Dodajanje spletnega vira shrambe storitve Azure v obrazec

Priloge, ki se naložijo v shrambo storitve Azure in ne neposredno v Dynamics 365 for Customer Engagement, je mogoče upravljati z uporabo opomb v Dynamics 365 for Customer Engagement.

Če želite omogočiti, da se priloge določenega obrazca naložijo v shrambo storitve Azure, morate temu obrazcu dodati spletni vir in konfigurirati shrambo storitve Azure za vašo organizacijo.

Opomba

V tem primeru se obrazec doda obrazcu možne stranke za entiteto »Možna stranka«. Priporočamo previdnost pri urejanju obstoječih obrazcev.

Ko se datoteka (na primer priloga.zip) naloži v shrambo storitve Azure z uporabo portala, jo ponazori opomba v entiteti in označba mesta za prilogo.

Priloga na obrazcu

Upoštevajte, da se datoteka priloge zdaj imenuje priloga.zip.txt. Privzeto Dynamics 365 for Customer Engagement nima zasnove za datoteke storitve Azure, zato se ta datoteka .txt za označbo mesta shrani v Dynamics 365 for Customer Engagement. Kontekst shrambe storitve Azure za datoteko označbe mesta prikaže podrobnosti o datoteki.

{
 Name: attachment.zip,
 Type: application/x-zip-compressed,
 Size: 24890882,
 "Url": "https://accountname.blob.core.windows.net/storage/81a9a9491c36e51182760026833bcf82/attachment.zip"
}

Za prikaz in interakcijo z datoteko, shranjeno v shrambi storitve Azure morate obrazcu dodati spletni vir adx.annotations.html. Kot predpogoj zagotovite, da imajo vaši uporabniki dostop za branje adx_setting. V nasprotnem primeru se spletni vir ne bo prikazal pravilno.

 1. V urejevalniku obrazcev za ustrezni obrazec izberite Spletni vir na kartici Vstavljanje.

 2. V polju Spletni vir izberite adx_annotations/adx.annotations.html.

 3. Vnesite ime in oznako za vir.

 4. V polje Parameter po meri (podatki) vnesite azureEnabled = true.
  Spletni vir lahko uporabite tudi, če podpore storitve Azure ne omogočite na ta način. V tem primeru do deloval skoraj enako kot privzeti kontrolnik.

 5. Na kartici Oblikovanje po želji izberite pravila oblikovanja. Priporočamo, da počistite potrditveno polje Prikaži obrobo.

 6. Vir shranite tako, da izberete V redu.

 7. Izbirno lahko odstranite tudi kontrolnik obstoječih opomb ali ga premaknete na zavihek ali razdelek, ki je označen tako, da privzeto ni viden.

 8. Shranite obrazec in nato objavite spremembe.

  Dodajanje spletnega vira

Novi kontrolnik bo zdaj prikazan na strani in vam omogočal upravljanje prilog v shrambi storitve Azure.

Datoteka iz shrambe Azure na obrazcu

Ikono sponke je nadomestila ikona oblaka, ki označuje, da je ta datoteka shranjena v shrambi storitve Azure. Priloge lahko še naprej shranjujete v Dynamics 365 for Customer Engagement. Te datoteke bodo označene z ikono sponke.

Opomba

V računu za shrambo storitve Azure morate dodati pravilo za skupno rabo virov iz različnih lokacij (CORS) tako, kot je opisano spodaj, sicer bo namesto ikone oblaka prikazana običajna ikona za priloge.

 • Dovoljeni izvori: določite domeno Dynamics 365 for Customer Engagement. Na primer: contoso.crm.dynamics.com.
 • Dovoljeni glagoli: GET, PUT, DELETE, HEAD, POST
 • Dovoljene glave: določite glave zahteve, ki jih izvorna domena lahko določi na zahtevi CORS. Na primer: x-ms-meta-data*, x-ms-meta-target*. Za ta scenarij morate določiti *, sicer se spletni vir ne bo prikazal pravilno.
 • Izpostavljene glave: določite glave odziva, ki bodo poslane kot odziv na zahtevo CORS in jih bo brskalnik izpostavil izdajatelju zahteve. Na primer: x-ms-meta-*.
 • Največja dovoljena starostna omejitev (v sekundah): določite največjo količino časa predpomnjenja zahteve za potrditev OPTIONS v brskalniku. Na primer: 200.

Več informacij: Podpora za CORS za shrambo storitve Azure.

Če je priložena datoteka slika, kontrolnik prikaže sliko kot sličico, ne glede na to, ali je shranjena v Dynamics 365 for Customer Engagement ali shrambi storitve Azure.

Opomba

Funkcija sličic je omejena samo na slike, manjše od 1 MB.

Sličica opomb

Podpora za protokol CORS

Protokol skupne rabe virov iz različnih lokacij (CORS) sestavlja nabor glav, ki označuje, ali je odgovor lahko v skupni rabi z drugo domeno. Za konfiguracijo protokola CORS se uporabljajo naslednje nastavitve mesta:

Ime Opis
HTTP/Access-Control-Allow-Credentials Edina veljavna vrednost za to glavo je »true« (razlikovanje med velikimi in malimi črkami). Če ne potrebujete poverilnic, v celoti izpustite to glavo (in ne nastavite vrednost na »false«).
HTTP/Access-Control-Allow-Headers Z vejicami ločen seznam podprtih glav za zahteve HTTP.
HTTP/Access-Control-Allow-Methods Z vejicami ločen seznam podprtih glav za zahteve HTTP, kot so GET, POST, OPTIONS.
HTTP/Access-Control-Allow-Origin Če želite virom omogočiti dostop do svojih virov, lahko določite *. Sicer določite URI, ki lahko dostopa do virov.
HTTP/Access-Control-Expose-Headers Z vejicami ločen seznam imen glav HTTP, ki niso preproste glave odgovorov, ki jih vir lahko uporabi in so lahko izpostavljene.
HTTP/Access-Control-Max-Age Najvišje število sekund za predpomnjenje rezultatov.