Zagotavljanje izkušnje dejavnosti v spletu z zmogljivostmi portala za storitev Dynamics 365 for Customer Engagement

Zmogljivosti portala za Dynamics 365 for Customer Engagement prinašajo strokovno znanje in izkušnje s področja spletne dejavnosti in ogrodij CMS z integriranim paketom rešitev za spletne portale, ki v program Dynamics 365 for Customer Engagement prinašajo napredne zmogljivosti upravljanja vsebine, upravljanja znanja in primerov, upravljanje priložnosti, članstva, profile in samopostrežne zmogljivosti. S portali vzpostavite interaktivno spletno platformo aplikacij za prodajo, storitve, podporo in družabne dejavnosti za sodelovanje s skupnostmi,, upravljanje vsebin portala in zagotavljanje pomoči partnerjem za prodajo.

Začetek