Preprosto ustvarjanje in izpostavljanje vsebine portala

Resničen potencial portala, ki je povezan s storitvijo Dynamics 365, je dosežen, ko lahko vzamete podatke iz storitve Dynamics 365 in jih omogočite na portalu za ustrezno občinstvo glede na uporabniški dostop. Ustvarjanje spletne strani z obrazcem entitete in seznamom entitet je zapleteno opravilo. Novi skrbniški čarovnik ta postopek poenostavlja. Ta čarovnik omogoča preprosto ustvarjanje in izpostavljanje vsebine portala tako, da izpolnite najmanjše število obveznih polj.

Spletni odjemalec

 1. Vpišite se v Dynamics 365.

 2. Odprite Portali > Skrbništvo > Upravljanje portala. Prikaže se stran za upravljanje portala.

 3. Izberite Ustvarjanje vsebine portala. Prikaže se okno ustvarjanja vsebine portala.

 4. Določite zahtevane podrobnosti. Če potrebujete dodatno pomoč, se s kazalcem miške pomaknite na katero koli polje, da preberete opise orodij.

  Opomba

  • Polje Izbira spletnega mesta se vnaprej izpolni, če je na voljo le eno spletno mesto. Seznam je razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na ime spletnega mesta.
  • Polje Nadrejena stran v hierarhiji vsebine se vnaprej izpolni z domačo stranjo.
  • Polje Delni URL se izpolni z vnesenim imenom strani. Po potrebi lahko vrednost spremenite.
  • Polje Postavitev se vnaprej izpolni s postavitvijo, ki je označena kot privzeta.
  • Če želite izpostaviti entiteto tako, da izberete Izpostavljanje entitet organizacije na portalu, se prikaže nekaj dodatnih polj za zbiranje informacij, ki so potrebne za izpostavljanje entitet z obrazci entitete in seznami entitet. Če potrebujete dodatno pomoč, se s kazalcem miške pomaknite na katero koli polje, da si preberete opise orodij. Izberete lahko tudi več pogledov.
 5. Izberite Ustvari.

  Ustvarjanje vsebine portala s skrbniškim čarovnikom

Aplikacija portala Dynamics 365

 1. Odprite aplikacijo portala Dynamics 365.

 2. Odprite možnost Portali > Ustvarjanje vsebine portala. Prikaže se okno ustvarjanja vsebine portala.

 3. V polja vnesite ustrezne vrednosti.

  Opomba

  • Polje Izbira spletnega mesta se vnaprej izpolni, če je na voljo le eno spletno mesto. Seznam je razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na ime spletnega mesta.
  • Polje Nadrejena stran v hierarhiji vsebine se vnaprej izpolni z domačo stranjo.
  • Polje Delni URL se izpolni z vnesenim imenom strani. Po potrebi lahko vrednost spremenite.
  • Polje Postavitev se vnaprej izpolni s postavitvijo, ki je označena kot privzeta.
  • Če želite izpostaviti entiteto tako, da izberete Izpostavljanje entitet organizacije na portalu, se prikaže nekaj dodatnih polj za zbiranje informacij, ki so potrebne za izpostavljanje entitet z obrazci entitete in seznami entitet. Če potrebujete dodatno pomoč, se s kazalcem miške pomaknite na katero koli polje, da si preberete opise orodij. Izberete lahko tudi več pogledov.
 4. Izberite Ustvari.

  Ustvarjanje vsebine portala s skrbniškim čarovnikom