Prikaz datotečnih prilog s članki zbirke znanja

S članki zbirke znanja si lahko zagotovite samopostrežno storitev. Kot upravitelj zbirke znanja boste poleg člankov morda želeli omogočiti skupno rabo nekaterih datotek, ki jih je mogoče prenesti, da zagotovite podrobne informacije ali študijo primera. Dynamics 365 vam omogoča, da ustvarite članke zbirke znanja in jih dodate kot priloge v obliki opombe, ki jih uporabniki lahko uporabijo. Ker se te priloge se na portalih ne prikažejo samodejno, je učinkovitost samopostrežne storitve omejena.

Za prikaz člankov zbirke znanja z datotečnimi prilogami, ki jih je mogoče prenesti, morate ustvariti nastavitev mesta KnowledgeManagement/DisplayNotes in nastaviti vrednost na »true«. Ko nastavite nastavitev mesta na »true«, se članki zbirke znanja prikažejo skupaj s prilogami, da jih uporabniki portala nato lahko iščejo.

Še naprej lahko uporabljate staro vedenje dodajanja predpon *WEB* opisom opomb za objavo na portalu. Če želite na portalu objaviti opombo z drugačno predpono, morate spremeniti vrednost nastavitve mesta KnowledgeManagement/NotesFilter na želeno predpono. Vnesena vrednost za to nastavitev mesta se uporabi za filtriranje opomb s prilogami, ki bodo prikazane na portalu. Opombe brez prilog se ne prikažejo, tudi če se ujemajo s filtrom. Če za nastavitev mesta ne določite nič, se na portalu prikažejo vse priloge, ki jih je tudi mogoče iskati.

Opomba

  • Naslov opombe ni izpostavljen na portalu. Izpostavljena sta samo opis in datotečna priloga opombe, ki ju je mogoče tudi iskati.
  • Opombe so združene glede na članek zbirke znanja. Kot del rezultatov iskanja se prikažejo največ tri opombe, ki ustrezajo rezultatu iskanja za članek zbirke znanja.
  • Če se iskalni izraz ujema s člankom zbirke znanja in prilogo, sta besedilo iz opombe in ime datotečne priloge označena.
  • Če se iskalni izraz ujema samo s prilogo, se prikaže tudi ustrezen članek.