Objavljanje vsebine z mehanizmom za urejanje na prikazni strani

Uporabite urejevalnik vsebine za urejanje besedila, ustvarjanje povezav in prikaz slik na spletni strani.

Za uporabo urejevalnika vsebine potrebujete ustrezna dovoljenja, vsebina, ki jo želite spremeniti, pa mora biti v predlogi strani.

Če želite spremeniti vsebino, izberite možnost odpri urejevalnik vsebine, postavite kazalnik miške nad vsebino, ki jo želite spremeniti, nato pa izberite moder gumb za urejanje, ki se prikaže na vsebini v zgornjem levem kotu.

Ukazi in kontrolniki urejevalnika vsebine

Orodna vrstica urejevalnika vsebuje gumbe za pomoč pri urejanju vsebine. Če želite videti opis orodja za funkcije gumbov, premaknite kazalec miške nad gumb. V spodnji tabeli je več podrobnosti o gumbih, ki so na voljo, v vrstnem redu, kot se pojavijo v orodni vrstici.

Gumb Opis
Shrani Shrani spremembe vsebine in zapre urejevalnik.
Prekliči vse spremembe Zavrže vse spremembe in zapre urejevalnik.
Preklopi celozaslonski način Velikost urejevalnika prilagodi velikosti okna brskalnika, v katerem je.
Krepko, ležeče, podčrtano, prečrtano Izbrano besedilo in novo natipkano besedilo postane krepko, ležeče, podčrtano ali prečrtano.
Poravnaj levo, na sredino, desno, polno Izbrano besedilo in novo natipkano besedilo poravna levo, na sredino, desno ali polno.
Smer od leve proti desni, od desne proti levi Spremeni smer napisanega besedila v smer od leve proti desne ali od desne proti levi.
Uredi slog CSS Odpre pogovorno okno za vmesnik, ki omogoča popoln nadzor nad slogom CSS za izbrano besedilo in novo natipkano besedilo. Če želite nastaviti slog za eno besedo ali izbor besedila, izberite besedilo, nato pa v pogovornem oknu »Uredi slog CSS« izberite možnost »Vstavi razpon v izbor«. Prevelika uporaba sloga po meri lahko močno zmanjša usklajenost podobe vsebine na različnih straneh. Priporočamo, da uporabite ta način le, če je to nujno potrebno.
Oblika zapisa Izbrano besedilo in novo natipkano besedilo spremeni v izbran vnaprej določen slog.
Pomoč Odpre pogovorno okno o programu TinyMCE.
Izreži, kopiraj, prilepi Izreže, kopira ali prilepi izbrano besedilo v in iz odložišča.
Prilepi kot navadno besedilo Prilepi besedilo iz odložišča brez oblikovanja in uporabe sloga.
Prilepi iz Worda Prilepi besedilo iz odložišča in poskuša ohraniti oblikovanje in slog iz programa Microsoft Word.
Najdi, Najdi/zamenjaj Odpre pogovorno okno za iskanje vsebine in izbirno tudi zamenjavo najdene vsebine.
Vstavi/odstrani označen seznam, oštevilčen seznam Vstavi označen ali oštevilčen seznam za izbrano besedilo ali na mesto kazalca v besedilu, če seznama še ni. Če seznam že obstaja, bo odstranjen.
Zmanjšaj, povečaj zamik Zmanjša ali poveča zamik besedila ali elementa seznama.
Citat v bloku Izbrano besedilo ali novo natipkano besedilo postavi v blok citata.
Razveljavi, uveljavi Razveljavi prejšnjo spremembo ali uveljavi razveljavljeno spremembo. Razveljaviti je mogoče samo spremembe, ki so bile izvedene od odprtja urejevalnika. Sprememb, ki so bile shranjene ali preklicane, ni mogoče razveljaviti ali uveljaviti.
Vstavi/uredi povezavo Vstavi ali uredi hiperpovezavo za izbrano besedilo. Za več podrobnosti o tej funkciji si oglejte »Ustvarjanje povezav« spodaj.
Odstrani povezavo Hiperpovezavo spremeni nazaj v besedilo.
Vstavi/uredi zaznamek Vstavi ali uredi povezavo do zaznamka za izbrano besedilo.
Vstavi/uredi sliko Vstavi ali uredi sliko v vsebini. Za več podrobnosti o tej funkciji si oglejte »Vstavljanje slik« spodaj.
Vstavi/uredi vdelano predstavnostno vsebino Vstavi ali uredi vdelano predstavnostno vsebino, kot je video ali aplikacija.
Počisti neurejeno kodo Poskuša odstraniti neveljavne oznake, ki so lahko posledica lepljenja.
Uredi izvorno kodo HTML Odpre pogovorno okno, ki vsebuje izvorno kodo HTML za vsebino. HTML je mogoče neposredno spremeniti in posodobiti iz tega okna. To pogovorno okno ne bo potrdilo HTML-ja! Priporočljivo je, da to funkcijo uporabljajo samo uporabniki, ki poznajo HTML.
»Vstavi/uredi tabelo« v »Spoji celice tabele« Vstavi ali uredi tabele in njihove vrstice, celice in lastnosti.
Vstavi vodoravno črto Vstavi vodoravno črto na mesto kazalca v besedilu.
Odstrani oblikovanje Odstrani oblikovanje in slog za izbrano besedilo.
Pokaži/skrij smernice/nevidne elemente Vklopi ali izklopi smernice za obrobo tabele in druge nevidne elemente.
Podpisano, nadpisano Izbrano besedilo in novo natipkano besedilo postane podpisano ali nadpisano.
Vstavi posebni znak Odpre pogovorno okno, ki vsebuje posebne znake, in vstavi izbrani znak ob kazalec v besedilu.

Opomba

Gumba Shrani in Prekliči vse spremembe nista na voljo v celozaslonskem načinu. Če želite shraniti ali preklicati, izberite Preklopi celozaslonski način, s katerim se boste vrnili v običajni način, kjer sta gumba na voljo.

V urejevalniku vsebine izberite besedilo za hiperpovezavo in izberite Vstavi/uredi povezavo. Vnesite lastnosti za hiperpovezavo in izberite Vstavi. Izberite Shrani v orodni vrstici urejevalnika vsebine, da shranite spremembo.

Ime Opis
URL povezave URL za povezavo. Ta je lahko poljuben pravilno oblikovan URL zunaj spletnega mesta ali na istem spletnem mestu. Če je na istem spletnem mestu, je lahko relativen in ga je mogoče poiskati z možnostjo »Prebrskaj« (desno od polja »URL povezave«).
Prebrskaj Odpre izbiralnik datotek za spletno mesto. Ko izberete URL za izbrano stran ali datoteko, bo uvrščen v polje »URL povezave«. Glejte »Uporaba izbiralnika datotek«.
Cilj Določa, ali naj se povezava ob izbiri odpre v istem ali novem oknu brskalnika. Če možnost ni nastavljena, se povezava privzeto odpre v istem oknu.
Naziv Opisen naslov hiperpovezave. Običajno se prikaže, ko kazalec miške premaknete na hiperpovezavo.
Vstavi, posodobi Ustvari ali posodobi hiperpovezavo z navedenimi lastnostmi in zapre pogovorno okno. Upoštevajte, da je sprememba prisotna le v urejevalniku vsebine, dokler ne izberete gumba »Shrani« v orodni vrstici urejevalnika vsebine.
Preklic Zavrže vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Vstavljanje slike

V urejevalniku vsebine umestite kazalec v besedilu, kamor želite vstaviti sliko in izberite Vstavi/uredi sliko. Vnesite lastnosti za sliko in nato izberite Vstavi. Izberite Shrani v orodni vrstici urejevalnika vsebine, da shranite spremembo.

Lastnosti in kontrolniki slik

Ime Opis
URL slike URL slike. Ta je lahko poljuben pravilno oblikovan URL slike zunaj spletnega mesta ali na istem spletnem mestu. Priporočljivo je, da je URL znotraj spletnega mesta. Če je na istem spletnem mestu, je lahko relativen in ga je mogoče poiskati z možnostjo »Prebrskaj« (desno od polja »URL slike«).
Prebrskaj Odpre izbiralnik datotek za spletno mesto. Ko izberete URL za datoteko slike, bo uvrščen v polje »URL slike«. Glejte »Uporaba izbiralnika datotek«.
Opis slike Določa alternativen atribut za sliko. Preberejo ga bralniki zaslona in se običajno prikaže, ko slika ni pravilno naložena.
Naziv Opisen naslov hiperpovezave. Običajno se prikaže, ko kazalec miške premaknete na sliko.
Predogled Omogoča predogled slike, ki bo vstavljena ali posodobljena.
Videz (zavihek) Zagotavlja možnosti za preglasitev dejanskih lastnosti slike, njenega sloga in umestitve.
Dodatno (zavihek) Zagotavlja dodatne možnosti, za katere bo morda potrebna podpora predloge strani.
Vstavi, Posodobi Ustvari ali posodobi sliko z navedenimi lastnostmi in zapre pogovorno okno. Sprememba je prisotna le v urejevalniku vsebine, dokler ne izberete Shrani v orodni vrstici urejevalnika vsebine.
Preklic Zavrže vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Brskanje po straneh in datotekah z izbiralnikom datotek

Izbiralnik datotek omogoča način brskanja po straneh in datotekah, ki pripadajo istemu spletnemu mestu. Z izbiralnikom datotek je mogoče naložiti tudi nove datoteke. Izbiralnik datotek je na voljo pri dodajanju povezave ali slike v urejevalniku vsebine. Za odpiranje izbiralnika datotek izberite ikono, ki je videti podobno kot okno raziskovalca. V drevesnem pogledu na levi poiščite stran ali datoteko in jo dvokliknite v skrajno desnem prikazu seznama, da jo izberete.

Če želite naložiti nove datoteke:

  1. Pomaknite se do mape, v katero boste naložili datoteko, in izberite ikono diska z zeleno ikono plus.
  2. V pogovornem oknu, ki se odpre, izberite Prebrskaj in izberite datoteko za nalaganje. Če želite dodati več kot eno datoteko, enako storite v naslednjem polju.
  3. Izberite V redu za nalaganje izbranih datotek.

Ukazi izbiralnika datotek

V spodnji tabeli je več podrobnosti o gumbih, ki so na voljo, v vrstnem redu, kot se pojavijo v orodni vrstici.

Ime Opis
Nazaj Premakne v mapo, ki ste si jo ogledali pred tem.
Znova naloži Osveži pogled mape.
Izberi datoteko Uporabi izbrano stran ali URL datoteke.
Odpiranje Prikaže strani ali datoteko v novem oknu brskalnika.
Naloži datoteke Odpre pogovorno okno za nalaganje novih datotek. Izberite V redu, da nove datoteke takoj naložite v mapo.
Kopiraj, izreži Onemogočeno
Odstrani Izbriše izbrano datoteko. Odstraniti je mogoče samo datoteke in ne strani. Strani je treba odstraniti z gumbom Izbriši v orodni vrstici za objavljanje vsebine.
Pridobi informacije Prikaže dodatne informacije o izbrani strani ali datoteki.
Predogled s funkcijo Quick Look Omogoči ogled datoteke in nekaj informacij o datoteki v majhnem prekrivnem oknu.
Prikaži kot ikone Vsebino mape prikaže kot ikone.
Prikaži kot seznam Vsebino mape prikaže kot tabelo z več podrobnostmi o vsakem elementu.
Pomoč Odpre pogovorno okno o programu elFinder: spletnemu upravitelju datotek.

Glejte tudi

Omogočanje portala
Uvod v urejevalnik vsebine portala
Prilagajanje vsebine z uporabo izrezkov vsebine