Ocenjevanje ali glasovanje za spletno stran ali objavo v spletnem dnevniku na portalu

Ocene omogočajo uporabniku, da ocenjuje ali glasuje za spletno stran ali objavo v spletnem dnevniku. Ocenjevanje se lahko omogoči tudi za komentarje strani ali objave v spletnem dnevniku. Privzeto je ta funkcija onemogočena, vendar jo je mogoče omogočiti na posameznih straneh v programu Dynamics 365.

Ocene so dejavnosti programa Dynamics 365 po meri in se jih zato lahko uporabi na enak način kot druge dejavnosti, kot so e-poštna sporočila, telefonski klici itd. Ker je ocenjevanje dejavnost, je z uporabo prilagoditev mogoče doseči, da se ocene prikažejo za vse izbrane entitete, ki se pojavijo in so upodobljene na portalu, vključno z entitetami po meri.

Omogočanje ocen za strani in objave v spletnem dnevniku

  1. Vpis v storitev Dynamics 365.
  2. Pomaknite se do možnosti Portali.
  3. Izberite Spletne strani.
  4. Izberite želeno spletno stran.
  5. Nastavite možnost Omogoči ocenjevanje na Da.
  6. Izberite Shrani in zapri.

Uporaba ocenjevanja

Uporabniki lahko za spletne strani, ki imajo omogočeno ocenjevanje in za katere je razvijalec uporabil kontrolnik v predlogi, podajo oceno z ocenjevalno lestvico ali glasovanjem, odvisno od tega, katera vrsta je bila dodana v predlogo strani.

Vrsta ocene

Vrsta ocene

Vrsta glasu

Vrsta glasovanja

Upravljanje ocen v programu Dynamics 365

Ocene za spletne strani si je mogoče ogledati, spremeniti ali izbrisati v programu Dynamics 365.

  1. Vpis v storitev Dynamics 365.
  2. Pojdite na spletno stran, objavo v spletnem dnevniku, komentar strani ali komentar objave v spletnem dnevniku, za katerega si želite ogledati ocene.
  3. Pojdite na Dejavnosti.

Povezani pogled prikazuje ocene za izbrano spletno stran, objavo v spletnem dnevniku ali zamisel. V tem pogledu lahko uporabniki spreminjajo ali izbrišejo obstoječe ocene.

Glejte tudi

Konfiguracija portala Dynamics 365
Dodajanje spletne strani za upodobitev seznama zapisov
Ustvarjanje in prikazovanje oglasov na portalu
Zbiranje povratnih informacij z uporabo anket na portalu
Preusmeritev na novi URL na portalu