Ogled dejavnosti uporabnika na portalu

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) je storitev SaaS v oblaku, ki organizacijam vseh velikosti omogoča zbiranje podatkov iz več virov ter ustvarjanje znanja in vpogledov za izdelavo holističnega 360-stopinjskega pogleda na stranke.

Omogočite lahko, da portal pošilja podatke o dejavnosti uporabnika v vaš primerek storitve DCI. Slednje vam bo v pomoč pri spoznavanju uporabnikovih dejavnosti na portalu, preden boste ustvarili primer in po tem. Prav tako boste lažje razumeli dejansko težavo, se izognili postavljanju istih vprašanj s strani uporabnika in se lahko odzvali z ustreznimi podatki.

Oglejmo si naslednji scenarij:

Jay je skrbnik sistema Dynamics 365 in želi izvedeti več o dejavnostih uporabnikov portala, preden bo primer poslan. Jay na portalu storitve Azure kupi primerek DCI, pri tem pa uporabi svoj paket naročnine. Jay se nato pomakne v skrbniško središče portala in konfigurira svoj portal za uporabo primerka DCI, ki ga je kupil.

Portali Dynamics 365 zahtevajo najnovejši ključ za dostop v skupni rabi, da lahko interakcije pošljejo storitvi DCI. Jay se pomakne v skrbniško središče portala, kjer lahko vidi trenutno konfigurirani primerek DCI. Jay lahko spremeni primerek DCI ali posodobi ključ za dostop v skupni rabi za trenutno konfigurirani primerek DCI.

Za prikaz dejavnosti uporabnika na portalu:

 1. Pojdite na stran skrbniškega središča za Dynamics 365 in izberite zavihek Aplikacije.
 2. Izberite ime portala, ki ga želite prikazati za dejavnost uporabnika in izberite Upravljaj.
 3. Izberite Analitika portala. Prikaže se stran za sledenje interakcijam na portalu.
 4. Izberite Konfiguriraj sledenje interakcijam na portalu. Prikaže se okno za konfiguracijo sledenja interakcijam na portalu.
 5. Vnesite naslednje vrednosti glede na primerek storitve Dynamics 365 Customer Insights:
  • Dynamics 365 za zvezdišče Customer Insights URI
  • Ime pravilnika z dovoljenji za upravljanje, branje in pisanje
  • Ključ v skupni rabi
 6. Preberite pogodbo predogleda in potrdite polje Prebral/-a sem pogoje in določila ter jih razumem.
 7. Izberite Konfiguriraj. Prikaže se okno poteka.
 8. V potrditvenem oknu izberite Zapri.

Ko je storitev DCI konfigurirana na portalu, so na voljo naslednja dejanja:

 • posodobi konfiguracijo za D365 Customer Insights: omogoča posodobitev ključa v skupni rabi, ki je povezan z vašim pravilnikom. URI središča je samo za branje.
 • izbriši integracijo z D365 Customer Insights: omogoča izbris konfiguracije povezave med vašo storitvijo DCI in vašim portalom.

Konfiguriraj DCI

Če želite ohraniti interakcije v strankini storitvi DCI, mora portal v storitvi DCI ustvariti konfiguracijo, povezano z interakcijami. Te interakcije morajo biti povezane s profilom storitve DCI.

Opomba

Dynamics 365 podpira več portalov in ti lahko uporabljajo isti primerek DCI.

Uporabnik portala si lahko ogleduje članke zbirke znanja, spletne dnevnike, niti foruma in iskanje prek portala, ki je prikazano na portalu.

Če želite omogočiti brezhibno izkušnjo, so v storitvi DCI zajete naslednje interakcije:

Ime interakcije Prikazno ime Polja Opis Zajeti parametri
portal_viewknowledgearticle Članek zbirke znanja portal_interactionid, portal_knowledgearticleid, portal_knowledgetitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sledi uporabnikom portala, ki si ogledujejo članek zbirke znanja. ID članka zbirke znanja, jezik, ID seje, ID portala
portal_viewblogpost Objava v spletnem dnevniku portal_interactionid,portal_blogpostid, portal_blogtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sledi uporabnikom portala, ki si ogledujejo objavo v spletnem dnevniku. ID objave v spletnem dnevniku, ID seje, ID portala
portal_viewforumthread Nit foruma portal_interactionid,portal_forumthreadid, portal_forumthreadtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sledi uporabnikom portala, ki si ogledujejo nit foruma. ID niti foruma, ID seje, ID portala
portal_search Iskanje prek portala portal_interactionid, portal_contactid, portal_searchstring, portal_timestamp, portal_portalid Sledi iskanjem uporabnikov portala.

Kot skrbnik portala lahko konfigurirate, katere interakcije naj bodo prek portalov vključene v storitev DCI glede na zahtevo stranke. Če želite preprečiti določeno interakcijo, ki je zajeta prek portala, lahko izbrišete vrsto interakcije iz storitve DCI.

Portal ohrani vse svoje podatke v sistemu Dynamics 365. Vsi podatki, potrebni za upodobitev vsebine na portalu, so pridobljeni iz sistema Dynamics 365. Podatki v sistemu Dynamics 365 bodo uporabljeni za profile modelov, interakcije s portalom pa bodo z njimi povezane. Portali ne bodo ustvarjali profilov po meri. Kot skrbnik portala morate to organizacijo v sistemu Dynamics 365 ročno povezati s storitvijo DCI in ustvariti profile. Entiteto stika morate konfigurirati kot profil in nato stik povezati z interakcijami s portalom, pri tem pa morate v interakcijah s portalom uporabiti crmrecordidki je ohranjen kot portal_contactid. Ko ustvarite profile, mora skrbnik profile ročno povezati z vrsto interakcije s portalom. Tako bo skrbnik lahko ustvaril poglede grafikonov in profilov.

Več informacij: Nastavitev Customer Insights

Upodobitev dejavnosti strank

Z upodobitvijo dejavnosti strank si lahko dejavnost uporabnika ogledate v obliki grafikona. Tako boste pred posredovanjem primera videli, katere dejavnosti je uporabnik že izvedel, na ta način pa boste lahko zagotovili ustrezne podatke.

Oglejmo si naslednji scenarij:

Sharron je vodja predstavnikov za stranke, ki se ukvarja s primeri v podjetju Contoso, Ltd. Sharron svojim strankam pogosto pomaga pri reševanju težav tako, da na samopostrežnem portalu http://support.contoso.com deli povezavo do člankov zbirke znanja. Včasih Sharron deli iste članke, ki so jih njene stranke že prebrale, s čimer stranke niso zadovoljne.

Grafikon z dejavnostmi strank je vključen v obrazec primera, ki prikazuje dejavnosti uporabnika na portalu, tik preden je bil primer ustvarjen. To Sharron pomaga deliti pomembne informacije, ki pri reševanju vprašanja pomagajo na bolj učinkovit način.

Več informacij: Nastavitev Customer Insights