Pridobite podatke iz storitve Dynamics 365 na portalu

Ena od najbolj značilnih funkcij v zvezi z zmogljivostmi portalov, uvedenimi v paketu posodobitev 1 za Dynamics 365 Online 2016, je možnost upodobitve podatkov iz storitve Dynamics 365 na spletnem mestu portala z internim ali zunanjim dostopom ter dela s temi podatki. V tem razdelku bomo predstavili entitete, na katerih ta funkcija temelji, in navodila za njeno uporabo.

Obrazci entitete

Zapis obrazca entitete omogoča skrbniku, da na portalu upodobi obrazec iz storitve Dynamics 365 za urejanje, prikaz ali zajem prilagodljivega niza podatkov uporabnikov. Ta proces je razmeroma preprost in omogoča, da kode ni več treba prilagajati, kar bi bilo sicer potrebno za doseganje takšnega rezultata pred uvedbo portala.

To funkcijo je mogoče izkoristiti iz več razlogov in uporabiti kot primere, najbolj pogost primer, kako je to mogoče uporabiti pa je, da ustvarite nov obrazec v entiteti »Možna stranka« v vmesniku Dynamics 365Prilagoditev sistema, nato ustvarite obliko zapisa entitete, ki se lahko pojavi na portalu za zajemanje podatkov o možni stranki prek strani za stik ali beke vrste strani zahteve po informacijah. Ta določen primer se uporablja za privzeto stran Stik z nami na portalih, ki so na voljo v paketu posodobitev iz decembra 2016 za Dynamics 365 (v spletu). Drugi primeri vključujejo uporabo obrazca entitete za upravljanje profila ali anketo z eno stranjo.

Spletni obrazec »Stik z nami« v storitvi Dynamics 365 na levi in njegova upodobitev na portalu na desni strani.

Obrazci entitete vsebujejo odnose s spletnimi stranmi in dodatne lastnosti za nadzor inicializacije obrazca znotraj portala. Odnos do spletne strani omogoča dinamično pridobivanje definicije obrazca za podano vozlišče strani znotraj spletnega mesta portala.

Pri ustvarjanju novega obrazca entitete je treba najprej določiti entiteto in ime obrazca za upodabljanje ter način: Vstavi, Uredi ali Samo za branje. Izbrani način bo določal, ali ustvarjate nov zapis na portalu, urejate obstoječi zapis ali zgolj prikazujete informacije o zapisu na portalu.

Za to predstavitev uporabimo scenarij, v katerem Contoso, Inc. želi ustvariti entiteto po meri v programu Dynamics 365, povezano z obrazcem, ustvarjenim na njihovem samopostrežnem portalu za stranke, ki bo uporabnikom omogočil pošiljanje predlogov za izboljšave, ki si jih želijo za to podjetje. Koraki, ki jih mora skrbnik pri podjetju Contoso, Inc. izvesti, da to doseže, so naslednji:

 1. V programu Dynamics 365 ustvarite entiteto po meri z možnostmi: Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema > Entitete. V tem primeru entiteto poimenujemo »Predlog«. Nastavite, da bo entiteta prikazana v območju za krmarjenje Portali, nato jo shranite.

 2. V programu Dynamics 365 ustvarite dve polji po meri pod entiteto »Predlog«, ki zadevata informacije, ki jih želite vključiti na obrazec. V tem primeru bomo ustvarili polji SuggestionOrigin (nabor možnosti) in SuggestionSummary (več vrstic besedila). Obe polji bosta nastavljeni na Zahtevano za poslovanje.

 3. V programu Dynamics 365 ustvarite nov glavni obrazec pod entiteto »Predlog«:

  1. Vstavite zavihek z enim stolpcem in spremenite lastnosti razdelka v dva stolpca.

  2. Dodajte polja po meri poleg obstoječega polja Ime.

  3. Zavihek poimenujte Predlog.

  4. V možnosti Lastnosti obrazca poimenujte obrazec Obrazec predloga.

  5. Shranite in objavite.

   Ustvarjanje obrazca po meri v storitvi Dynamics 365, ki bo upodobljen na portalu.

 4. V Dynamics 365 se pomaknite na možnost Portali > Obrazci entitete in ustvarite nov zapis obrazca entitete. Poimenujte ga Predlog, nastavite polje Ime entitete na Predlog (nov_predlog), Ime obrazca nastavite na Obrazec predloga, Ime zavihka na Predlog in Vrsta obrazca na Vstavljanje ter uredite druge možnosti, če je to potrebno.

 5. Na portalu ustvarite novo podrejeno stran z imenom Predlogi. Nastavite vrednost Predloga strani na Spletni obrazec, vrednost za Obrazec entitete nastavite na Predlog ter na obrazec dodajte predstavitev.

  Opomba

  Podrejeno stran lahko ustvarite tudi prek programa Dynamics 365, odvisno od uporabniških nastavitev.

 6. Da se bodo uporabniki lahko preprosto pomikali po obrazcu: na portalu uredite »Primarno krmarjenje« in nato kliknite ikono +, da na obrazec dodate novo spletno povezavo. Spletno povezavo poimenujte Predlogi in jo dodelite strani Predlogi.

Ko uporabnik obišče portal Contoso in se pomakne na ta obrazec ter vnese ustrezne podatke in jih pošlje, se s temi poslanimi informacijami samodejno ustvari nov zapis v programu Dynamics 365.

Obrazec predloga po meri, prikazan na portalu

Metapodatki obrazca entitete

Zapisi metapodatkov obrazca entitete vsebujejo dodatno logiko spreminjanja vedenja za izboljšanje ali preglasitev funkcij polj obrazca, ki jih sicer ne bi bilo mogoče spremeniti z izvornimi funkcijami urejanja obrazca entitete v Dynamics 365.

Ti zapisi omogočajo dodatno konfiguracijo in upravljanje določenih elementov na obrazcu, vključno s polji, podmrežami in celotnimi razdelki ali zavihki. Vsak element obrazca, za katerega je potrebna določena vrsta spreminjanja, potrebuje ločen zapis metapodatkov, ki je povezan z zapisom obrazca entitete.

Če želite zapise metapodatkov dodati na obrazec entitete, se pomaknite na možnost Povezani pogled za metapodatke obrazca entitete v meniju za krmarjenje v Dynamics 365, lahko pa te zapise ustvarite neposredno na obrazcu entitete z uporabo podmreže za metapodatke obrazca entitete v spodnjem delu obrazca zapisa.

Metapodatki obrazca entitete

Zapise matapodatkov obrazca entitete je mogoče uporabiti v različnih scenarijih, vključno z upravljanjem sloga polja, predhodnim izpolnjevanjem polja z določenimi vrednostmi, nastavitvijo vrednosti na obrazcu po shranjevanju, preverjanjem vrednosti, ki jih je vnesel uporabnik, itd.

Seznami entitet

Medtem ko zapis entitete obrazec skrbniku portala omogoča, da obrazec Dynamics 365 izpostavi za uporabnike portala, seznami entitet skrbnikom omogočijo dodajanje spletne strani na portal, ki bo prikazala seznam zapisov Dynamics 365, ne da bi moral razvijalec s kodo po meri ustvariti pogled na portalu.

Seznami entitet podpirajo razvrščanje in filtriranje ter so oštevilčeni, če je število zapisov večje od vrednosti Velikost strani, določene v zapisu seznama entitet. Če je določena tudi spletna stran za pogled podrobnosti, bo vsak zapis vseboval povezavo do strani, ID zapisa pa bo dodan nizu poizvedbe skupaj z imenom parametra niza poizvedbe ID-ja.

Seznami entitet podpirajo tudi več pogledov in dejanj. Če je v programu Dynamics 365 določen več kot en pogled, bo spustni seznam uporabniku omogočal preklapljanje med različnimi pogledi. Če so bila kot interaktivni gumbi dodana dejanja, kot je Uredi ali Izbriši, bodo uporabniki z ustreznimi dovoljenji te možnosti videli v pogledu.

Na podlagi prejšnjega primera skrbnika pri podjetju Contoso, Inc., ki je ustvaril obrazec entitete za zbiranje predlogov uporabnikov, bomo zdaj predstavili (poenostavljene) korake, ki bi jih skrbnik izvedel, da poslane zapise izpostavi na portalu, da jih drugi uporabniki lahko ocenijo in da lahko preprosto pošljejo nove:

 1. V programu Dynamics 365 se pomaknite na Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema > Entitete > Predlogi > Pogledi in uredite pogled Aktivni predlogi. V ta pogled dodajte stolpce, ki jih želite izpostaviti na portalu.

 2. Pomaknite se na možnost Portali > Seznami entitet in ustvariti nov zapis seznama entitet.

  1. Vnesite ime za Seznam predlogov ter nastavite vrednost Ime entitete na Predlog (nov_predlog).

  2. Privzeti pogled Aktivni predlogi ali pogled po meri dodajte na seznam Pogledi.

  3. Nastavite možnost Spletna stran za ustvarjanje na Predlogi in po potrebi dodajte gumb za ustvarjanje ali besedilo za prazen seznam.

   Ustvarjanje seznama entitet

 3. Na portalu ustvarite novo podrejeno stran z imenom Seznam predlogov. Nastavite možnost Predloga strani na Celotna stran, za Obrazec entitete nastavite Seznam predlogov ter v pogled za prikaz dodajte predstavitev.

 4. Če želite, na portalu uredite Primarno krmarjenje in nato izberite gumb Dodaj (+), da na seznam dodate novo spletno povezavo. Spletno povezavo poimenujte Seznam predlogov in jo dodelite strani Seznam predlogov. Povezavo obrazca Predlogi, ki ste jo predhodno ustvarili, lahko povlečete pod povezavo novega seznama, da postane podrejena povezava.

Poleg preproste nastavitve, o kateri je bilo govora prej, seznami entitet podpirajo tudi mnoge druge možnosti, ki vključujejo (vendar niso omejene na) naslednje:

 • Možnost uporabnikov, da filtrirajo in iščejo zapise v določeni entiteti na portalu.
 • Možnost uporabnikov, da ustvarjajo, urejajo ali brišejo zapise ter prenašajo zapise v obliki delovnega lista programa Excel.
 • Možnost uporabnikov, da izvajajo potek dela na zahtevo za zapis, izbran na seznamu.
 • Prikaz zapisov s seznama z uporabo pogleda podatkov na Zemljevidih Bing.
 • Prikaz zapisov s seznama z uporabo pogleda podatkov na koledarju.

Spletni obrazci

Spletni obrazci uporabnikom omogočajo določanje obrazcev entitete in logike po meri v programu Dynamics 365 za prikaz obrazcev za vnos podatkov na portalu brez kode po meri. Poleg logike razvejevanja spletni obrazci podpirajo krmarjenje z enim ali več koraki. Spletni obrazci se pogosto uporabljajo za ustvarjanje anket, npr. vnaprej pripravljeni spletni obrazci »Anketa o zadovoljstvu glede primera«, kot tudi za ustvarjanje zahtev, npr. vnaprej pripravljen spletni obrazec »Odpiranje nove zahteve za podporo«.

Spletni obrazci se razlikujejo od obrazcev entitet v tem, da skrbniku omogočajo, da določi enega ali več obrazcev, ki jih je treba naložiti, da se ustvari en sam obrazec ali proces z več koraki z logiko pogojne razvejitve v obliki čarovnika. Spletni obrazci imajo poleg tega še dodatne lastnosti, ki jih je mogoče določiti v programu Dynamics 365, da preglasijo privzeto vedenje in odpravijo nekatere omejitve metapodatkov entitete in oblikovalnika obrazcev Dynamics 365.

Da bi v celoti razumeli uporabo spletnega obrazca na portalu, si je najbolje ogledati scenarij primera, nato pa izvesti postopek ustvarjanja obrazca in vseh pripadajočih delov. Prej smo v tem dokumentu opisali postopek ustvarjanja obrazca entitete po meri, s katerimi lahko uporabniki pošiljajo predloge, ter seznama entitet po meri, s katerim te predloge prikažemo v pogledu na portalu. Predpostavimo, da želi Contoso med svojimi uporabniki izvesti anketo, za katere od poslanih predlogov želijo, da se realizirajo, hkrati pa želi pridobiti še druge informacije o svoji bazi uporabnikov. Koraki, ki jih skrbnik izvede za nastavitev takšne ankete na portalu, so naslednji:

 1. Ustvarite entiteto po meri z možnostmi: Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema > Entitete. V tem primeru entiteto poimenujemo Anketa.

 2. Nastavite, da bo entiteta prikazana v območju za krmarjenje Portali, nato jo shranite.

 3. Ustvarite več polj po meri pod entiteto Anketa, ki predstavljajo odgovore, med katerimi bodo lahko izbirali uporabniki v anketi:

  1. Tri polja po meri z imeni Podaljšan delovni čas podpore, Novi izdelki in Več trgovin za vprašanje z več možnimi odgovori, ki jih je skrbnik pripravil za vprašanje: »Kateri je vaš najljubši predlog za prihodnjo izboljšavo v podjetju Contoso?« Vsako polje je nastavljeno na vrsto podatkov Dve možnosti.

  2. Štiri polja po meri z imeni Trgovina, Iskalnik, Spletni oglas in Druga oseba za vprašanje z več možnimi odgovori, ki jih je skrbnik pripravil za vprašanje: »Kako ste izvedeli za Contoso Ltd.?« Vsako polje je nastavljeno na vrsto podatkov Dve možnosti.

  3. Polje po meri z imenom Ocena podjetja Contoso Ltd. vrste podatkov Nabor možnosti. Za možnost Uporabi obstoječi nabor izberite Da in s spustnega seznama izberite Likertova lestvica za kakovost.

  4. Za spremljanje trenutnega uporabnika portala, ki izpolnjuje anketo, ustvarite polje po meri z imenom Oseba za stik vrste podatkov Iskanje in ciljni zapis Stik.

 4. Odprite glavni obrazec Informacije pod entiteto Anketa, izberite zavihek Splošno in nato izberite Spremeni lastnosti. Na zavihku Oblikovanje izberite En stolpec in nato izberite V redu.

 5. Preklopite na zavihek Vstavi obrazca Informacije, nato izberite Razdelek in izberite Dva stolpca. Privzeti polji »Ime« in »Lastnik« premaknite v ta razdelek in izbrišite starega. Odprite lastnosti polja »Ime« in počistite možnost Privzeto vidno na zavihku Prikaz.

  Ustvarjanje obrazca ankete za pregled vprašanj in odgovorov

 6. Shranite obrazec in nato izberite Shrani kot na traku, da ustvarite kopijo obrazca z imenom Korak 2 ankete. Ponovno izberite Shrani kot, da ustvarite še eno kopijo z imenom Korak ankete 1.

 7. Odprite obrazec Korak ankete 1, preklopite na zavihek Vstavi in izberite Razdelek > Dva stolpca.

 8. Odprite lastnosti novega razdelka, spremenite njegovo oznako v »Kateri je vaš najljubši predlog za prihodnjo izboljšavo v podjetju Contoso?« in potrdite polje poleg možnosti Prikaži oznako tega razdelka na obrazcu.

 9. V ta razdelek povlecite polja Podaljšan delovni čas podpore, Novi izdelki in Več trgovin.

 10. Ponovite korak za dodajanje novega razdelka z dvema stolpcema, vendar oznako tokrat spremenite v »Kako ste izvedeli za Contoso Ltd.?« in v ta razdelek povlecite polja Trgovina, Iskalnik, Spletni oglas in Druga oseba.

 11. Odprite lastnosti vsakega polja. Na zavihku Oblikovanje možnost Oblikovanje kontrolnika nastavite na Potrditveno polje. Shranite in zaprite obrazec.

  Korak 1 ankete z dvema vprašanjema, na katera mora odgovoriti uporabnik

 12. Odprite obrazec Korak ankete 2, preklopite na zavihek Vstavi in izberite Razdelek > En stolpec.

 13. Polje Ocena podjetja Contoso Ltd. povlecite v nov razdelek in nato odprite lastnosti polja na obrazcu in oznako spremenite v »Povejte, kako nam gre. Ocenite kakovost različnih serij izdelkov podjetja Contoso Ltd.«. Shranite in zaprite obrazec.

 14. V območju Obrazci ankete izberite Vrstni red obrazcev > Nastavitev glavnega obrazca. Tako boste lahko konfigurirali vrstni red obrazcev za delo v zaporedju »Informacije«> »Korak ankete 1« > »Korak ankete 2«.

 15. Na glavnem obrazcu Informacije in na zavihku Vstavi izberite Razdelek > Dva stolpca.

 16. Odprite lastnosti novega razdelka, spremenite njegovo oznako v »Kateri je vaš najljubši predlog za prihodnjo izboljšavo v podjetju Contoso?« in izberite potrditveno polje Prikaži oznako tega razdelka na obrazcu. V ta razdelek povlecite polja Podaljšan delovni čas podpore, Novi izdelki in Več trgovin.

  Ponovite korak za dodajanje novega razdelka z dvema stolpcema, vendar oznako tokrat spremenite v »Kako ste izvedeli za Contoso Ltd.?« in v ta razdelek povlecite polja Trgovina, Iskalnik, Spletni oglas in Druga oseba. Odprite lastnosti vsakega od sedmih polj, dodanih na obrazec, izberite zavihek Oblikovanje in možnost »Oblikovanje kontrolnika« nastavite na »Potrditveno polje«.

  Ponovite korak dodajanja razdelka, vendar tokrat izberite razdelek z enim stolpcem. Polje Ocena podjetja Contoso Ltd. povlecite v ta razdelek, nato odprite lastnosti polja na obrazcu in oznako spremenite v »Povejte, kako nam gre. Ocenite kakovost različnih serij izdelkov podjetja Contoso Ltd.«.

  Na koncu polje Oseba za stik povlecite v prvi razdelek zavihka Splošno, da boste lahko spremljali, kateri uporabnik je izpolnil anketo. Shranite in zaprite obrazec in nato izberite Objavi vse prilagoditve.

  Glavni obrazec »Informacije« z vsemi dodanimi polji ankete

 17. Pojdite v možnost Portali > Spletni obrazci in ustvarite nov spletni obrazec z imenom Anketa podjetja Contoso Ltd. Polje Potrebno je preverjanje pristnosti nastavite na Da in polje Dovoljenih je več zapisov na uporabnika na Ne. Shranite obrazec, vendar ga ne zaprite.

 18. V zapisu spletnega obrazca »Anketa podjetja Contoso Ltd.«:

  1. Odprite iskalno polje Začetni korak in nato izberite Novo, da ustvarite nov korak spletnega obrazca.

  2. Korak poimenujte Korak ankete 1.

  3. Logično ime ciljne entitete nastavite na Anketa (nova_anketa).

  4. Ime obrazca nastavite na Korak ankete 1.

  5. Potrdite polje Poveži trenutnega uporabnika portala.

  6. Atribut za iskanje ciljne entitete z uporabnikom portala nastavite na Oseba za stik (nova_osebazastik).

  7. Shranite obrazec, vendar ga ne zaprite.

   Prvi korak na obrazcu ankete ustvarjen.

 19. V zapisu koraka spletnega obrazca »Korak ankete 1«:

  1. Odprite iskalno polje Naslednji korak in nato izberite Novo, da ustvarite nov korak spletnega obrazca.
  2. Korak poimenujte Korak ankete 2.
  3. Nastavite spletni obrazec na Anketa podjetja Contoso Ltd..
  4. Logično ime ciljne entitete nastavite na Anketa (nova_anketa).
  5. Način nastavite na Uredi.
  6. Ime obrazca nastavite na Korak ankete 2.
  7. Vrsto vira nastavite na Rezultat iz prejšnjega koraka.
  8. Sporočilo o uspehu nastavite na »Hvala, ker ste si vzeli čas in izpolnili to anketo.«.
  9. Prepričajte se, da je polje Naslednji korak prazno in nato shranite obrazec, vendar ga ne zaprite.
 20. V zapisu koraka spletnega obrazca »Korak ankete 2«:

  1. Izberite škarnico na skrajni levi območja za krmarjenje Dynamics 365 in izberite možnost Metapodatki, da odprete povezani pogled za metapodatke spletnega obrazca pod zapisom »Korak ankete 2«.

  2. Izberite Dodaj nove metapodatke spletnega obrazca in nastavite Logično ime atributa v tem novem zapisu na Oceno podjetja Contoso Ltd. (nova_ocenacontosoltd) in Slog na Nabor možnosti v obliki vodoravnega seznama izbirnega gumba.

  3. Shranite in zaprite vse odprte obrazce.

   Drugi korak na obrazcu ankete ustvarjen.

 21. V Dynamics 365 se pomaknite na možnost Portali > Spletne strani in ustvarite novo spletno stran z imenom Anketa podjetja Contoso Ltd. Spletno mesto nastavite na Contoso Ltd., nadrejeno stran na Domača stran, delni URL na contoso-ltd-survey, predlogo strani na Celotna stran, stanje objave na Objavljeno, spletni obrazec pa na »Anketa podjetja Contoso Ltd.«, ki je bil predhodno ustvarjen. Shranjevanje zapisa.

Ti koraki so sicer zelo zapleteni in za dosegi cilja je potrebnih več zapisov Dynamics 365. A ko je proces končan, se lahko uporabniki pomikajo po strani, ki ste jo ustvarili na portalu, ter izpolnijo anketo, kot je bilo predvideno.

Prvi korak na obrazcu ankete, upodobljenega na portalu ...

Drugi korak na obrazcu ankete, upodobljenega na portalu.

Vsak izpolnjena in poslana anketa postane zapis v entiteti Portali > Anketa v Dynamics 365, in v tem zapisu bo na voljo stik, ki je izpolnil spletni obrazec, z vsemi odgovori za prikaz v obliki tabele.

Upodabljanje elementov obrazca

Čeprav je večino obrazcev v Dynamics 365 mogoče uspešno upodobiti na portalu, pa obstajajo določeni primeri, ki si jih je treba zapomniti, ker kontrolnik Dynamics 365 EntityFormView, ki skrbi za dejansko upodabljanje obrazca entitete, ne podpira nekaterih funkcij.

Podprti elementi obrazca Podprti, vendar z določenimi opozorili elementov obrazca Nepodprti elementi obrazca
Vsa pravila za preverjanje veljavnosti polj v programu Dynamics 365 Vse vrste polj v programu Dynamics 365, razen polj »Seznam pogodbenih strank« Glave in noge obrazcev ne bodo prikazane na portalu
Postavitve z enim in več stolpci Podprte so samo vrste »Spletna stran (HTML)« in spletni viri s slikami iFrames
Jeziki prevodov oznak v programu Dynamics 365 Filtriranje zapisov v iskalnem polju je podprto, vendar samo za odnose N:1 Skriptno izvajanje obrazcev v programu Dynamics 365
Opombe (vstavljene na obrazec) Iskalna polja so podrta, vendar ustvarjanje novega zapisa s pogledom za iskanje na obrazcu ni podprto
Podmreže (vstavljene na obrazec)

Na koncu je treba omeniti še, da zapisi obrazca entitete v Dynamics 365 vključujejo nabor možnosti, ki omogočajo natančnejše določanje, vključno z razdelkom za možnosti Priloži datoteko. Če je treba obrazcu priložiti datoteke, nato izberite polje Priloži datoteko in konfigurirajte možnost Mesto shrambe priložene datoteke za Dynamics 365 Priloga v obliki opombe ali Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure.