Ustvarjanje in upravljanje spletnih strani

Spletna stran predstavlja določen URL na spletnem mestu portalov in je ena od temeljnih entitet sistema za upravljanje vsebin na portalih. Ta entiteta prek relacije nadrejeni-podrejeni z drugimi spletnimi strani oblikuje hierarhijo spletnega mesta (tj. zemljevid mesta).

Spletne strani so tudi podlaga za vključevanje drugih, specializiranih vrst entitet v zemljevid mesta portala: spletne datoteke, bližnjice, forumi, spletni obrazci in spletni dnevniki so prisotni na zemljevidu mesta portala prek odnosa z nadrejeno spletno stranjo, od koder se izpelje tudi njihov URL.

Upravljanje spletnih strani v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement

V programu Dynamics 365 for Customer Engagement lahko ustvarjate, urejate in brišete spletne strani.

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite Portali > Spletne strani.

 3. Če želite ustvariti novo spletno stran, izberite Novo.

 4. Če želite urediti obstoječo spletno stran izberite ime spletne strani.

 5. V polja vnesite ustrezne vrednosti.

 6. Izberite Shrani in zapri.

Upravljanje spletnih strani na portalu

Za uporabnike portala z dovoljenji upravljanja vsebine je mogoče strani upravljati v vmesniku urejanja portala v vrstici. Če so bila vašemu uporabniškemu računu dodeljena ustrezna dovoljenja, se vmesnik urejanja v vrstici samodejno prikaže ob vpisu v portal.

 1. Vpišite se na portal.

 2. Pomaknite se do nadrejene strani, pod katero želite dodati spletno stran.

 3. V orodni vrstici za urejanje v vrstici na portalu izberite Novo > Podrejena stran.

 4. V polja vnesite ustrezne vrednosti.

 5. Izberite Shrani.

Opomba

Če je spletna stran izbrisana v vmesniku za urejanje portala na prikazni strani, zapis ni trajno izbrisan iz programa Dynamics 365 for Customer Engagement. Namesto tega je njegovo stanje preklopljeno na nedejavno. Ne bo več viden na portalu, uporabnik programa Dynamics 365 for Customer Engagement pa si ga lahko ogleda ali znova aktivira.

Atributi spletne strani

V spodnji tabeli so pojasnjeni številni standardni atributi spletnih strani, ki jih uporabljajo portali. Pomembno je omeniti, da način upodabljanja številnih atributov vsebine/prikaza nadzoruje uporabljena predloga strani, ki jo ustvari razvijalec portala.

Ime Opis
Ime Opisno ime entitete. Ta vrednost se uporabi kot naslov strani v večini predlog, zlasti če vrednost Naslov ni podana. To polje je obvezno.
Spletno mesto Spletno mesto, ki mu pripada entiteta. To polje je obvezno.
Nadrejena stran Nadrejena spletna stran entitete v hierarhiji vsebin spletnega mesta.
Vse spletne strani morajo imeti nadrejeno stran, razen edine korenske (domače) strani spletnega mesta.
Delni URL Segment poti URL, uporabljen za gradnjo URL-ja portala te strani.
Edina korenska (domača) stran vašega spletnega mesta – edina stran brez povezane nadrejene strani – mora imeti delno vrednost URL-ja »/«.
Delne vrednosti URL-ja so uporabljene kot segmenti poti URL. Kot takšne ne smejo vsebovati neveljavnih znakov poti URL, npr. ?, #, !, %. Ker se URL-ji portalov ustvarijo s sestavljanjem delnih vrednosti URL-ja s poševnicami (/), na splošno ne smejo vsebovati poševnic. Priporočena praksa je, da se delne vrednosti URL-ja omejijo na črke, številke in vezaje ali podčrtaje. Na primer: objave-za-medije, Uporabniški_vodnik, izdelek1.
Predloga strani Predloga strani, ki bo uporabljena za upodobitev te strani na portalu. To polje je obvezno.
Stanje objave Trenutno stanje poteka dela objave strani, ki lahko določa, ali je stran vidna na mestu ali ne. Najpogostejša uporaba te funkcije je zagotoviti nadzor »objavljeno/osnutek« nad vsebino.
Uporabnikom z dovoljenji za upravljanje vsebin je mogoče dodeliti možnost uporabe funkcije »Način predogleda«, ki tem uporabnikom omogoča, da si predhodno ogledajo (predogledajo) neobjavljeno vsebino.
Prikazani datum Ta atribut je vrednost datuma/časa, ki jo lahko predloga uporablja izključno za namene prikazovanja. Nima funkcionalnih posledic, vendar je lahko uporaben na primer za ročno navedbo datuma objave v izjavi za medije ali na strani z elementi novic.
Datum izdaje Nadzira datum/čas, po katerem bo stran vidna na portalu. Če je trenutni datum/čas pred tem datumom, ta stran ne bo vidna. (Izjema pri tem je, da uporabniki z dovoljenjem za upravljanje vsebine lahko uporabijo način predogleda, ki jim omogoča da si ogledajo predogled neobjavljene vsebine.) To je uporabno za nadzor objavljanja časovno občutljive vsebine, npr. novic ali sporočil za javnost.
Datum poteka Nadzira datum/čas pred tem, ko bo stran vidna na portalu. Če je trenutni datum/čas po tem datumu, ta stran ne bo vidna. (Izjema pri tem je, da je uporabnikom z dovoljenji za upravljanje vsebin mogoče dodeliti možnost uporabe načina predogleda, ki jim omogoča, da si vnaprej ogledajo poteklo vsebino.)
Spletni obrazec Spletni obrazec, ki bo prikazan na tej strani.
Title Izbirni naslov za stran. Če je na voljo to polje, se na portalu uporabi to vrednost namesto polja »Ime«. To je uporabno, če želite, da se na portalu pojavi drugačen naslov. Polje »Ime« pa je uporabno za avtorje vsebine in uporabnike programa Dynamics 365 for Customer Engagement.
Povzetek Kratek opis strani. Ta vrednost se običajno uporablja za dodajanje opisa strani elementom krmarjenja po portalu, ki upodabljajo povezavo do strani.
Besedilo Glavno polje vsebine HTML na strani.
Skrito na zemljevidu mesta Nadzoruje, ali je ta stran vidna kot del zemljevida mesta portala. Če je ta vrednost potrjena, bo stran še vedno na voljo na mestu prek njegovega URL-ja in bo mogoče dodajati povezave do nje, toda standardni elementi krmarjenja (meniji itd.) ne vsebujejo strani.
Avtor Zapis »Stik«, ki predstavlja avtorja strani. Ta vrednost se običajno uporablja za skrbniške namene, vendar je te informacije mogoče prikazati na portalu, če predloga strani to podpira.
Vrstni red prikaza Celoštevilska vrednost, ki označuje zaporedje, po katerem se stran umesti glede na druge entitete na enaki nadrejeni strani. Nadzoruje razvrščanje strani in drugih entitet zemljevida mesta, ko je na primer seznam povezav do podrejenih entitet za dano stran upodobljen na portalu.
Krmarjenje Zapis »Nabor spletnih povezav«. Uporablja ga predloga strani WebLinkNavigationPage.aspx za prikaz seznama povezav za krmarjenje na levi strani. Ustvarite predlogo strani v programu CRM in določite lastnost URL-ja za prepis kot ~/Pages/WebLinkNavigationPage.aspx. Nastavite predlog strani spletne strani na ta zapis predloge. To se običajno stori le za nadrejeno stran, vse podrejene strani pa od svojih nadrejenih strani samodejno prejmejo enak seznam povezav. Na trenutni strani bo označena njena ustrezna povezava.
Omogoči sledenje Če je ta možnost omogočena, bodo zabeležene vse zahteve za to stran. Ustvarjen bo zapis v dnevnik spletne strani z datumom in časom, naslovom IP in zapisom stika, če je preverjena pristnost uporabnika.

Omogoči komentarje strani

Komentarji strani uporabnikom zagotavljajo možnost ogleda in objave komentarjev na spletni strani. Privzeto je ta funkcija onemogočena in jo je mogoče omogočiti na posameznih straneh v programu Dynamics 365 for Customer Engagement.

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite Portali > Spletne strani.

 3. Izberite spletno stran, za katero morate omogočiti komentarje.

 4. Na seznamu Pravilnik komentiranja izberite zahtevani pravilnik komentiranja:

  • Podeduj: uporabljen bo pravilnik komentiranja nadrejene strani. To je privzeta nastavitev.
  • Odprto: dovoljene so oddaje vseh uporabnikov, tako anonimnih uporabnikov kot tudi uporabnikov s preverjeno pristnostjo, in so takoj prikazane.
  • Odprto za uporabnike s preverjeno pristnostjo: dovoljene so le oddaje uporabnikov s preverjeno pristnostjo in so takoj prikazane.
  • Moderirano: dovoljene so oddaje vseh uporabnikov, tako anonimnih uporabnikov kot tudi uporabnikov s preverjeno pristnostjo. Oddaje ne bodo prikazane, dokler jih ne odobri moderator.
  • Zaprto: obstoječe oddaje so prikazane, vendar nove oddaje niso dovoljene.
  • Brez: oddaje uporabnikov so onemogočene. Oddaj ni mogoče ustvariti ali si jih ogledati.
 5. Shranite spremembe.