Omogočanje vnosa ur ali stroškov drugim osebam (rešitev Project Service)

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Ustvarite pooblaščenca, da lahko v vašem imenu vnaša ure ali stroške v rešitvi Project Service.

Ustvarjanje pooblaščenca

 1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Pooblastitve.

 2. V ukazni vrstici kliknite Novo.

 3. Ime: vnesite ime zapisa.

 4. Vrsta: izberite, ali lahko pooblaščenec v vašem imenu vnaša ure ali stroške.

 5. Pooblaščenec: izberite ime osebe, ki jo želite pooblastiti.

 6. Začetni in končni datumi: izberite datume, kdaj se pooblastitev začne in konča.

 7. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

Izklop pooblastitve

 1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Pooblastitve.

 2. Izberite zapis pooblastitve, ki jo želite izklopiti.

 3. V ukazni vrstici kliknite Deaktiviraj.

 4. V pogovornem oknu Potrdi deaktiviranje kliknite Deaktiviraj.

Vnos ur za nekoga drugega

 1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Vnosi ur.

 2. V ukazni vrstici izberite spustni meni IME VIRA in izberite ime osebe, za katero vnašate ure.

 3. Kliknite V redu.

 4. S tem se prikaže koledar. Če si želite ogledati koledar za prejšnji ali naslednji teden, kliknite Nazaj ali Naprej. Kliknite Danes, da se vrnete na trenutni teden.

 5. Če želite vnesti ure, kliknite Novo ali v koledarju dvokliknite dan, za katerega želite vnesti ure.

 6. Na obrazcu Vnos ur izpolnite polja in kliknite Shrani.

 7. Nadaljujte vnašanje ur za teden. Ko končate in je vse pravilno, kliknite Pošlji.

Vnos stroškov za nekoga drugega

 1. V glavnem meniju kliknite Project Service > Stroški.

 2. V ukazni vrstici izberite spustni meni IME VIRA in izberite ime osebe, za katero vnašate stroške.

 3. Kliknite V redu.

 4. Če si želite ogledati koledar za prejšnji ali naslednji teden, kliknite Nazaj ali Naprej. Kliknite Danes, da se vrnete na trenutni teden.

 5. Če želite vnesti strošek, kliknite Novo

 6. Na obrazcu Nov strošek izpolnite polja. Dodate lahko tudi potrdila.

 7. Ko končate, kliknite Shrani.

Glejte tudi

Vodnik po času, stroških in sodelovanju