Ustvarjanje pogodbe za projekt (rešitev Project Service)

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Pridobili ste ponudbo za projekt in zdaj lahko ustvarite pogodbo s stranko, da si tudi uradno zagotovite projekt. Za vsako ponudbo lahko ustvarite eno pogodbo ali več pogodb. Ko ustvarjate pogodbo, je projekt v fazi Pogodba.

  1. Na zaslonu Pogodba za projekt v prejšnjem koraku po potrebi spremenite podatke v območju Povzetek.

  2. Če želite v pogodbo dodati izdelek, na območju Podrobnosti pogodbe v možnosti Podrobnosti o izdelkih kliknite Novo. V možnosti Ime izdelka izberite element, nato določite količino, prodajno ceno in pogodbeni znesek.

  3. Če želite v pogodbo dodati podrobnost o projektu, v območju Podrobnosti pogodbe v možnosti Podrobnosti o projektu kliknite +. Vnesite ime, višino proračuna in projekt, če so podatki na voljo. Če želite ustvariti projekt s strukturirano členitvijo dela za pripravo ocene, glejte Ustvarjanje projekta.

  4. Ko končate urejanje, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Shrani.

  5. Ko ste pripravljeni, da ponudbo pošljete stranki, kliknite Več (…), kliknite Zaženi poročilo, nato pa Naročilo. Poročilo shranite kot dokument programa Word, po potrebi ga uredite, nato pogodbo pošljite stranki.

  6. Če stranka pogodbo potrdi, v zgornjem delu zaslona Pogodba za projekt kliknite Potrdi. Če stranka želi, da spremenite nekatere elemente, ustvarite novo pogodbo. Če se stranka odloči, da tokrat ne bo uporabljala vaših storitev, v zgornjem delu zaslona Pogodba za projekt kliknite Zapri kot izgubljeno.

Glejte tudi

Priročnik za upravitelja kupcev