Spremljajte stanje projekta (Project Service)

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Z Dynamics 365 for Project Service Automation sledite napredku strankinega projekta.

Ko dejavnost napreduje, se stanje projekta posodablja, da prikazuje stanje dejavnosti:

Nov Ko ustvarite projekt, je stanje nastavljeno na Novo. Če ste ustvarili projekt iz predloge, ima na tej stopnji projekt morda urnik, ocene in podatke o ekipi. V nasprotnem primeru je na voljo osnutek projekta in morate preostale komponente projekta vnesti ročno.
Ponudba Ko povežete projekt s ponudbo ali ga ustvarite iz ponudbe, je stopnja projekta nastavljena na Ponudba, pri čemer se posodobita tudi ocenjeni začetek in konec projekta. Ko je projekt v stanju ponudbe, so podrobnosti o ponudbi prikazane na zavihku Prodaja na strani Projekt.
Načrt Ko je ponudba, povezana s projektom, sprejeta, in ko se dejavnost premakne v stanje pogodbe, se stanje projekta posodobi v Načrt. Podrobnosti pogodbe so prikazane na zavihku Prodaja na strani Projekt.
Dokončaj Ko je delo na projektu končano, lahko stanje preklopite v Zaključeno. Ko je projekt zaključen, to pomeni, da je delo v celoti opravljeno, vseeno pa je projekt odprt zaradi čakajočih vnosov, povezanih s časom ali stroški.
Zapri Ko so vse transakcije, povezane s projektom zabeležene in ne pričakujete nobenih novih, lahko stanje ročno preklopite v Zaprto. Ko je projekt nastavljen na Zaprto, vanj ni več mogoče zapisovati transakcij, saj je projekt dostopen samo za branje.

Spremljanje stanja projekta

  1. Pojdite na Project Service > Projekti.

  2. Kliknite projekt, s katerim se želite ukvarjati.

  3. V vrstici na zgornjem delu zaslona izberite puščico dol poleg imena projekta, nato kliknite Spremljanje projekta.

  4. V spustnem meniju nad seznamom opravil izberite Spremljanje obsega dela ali Spremljanje stroškov.

  5. Če želite urediti opravilo, ga kliknite. Lahko tudi premikate stolpce v Ganttovem grafikonu ali spreminjate njihovo velikost, ter tako spremenite čas in napredek opravila.

Glejte tudi

Priročnik za vodje projektov