Pregled predpomnjenja odjemalca

Predpomnjenje odjemalca vam omogoča zmanjšati količino pasovne širine, ki je potrebna ob zagonu odjemalca Unified Service Desk v računalnikih posrednika v klicnem središču, in na življenjski cikel odjemalskega programa. Predpomnjenje odjemalca ponuja način za lokalno predpomnjenje večine konfiguracijskih podatkov programa Unified Service Desk v računalniku posrednika v klicnem središču, in tako zmanjša potrebo po pridobivanju običajnih podatkov iz strežnika. Ta možnost omogoča občutno povečanje učinkovitosti ob zagonu programa Unified Service Desk.

Pomembno

Ta lastnost vpliva na raven zasebnosti, saj se s predpomnjenjem odjemalca v rešitvi Unified Service Desk nekateri podatki shranijo lokalno, na uporabnikovem računalniku, česar storitve aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement ne pokrivajo.

Primeri uporabe predpomnjenja odjemalca

Predpomnjenje odjemalca lahko občutno skrajša trajanje zagona, zmanjša količino celotne pasovne širine in občutno zmanjša število poizvedb v strežnik Customer Engagement za običajne podatke Unified Service Desk.

Predpomnjenje odjemalca se najpogosteje uporablja pri preskusih učinkovitosti delovanja, usposabljanju in v proizvodnih okoljih. Ne priporoča se za okolja za razvoj, ker se spremembe podvojijo le, ko je posodobljen ključ predpomnilnika kontrolnika.

Delovanje predpomnjenja odjemalca

Ko omogočite predpomnjenje odjemalca, se ob prijavi s pomočjo odjemalskega programa Unified Service Desk izvede naslednji proces:

 1. V entitetah Možnosti in Uporabniške nastavitve se izvede poizvedba za zagonske ključe, da se določi, ali je predpomnjenje odjemalca omogočeno.

 2. Če je omogočeno, razrešite številko različice predpomnilnika odjemalca in kakršnekoli spremembe predpomnilnika.

 3. Če je predpomnjenje odjemalca omogočeno in je številka različice na voljo, poiščite lokalno shrambo predpomnilnika in določite ključ različice predpomnilnika.

  1. Če je številka različice predpomnilnika ustrezna, dešifrirajte in naložite shrambo predpomnilnika v pomnilnik.

  2. Če je številka različice predpomnilnika nepravilna, izbrišite predmet predpomnilnika.

Omogočanje predpomnjenja odjemalca

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Kliknite Možnosti.

 4. Če želite ustvariti novo možnost, kliknite Novo v ukazni vrstici.

 5. Vnesite ClientCacheVersionNumber v polje Ime in v polje Vrednost dodajte alfanumerično število za novo možnost. Alfanumerična vrednost se uporabi za ključ predpomnilnika za program Unified Service Desk.

 6. Kliknite Shrani.

  Ko je možnost ustvarjena in izpolnjena, bo Unified Service Desk aktiviral predpomnjenje odjemalca.

Lokacija shrambe predpomnjenja odjemalca

Ko je omogočeno, predpomnjenje odjemalca shranjuje svoje datoteke v stisnjeni in šifrirani obliki v uporabniškem imeniku za gostovanje: %appData%\Microsoft\USD

Za uporabnika z imenom agent1, ki izvaja odjemalski program v operacijskem sistemu Windows 8, bodo datoteke predpomnjenja odjemalca na voljo na lokaciji: c:\Users\agent1\AppData\Roaming\Microsoft\USD.

Do informacij v tem imeniku se lahko dostopa le z uporabniškim računom, s katerim je bil ustvarjen.

Potiskanje posodobitve odjemalcem

Če želite potisniti posodobitev vsem odjemalcem Unified Service Desk, morate prej ustvarjeni ClientCacheVersionNumber določiti drugo alfanumerično vrednost. Ko se bo posrednik v klicnem središču naslednjič prijavil s pomočjo odjemalca Unified Service Desk, bo pred zagonom zaznal drugačno vrednost za ključ možnosti ClientCacheVersionNumber in prebral vse nastavitve iz strežnika.

Onemogočanje predpomnjenja odjemalca za določenega uporabnika

Občasno se lahko pojavi potreba, da za nekatere uporabnike onemogočite predpomnjenje odjemalca, na primer v okviru omejenih preskusov novih konfiguracij med izdelavo, v okviru izdelave, odpravljanja težav, ki bi lahko bile povezane s predpomnilnikom, ali pa ko morate hitro posodobiti konfiguracijo, pri čemer želite preklicati spremembe ter povrniti trenutno predpomnjene predmete.

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Kliknite Uporabniške nastavitve.

 4. Če želite ustvariti novo nastavitev, kliknite Novo v ukazni vrstici.

 5. Na strani Nova uporabniška nastavitev:

  1. V polje Uporabnik vnesite ali izberite ime uporabnika, za katerega želite onemogočiti predpomnjenje odjemalca.

  2. V polje Ime vnesite DisableCaching. Polje Vrednost pustite prazno.

  Onemogočanje predpomnjenja odjemalca za uporabnika

 6. Kliknite Shrani.

  Ko se bo uporabnik naslednjič vpisal s pomočjo odjemalca Unified Service Desk, predpomnjenje odjemalca ne bo uporabljeno. Vendar pa to ne izbriše ali osveži shrambe predpomnilnika odjemalca za uporabnika. Ko za uporabnika odstranite ključ DisableCaching, bo uporabnik znova začel uporabljati prej shranjeni predpomnilnik odjemalca.

Prisilna ponastavitev predpomnilnika za določenega uporabnika

Občasno se pojavi potreba, da vsilite ponastavitev predpomnilnika za določenega uporabnika in ponastavite shrambo predpomnilnika. To lahko storite na dva načina: prek strežnika Customer Engagement ali pa prek odjemalskega programa Unified Service Desk v uporabnikovem računalniku.

Uporaba strežnika Dynamics 365 for Customer Engagement

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Kliknite Uporabniške nastavitve.

 4. Če želite ustvariti novo nastavitev, kliknite Novo v ukazni vrstici.

 5. Na strani Nova uporabniška nastavitev:

  1. V polje Uporabnik vnesite ali izberite ime uporabnika, za katerega želite onemogočiti predpomnjenje odjemalca.

  2. V polje Ime vnesite ResetDesktopCache. Polje Vrednost pustite prazno.

 6. Kliknite Shrani.

  Nastavitev ResetDesktopCache določa, da bo odjemalski program Unified Service Desk izbrisal svojo shrambo lokalnega predpomnilnika in jo obnovil iz strežnika.

  Za dokončanje postopka obnovitve predpomnilnika sta potrebna dva vnovična zagona odjemalca Unified Service Desk.

 7. Po prvem vnovičnem zagonu odjemalskega programa Unified Service Desk odjemalec Unified Service Desk naloži podatke iz obstoječega predpomnilnika. V nadaljevanju se obstoječi predpomnilnik izbriše, nastavitev ResetDesktopCache pa onemogoči.

 8. Po drugem vnovičnem zagonu odjemalskega programa Unified Service Desk odjemalec Unified Service Desk naloži konfiguracijo neposredno iz strežnika in znova ustvari predpomnilnik. Upoštevajte, da lahko nalaganje odjemalca Unified Service Desk v tem času traja precej dlje.

Prek odjemalca Unified Service Desk

Ponastavitev lahko prikličete iz odjemalskega programa s skritim dejanjem UII z imenom ResetLocalCache na gostujočem kontrolniku vrste Globalni upravitelj. Pred uporabo boste morali dejanje UII ustvariti v gostujočem kontrolniku vrste Globalni upravitelj.

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Kliknite Gostujoči kontrolniki.

 4. Poiščite gostujoči kontrolnik Globalni upravitelj za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in kliknite njegovo ime v stolpcu Ime, da ga odprete za urejanje.

  Opomba

  Globalni upravitelj za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement je ime gostujočega kontrolnika v vzorčnih aplikacijah Unified Service Desk. Če ste svoj gostujoči kontrolnik Globalni upravitelj poimenovali kako drugače, izberite to ime. Več informacij: Globalni upravitelj (gostujoči kontrolnik)

 5. V vrstici za krmarjenje kliknite puščico dol poleg gostujočega kontrolnika Globalni upravitelj za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in nato izberite Dejanja UII.

  Krmarjenje do dejanj UII za gostujoči kontrolnik

 6. Na naslednji strani kliknite Dodaj novo dejanje UII.

 7. Na strani Novo dejanje UII vnesite ResetLocalCache v polje Ime in nato kliknite Shrani. Zaprite dejanje UII in gostujoči kontrolnik.

  Zdaj bomo dejanju UII, ki smo ga pravkar ustvarili, dodali poziv k dejanju.

 8. V vrstici za krmarjenje kliknite Nastavitve > Unified Service Desk > Pozivi k dejanju.

 9. Na strani pozivov k dejanju kliknite Novo.

 10. Na strani Nov poziv k dejanju:

  1. V polje Ime vnesite ResetClientCache.

  2. V polju Gostujoči kontrolnik navedite globalnega upravitelja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

   Opomba

   Globalni upravitelj za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement je ime gostujočega kontrolnika v vzorčnih aplikacijah Unified Service Desk. Če ste svoj gostujoči kontrolnik Globalni upravitelj poimenovali kako drugače, izberite to ime. Več informacij: Globalni upravitelj (gostujoči kontrolnik)

  3. V polju Dejanje določite ResetLocalCache.

 11. Kliknite Shrani in nato zaprite poziv k dejanju.

  Ko nastavite dejanje UII in poziv k dejanju, lahko dodate gumb orodne vrstice, dogodek ali kodo za neposreden priklic poziva k dejanju iz odjemalskega programa. Tako ustvarite nastavitev RestDesktopCache v območju Uporabniške nastavitve, kar sproži ponastavitev, kot je opisano v razdelku Uporaba strežnika Dynamics 365 for Customer Engagement.

Glejte tudi

Vzorčne aplikacije Unified Service Desk
Izvajanje in upravljanje programa Unified Service Desk
Dodajanje dejanja UII v gostujoči kontrolnik