Možnosti za program Unified Service Desk

Nastavitev Možnosti v storitvi Unified Service Desk (Nastavitve > Unified Service Desk > Možnosti) omogoča upravljanje globalnih parov imen/vrednosti, ki jih uporabljajo komponente rešitve Unified Service Desk.

Upravljanje možnosti rešitve Unified Service Desk

Možnosti rešitve Unified Service Desk upravljate tako:

  1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

  2. Odprite možnost Nastavitve > Unified Service Desk.

  3. Izberite Možnosti.

  4. Na strani Aktivne možnosti UII kliknite Novo.

  5. Na strani Nova možnost vnesite ime možnosti in ustrezno vrednost. Nekatere možnosti so na voljo na seznamu Globalne možnosti. Dodatne globalne možnosti za storitev Unified Service Desk, ki niso prikazane na seznamu in jih mora vnesti skrbnik, so opisane v tej tabeli.

Ime možnosti Vrednost in opis
HideSessionCloseButton Nastavite vrednost na true, da skrijete gumb »Zapri« na zavihkih sej. Če uporabite to možnost, morate zagotoviti gumb ali drug način, da zaprete sejo. Sejo lahko zaprete tako, da prikličete dejanje CloseSession v gostujočem kontrolniku Zavihki sej.
CRM UI Base Url Če se spletni naslov za dostop do Dynamics 365 for Customer Engagement razlikuje od spletnega naslova za dostop do spletnih storitev aplikacij, boste morda morali uporabiti to možnost za določitev preglasitve. Ko se uporabnik prijavi, sistem uporabi strežnik za odkrivanje, da določi končne točke spletnih storitev, vendar lahko kaže samo na spletni naslov, uporabljen za uporabniški vmesnik. To možnost lahko uporabite, da določite spletni naslov za dostop do grafičnega uporabniškega vmesnika.
AutoUseExternalBrowser Če to možnost nastavite na true, bo sistem uporabljal vdelan kontrolnik WPF WebBrowser, dokler pomnilnik ne doseže praga, nato pa bo zagnal brskalnik v procesu iexplorer.exe in ga priložil oknu. Opozorilo: Pri tej možnosti prihaja do težav z varnostjo. Če želite aktivirati ta način, ga je treba temeljito preskusiti v ciljnem okolju. Ta način velja za nepodprtega.
MemoryLimit Navedite vrednost v bajtih. S tem določite omejitev pomnilnika, ki ga proces lahko uporabi (delovni nabor), preden program zavrne dodelitev dodatnih primerkov brskalnika. Če je navedena ta vrednost:

1. Možnost OutOfMemoryThreshold bo prezrta.
2. Če je možnost AutoUseExternalBrowser nastavljena na »true«, je vrednost, ki je določena v možnosti MemoryLimit, omejitev pomnilnika, ki bo v programu sprožila zunanji zagon brskalnika.
OutOfMemoryThreshold To je mejna vrednost; če je presežena, bo program zavrnil dodelitev dodatnih primerkov brskalnika. Ta vrednost je navedena v bajtih in se odšteje od vrednosti »maxworkingset«, s čimer se ugotovi, koliko pomnilnika lahko proces uporabi. Če je možnost AutoUseExternalBrowser nastavljena na »true«, je ta vrednost omejitev pomnilnika, ki v programu sproži zunanji zagon brskalnika.
MaxReplacementParameterDepth Določa globino, do katere je mogoče izvesti gnezdenje parametrov za zamenjavo v izrazu. Določite celoštevilsko vrednost za to možnost.

Upoštevajte naslednji primer, v katerem so prikazani naslednji parametri za zamenjavo:

Str3 = "Level 3"

Str2 = "Level 2 – [[Str3]v]"

Str1 = "TopLevel – [[Str2]v]"

Če upoštevate naslednji izraz:

Value = [[Str1]]

bi bil rezultat za Value "TopLevel - Level 2 - Level 3".

V zgornjem izrazu je globina gnezdenja parametrov za zamenjavo 2.

Več informacij: Uporaba parametrov za konfiguracijo storitve Unified Service Desk
GenericListener Določitev URL-ja po meri za vrata splošnega poslušalca. Več informacij:Sprememba vrat splošnega poslušalca
ShowScriptErrors Določitev za prikaz (True) ali skritje (False) napak skripta na spletnih straneh, ki so prikazane v rešitvi Unified Service Desk. Če ne določite možnosti ShowScriptErrors za primerek Customer Engagement, se za vrednost šteje False, kar nakazuje, da v odjemalskem programu niso prikazane napake skripta.
EntitySearchPageCount Določitev celoštevilske vrednosti, ki bo preglasila privzeto število strani (število prikazanih zapisov na stran) z vrednostjo 50, za dejanje DoSearch.
ClientCacheVersionNumber Omogoči predpomnjenje odjemalca v rešitvi Unified Service Desk. Več informacij: Konfiguriranje predpomnjenja odjemalca v storitvi Unified Service Desk
maxNumberOfSessions Določa največje število hkratnih sej, ki jih vsak uporabnik lahko začne z uporabo odjemalca Unified Service Desk. Ko uporabniki presežejo določeno omejitev za hkratne seje, se jim prikaže sporočilo o napaki. Več informacij: Upravljanje sej v storitvi Unified Service Desk
ProcessTerminationThreshold Določa časovno omejitev trajanja (v milisekundah), ko proces nadziranja rešitve Unified Service Desk (usdmp.exe) čaka, preden prekine neodziven proces brskalnika Internet Explorer, zaradi česar postane tudi rešitev Unified Service Desk neodzivna. Veljaven obseg je med 0 in 30000. Če nastavite na 0, se proces nadziranja rešitve Unified Service Desk ne bo začel in ne bo nadziral, ali se rešitev Unified Service Desk ne odziva. Če nastavite katero koli drugo vrednost v obsegu, Unified Service Desk samodejno začne proces nadziranja. Privzeta vrednost je 5000 milisekund (5 sekund). Več informacij: Metoda gostovanja procesa IE
HelpImproveUSD Omogoča nastavitev za celotno organizacijo, ki uporabnikovim posrednikom omogoča pošiljanje informacij programa za izboljšanje družbi Microsoft. Več informacij: Pomagajte izboljšati Unified Service Desk
IEProcessKeyboardShortcut Za komponente strani in standardnega spletnega programa, ki uporabljajo vrsto gostovanja procesa IE, se lahko uporabniki pomaknejo iz trenutnega gostujočega kontrolnika postopka IE s pritiskom tipk Alt+0. Če je kombinacija tipk Alt+0 dodeljena za bližnjico v drugem programu, lahko z možnostjo IEProcessKeyboardShortcut v storitvi Unified Service Desk dodelite drugo kombinacijo tipk za premik iz gostujočega kontrolnika postopka IE, kot je Alt+r
Opomba: priporočamo, da ne vključujete tipke CTRL v bližnjice IEProcessKeyBoardShortcut, ker to lahko povzroči nepričakovano navigacijo v storitvi Unified Service Desk odjemalca. To je znana težava sistema Windows Presentation Foundation.
PopupNavigationShortcut Privzeto uporabniki s tipkama Alt + 1 krmarijo med aktivnimi obvestili. Unified Service Desk Skrbniki lahko uporabljajo možnost PopupNavigationShortcut za dodeljevanje drugih kombinacij tipk. Več informacij: Konfiguriranje obvestil v storitvi Unified Service Desk
PanelNavigationShortcut Privzeto uporabniki s tipkama Ctrl + 0 krmarijo med vsemi aktivnimi ploščami. Unified Service Desk Skrbniki lahko uporabljajo možnost PanelNavigationShortcut za dodeljevanje drugih kombinacij tipk. Več informacij: Bližnjice na tipkovnici za plošče
IEWebPageRecovery Obnovi neodzivno spletno stran v brskalniku Internet Explorer. Nastavitev IEWebPageRecovery je privzeto omogočena. Če želite onemogočiti nastavitev IEWebPageRecovery, nastavite vrednost na false. Več informacij: Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer
IEWebPageInactivityTimeOut Označuje časovno omejitev trajanja (v milisekundah), ko Unified Service Desk čaka, preden prikaže sporočilo. Privzeta vrednost je 15000 (15 sekund). Če jo nastavite na 0, Unified Service Desk onemogoči nastavitev IEWebPageInactivityTimeOut. Več informacij: Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer
On-DemandIETerminationShortcut Bližnjica na tipkovnici vam omogoča, da zaprete neodzivno spletno stran v brskalniku Internet Explorer. Privzeta bližnjica na tipkovnici je Ctrl + Alt + K. Če želite spremeniti privzeto nastavitev, jo vnesite v obliki tipka1 + tipka2 + tipka3. Več informacij: Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer
Opomba:
1. Posrednik mora uporabiti bližnjico na tipkovnici kot zadnjo možnost, ko proces nadziranja rešitve Unified Service Desk ne zazna neodzivnega primerka procesa brskalnika Internet Explorer.
2. Če uporabite bližnjico na tipkovnici, lahko zaprete vse odzivne spletne strani v brskalniku Internet Explorer in izgubite vse neshranjeno delo.
InternetExplorerPooling Če je ta nastavitev nastavljena na true, lahko pride do izboljšav v učinkovitosti delovanja pri nalaganju strani entitete CRM in hitrejšega krmarjenja v vrstici v rešitvi Unified Service Desk. Gostujoči kontrolnik namreč uporabi primerek brskalnika Internet Explorer iz skupine, ki izvede krmarjenje v vrstici. Nastavitev InternetExplorerPooling je privzeto onemogočena (false). Več informacij: Izboljšave v učinkovitosti delovanja za nalaganja strani entitete CRM
TotalRecordCountLimit S to vrednostjo Unified Service Desk določi velikost paketa med pridobivanjem zapisov entitete iz primerka programa Customer Engagement. Privzeta vrednost nastavitve TotalRecordCountLimit v rešitvi Unified Service Desk in v zbirki podatkov MSCRM_CONFIG je 5000. Več informacij: Konfiguracija entitet rešitve Unified Service Desk
Opomba:
1. Vrednost TotalRecordCountLimit mora biti enaka vrednosti v zbirki podatkov MSCRM_CONFIG.
2. Privzete vrednosti ne smete spreminjati, razen če vrednost spremeni skrbnik zbirke podatkov MSCRM_CONFIG.
Drugi Ta možnost vam omogoča vnos ene od globalnih možnosti, ki so navedene v tej tabeli in niso na seznamu Globalne možnosti.
Ime možnosti Vrednost in opis
HideSessionCloseButton Nastavite vrednost na true, da skrijete gumb »Zapri« na zavihkih sej. Če uporabite to možnost, morate zagotoviti gumb ali drug način, da zaprete sejo. Sejo lahko zaprete tako, da prikličete dejanje CloseSession v gostujočem kontrolniku Zavihki sej.
CRM UI Base Url Če se spletni naslov za dostop do Dynamics 365 for Customer Engagement razlikuje od spletnega naslova za dostop do spletnih storitev aplikacij, boste morda morali uporabiti to možnost za določitev preglasitve. Ko se uporabnik prijavi, sistem uporabi strežnik za odkrivanje, da določi končne točke spletnih storitev, vendar lahko kaže samo na spletni naslov, uporabljen za uporabniški vmesnik. To možnost lahko uporabite, da določite spletni naslov za dostop do grafičnega uporabniškega vmesnika.
AutoUseExternalBrowser Če to možnost nastavite na true, bo sistem uporabljal vdelan kontrolnik WPF WebBrowser, dokler pomnilnik ne doseže praga, nato pa bo zagnal brskalnik v procesu iexplorer.exe in ga priložil oknu. Opozorilo: Pri tej možnosti prihaja do težav z varnostjo. Če želite aktivirati ta način, ga je treba temeljito preskusiti v ciljnem okolju. Ta način velja za nepodprtega.
MemoryLimit Navedite vrednost v bajtih. S tem določite omejitev pomnilnika, ki ga proces lahko uporabi (delovni nabor), preden program zavrne dodelitev dodatnih primerkov brskalnika. Če je navedena ta vrednost:

1. Možnost OutOfMemoryThreshold bo prezrta.
2. Če je možnost AutoUseExternalBrowser nastavljena na »true«, je vrednost, ki je določena v možnosti MemoryLimit, omejitev pomnilnika, ki bo v programu sprožila zunanji zagon brskalnika.
OutOfMemoryThreshold To je mejna vrednost; če je presežena, bo program zavrnil dodelitev dodatnih primerkov brskalnika. Ta vrednost je navedena v bajtih in se odšteje od vrednosti »maxworkingset«, s čimer se ugotovi, koliko pomnilnika lahko proces uporabi. Če je možnost AutoUseExternalBrowser nastavljena na »true«, je ta vrednost omejitev pomnilnika, ki v programu sproži zunanji zagon brskalnika.
MaxReplacementParameterDepth Določa globino, do katere je mogoče izvesti gnezdenje parametrov za zamenjavo v izrazu. Določite celoštevilsko vrednost za to možnost.

Upoštevajte naslednji primer, v katerem so prikazani naslednji parametri za zamenjavo:

Str3 = "Level 3"

Str2 = "Level 2 – [[Str3]v]"

Str1 = "TopLevel – [[Str2]v]"

Če upoštevate naslednji izraz:

Value = [[Str1]]

bi bil rezultat za Value "TopLevel - Level 2 - Level 3".

V zgornjem izrazu je globina gnezdenja parametrov za zamenjavo 2.

Več informacij: Uporaba parametrov za konfiguracijo storitve Unified Service Desk
GenericListener Določitev URL-ja po meri za vrata splošnega poslušalca. Več informacij:Sprememba vrat splošnega poslušalca
ShowScriptErrors Določitev za prikaz (True) ali skritje (False) napak skripta na spletnih straneh, ki so prikazane v rešitvi Unified Service Desk. Če ne določite možnosti ShowScriptErrors za primerek Customer Engagement, se za vrednost šteje False, kar nakazuje, da v odjemalskem programu niso prikazane napake skripta.
EntitySearchPageCount Določitev celoštevilske vrednosti, ki bo preglasila privzeto število strani (število prikazanih zapisov na stran) z vrednostjo 50, za dejanje DoSearch.
ClientCacheVersionNumber Omogoči predpomnjenje odjemalca v rešitvi Unified Service Desk. Več informacij: Konfiguriranje predpomnjenja odjemalca v storitvi Unified Service Desk
maxNumberOfSessions Določa največje število hkratnih sej, ki jih vsak uporabnik lahko začne z uporabo odjemalca Unified Service Desk. Ko uporabniki presežejo določeno omejitev za hkratne seje, se jim prikaže sporočilo o napaki. Več informacij: Upravljanje sej v storitvi Unified Service Desk
ProcessTerminationThreshold Določa časovno omejitev trajanja (v milisekundah), ko proces nadziranja rešitve Unified Service Desk (usdmp.exe) čaka, preden prekine neodziven proces brskalnika Internet Explorer, zaradi česar postane tudi rešitev Unified Service Desk neodzivna. Veljaven obseg je med 0 in 30000. Če nastavite na 0, se proces nadziranja rešitve Unified Service Desk ne bo začel in ne bo nadziral, ali se rešitev Unified Service Desk ne odziva. Če nastavite katero koli drugo vrednost v obsegu, Unified Service Desk samodejno začne proces nadziranja. Privzeta vrednost je 5000 milisekund (5 sekund). Več informacij: Metoda gostovanja procesa IE
HelpImproveUSD Omogoča nastavitev za celotno organizacijo, ki uporabnikovim posrednikom omogoča pošiljanje informacij programa za izboljšanje družbi Microsoft. Več informacij: Pomagajte izboljšati Unified Service Desk
IEProcessKeyboardShortcut Za komponente strani in standardnega spletnega programa, ki uporabljajo vrsto gostovanja procesa IE, se lahko uporabniki pomaknejo iz trenutnega gostujočega kontrolnika postopka IE s pritiskom tipk Alt+0. Če je kombinacija tipk Alt+0 dodeljena za bližnjico v drugem programu, lahko z možnostjo IEProcessKeyboardShortcut v storitvi Unified Service Desk dodelite drugo kombinacijo tipk za premik iz gostujočega kontrolnika postopka IE, kot je Alt+r
Opomba: priporočamo, da ne vključujete tipke CTRL v bližnjice IEProcessKeyBoardShortcut, ker to lahko povzroči nepričakovano navigacijo v storitvi Unified Service Desk odjemalca. To je znana težava sistema Windows Presentation Foundation.
PopupNavigationShortcut Privzeto uporabniki s tipkama Alt + 1 krmarijo med aktivnimi obvestili. Unified Service Desk Skrbniki lahko uporabljajo možnost PopupNavigationShortcut za dodeljevanje drugih kombinacij tipk. Več informacij: Konfiguriranje obvestil v storitvi Unified Service Desk
PanelNavigationShortcut Privzeto uporabniki s tipkama Ctrl + 0 krmarijo med vsemi aktivnimi ploščami. Unified Service Desk Skrbniki lahko uporabljajo možnost PanelNavigationShortcut za dodeljevanje drugih kombinacij tipk. Več informacij: Bližnjice na tipkovnici za plošče
IEWebPageRecovery Obnovi neodzivno spletno stran v brskalniku Internet Explorer. Nastavitev IEWebPageRecovery je privzeto omogočena. Če želite onemogočiti nastavitev IEWebPageRecovery, nastavite vrednost na false. Več informacij: Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer
IEWebPageInactivityTimeOut Označuje časovno omejitev trajanja (v milisekundah), ko Unified Service Desk čaka, preden prikaže sporočilo. Privzeta vrednost je 15000 (15 sekund). Če jo nastavite na 0, Unified Service Desk onemogoči nastavitev IEWebPageInactivityTimeOut. Več informacij: Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer
On-DemandIETerminationShortcut Bližnjica na tipkovnici vam omogoča, da zaprete neodzivno spletno stran v brskalniku Internet Explorer. Privzeta bližnjica na tipkovnici je Ctrl + Alt + K. Če želite spremeniti privzeto nastavitev, jo vnesite v obliki tipka1 + tipka2 + tipka3. Več informacij: Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer
Opomba:
1. Posrednik mora uporabiti bližnjico na tipkovnici kot zadnjo možnost, ko proces nadziranja rešitve Unified Service Desk ne zazna neodzivnega primerka procesa brskalnika Internet Explorer.
2. Če uporabite bližnjico na tipkovnici, lahko zaprete vse odzivne spletne strani v brskalniku Internet Explorer in izgubite vse neshranjeno delo.
InternetExplorerPooling Če je ta nastavitev nastavljena na true, lahko pride do izboljšav v učinkovitosti delovanja pri nalaganju strani entitete CRM in hitrejšega krmarjenja v vrstici v rešitvi Unified Service Desk. Gostujoči kontrolnik namreč uporabi primerek brskalnika Internet Explorer iz skupine, ki izvede krmarjenje v vrstici. Nastavitev InternetExplorerPooling je privzeto onemogočena (false). Več informacij: Izboljšave v učinkovitosti delovanja za nalaganja strani entitete CRM
TotalRecordCountLimit S to vrednostjo Unified Service Desk določi velikost paketa med pridobivanjem zapisov entitete iz primerka programa Customer Engagement. Privzeta vrednost nastavitve TotalRecordCountLimit v rešitvi Unified Service Desk in v zbirki podatkov MSCRM_CONFIG je 5000. Več informacij: Konfiguracija entitet rešitve Unified Service Desk
Opomba:
1. Vrednost TotalRecordCountLimit mora biti enaka vrednosti v zbirki podatkov MSCRM_CONFIG.
2. Privzete vrednosti ne smete spreminjati, razen če vrednost spremeni skrbnik zbirke podatkov MSCRM_CONFIG.
HideConfirmationDialog Okno s potrdilom o zapiranju preprečuje nenamerno zaprtje rešitve Unified Service Desk. Privzeto je možnost omogočena; če jo želite onemogočiti, mora skrbnik rešitve Unified Service Desk konfigurirati možnost HideConfirmationDialog v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement in vrednost nastaviti na true. Več informacij: Konfiguriraj okno s potrditvijo zaprtja.
ShowNPSDialog Ta možnost prikazuje okno za povratne informacije, v katerem lahko navedete oceno in komentarje ter jih pošljete Microsoftu. Privzeto je možnost omogočena; če jo želite onemogočiti, mora skrbnik rešitve Unified Service Desk konfigurirati možnost ShowNPSDialog v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement in vrednost nastaviti na false.
EdgeSingleProcess Ta možnost združuje vse postopke z različnimi domenami v enem samem postopku pri zagonu. Nastavite to možnost na True, da jo omogočite.
Opomba:
Če nastavite vrednost na False ali pustite polje prazno, bo možnost onemogočena.

Več informacij: Postopek brskalnika Edge
Drugi Ta možnost vam omogoča vnos ene od globalnih možnosti, ki so navedene v tej tabeli in niso na seznamu Globalne možnosti.
  1. Kliknite Shrani.

Opomba

Poleg tega se nastavitev Možnosti uporablja za konfiguracijo spremljanja sprememb in predpomnjenja odjemalca v programu Unified Service Desk. Več informacij: Konfiguriranje spremljanja sprememb in diagnostike v storitvi Unified Service Desk in Konfiguriranje predpomnjenja odjemalca v storitvi Unified Service Desk

Glejte tudi

Konfiguriranje predpomnjenja odjemalca v programu Unified Service Desk

Pomagajte izboljšati Unified Service Desk s pošiljanjem podatkov o uporabi

Razumevanje konceptov rešitve Unified Service Desk

Zbiranje podatkov o učinkovitosti z uporabo bližnjice na tipkovnici

Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer

Izboljšave v učinkovitosti delovanja za nalaganja strani entitete CRM

Konfiguracija entitet rešitve Unified Service Desk