Versium Predict

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Uvod v Versium Predict

Uporabite Versium Predict v programu Dynamics 365 in izboljšajte učinkovitost trženja in prodaje. Izboljšajte obstoječi postopek trženja prek napovedne analize, ki vam omogoča, da natančno določite ciljne skupine trženjskih akcij.

Z rešitvijo Versium Predict, lahko:

  • Ustvarite napovedne modele: analizirajte sezname za trženje in ustvarite model lastnosti možnih strank za podjetja ali potrošnike, ki so povezane z želenim vedenjem v graditelju modelov napovedne analize.

  • Ocenjujete možne stranke: z napovednim modelom za določeno vedenje lahko ocenjujete stranke na seznamu za trženje v sistemu Dynamics 365 ali ugotovite, za katero stranko na seznamu je bolj verjetno, da bo storila neko dejanje, na primer kliknila povezavo v e-poštni akciji.

  • Ustvarjate nove možne stranke: ustvarite nov seznam možnih strank, ki temelji na napovednem modelu. Novi seznam bo uvožen v sistem Dynamics 365 kot seznam za trženje »možnih strank«.

  • Pridobite več podatkov o možnih strankah: obogatite sezname za trženje z dodatnimi informacijami iz zbirke podatkov rešitve Versium Predict, kot so na primer e-poštni naslovi, telefonske številke, finančni podatki, podatki z družabnih omrežij in demografski podatki.

    Predict Versium je prednostna rešitev ponudnika, ki jo lahko vaš skrbnik doda iz skrbniškega središča Dynamics 365 (online). Več informacij: Namestitev ali odstranitev prednostne rešitve.

Začetek

domača stran rešitve Versium Predict

Gumb »Bralnik« Vodnik za namestitev rešitve Versium Predict

Gumb »Bralnik« Uporabniški priročnik rešitve Versium Predict