Oblikovanje napredne ankete

V tem razdelku so na voljo informacije o naprednih funkcijah za oblikovanje anket (npr. usmerjanje odzivov, točkovanje, vnos predhodno znanih podatkov itd.).

Oblikovanje interaktivnih anket z usmerjanjem odzivov

Ko želite postaviti dodatna vprašanja na podlagi odzivov v anketi, ustvarite nekaj pravil usmerjanja odziva za odziv, o katerem želite več informacij.

Na primer za vprašanje Kakšna je verjetnost, da bi nas priporočili prijatelju? lahko ustvarite pravilo usmerjanja odziva in vprašate po razlogu, če nekdo odgovori Ni verjetno.

Spletni odjemalec

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite dodati pravilo usmerjanja odzivov.

 4. Izberite puščico dol poleg imena ankete na vrhu zaslona in nato izberite Usmerjanje odziva.

  Usmerjanje odzivov ankete

 5. Izberite Dodaj novo usmerjanje odziva.

 6. Če želite nadaljevati z urejanjem usmerjanja odziva, vnesite ime ankete v polje Ime in izberite Shrani.

 7. V območju Pogoji izberite znak za plus (+), da dodate pogoj za odziv.

 8. V polju Vprašanje poiščite in izberite vprašanje, za katerega želite ustvariti pravilo. Ko izberete vprašanje, je nekaj polj omogočenih, kot je določeno z izbrano vrsto vprašanja.

 9. Izberite vrednosti za polja Operator, Vrednost za primerjavo, in Odgovor.

  Opomba

  Polja se bodo razlikovala na podlagi izbrane vrste vprašanja in operatorja.

  Pogoj usmerjanja odzivov ankete

 10. Izberite Shrani.

 11. V območju Dejanja izberite znak za plus (+), da dodate dejanje odziva.

 12. V polju Ime izberite gumb za iskanje, nato izberite možnost + Novo.

 13. Vnesite ime dejanja, nato pa izberite enega od naslednjih obsegov:

  • Odjemalec: To možnost izberite, če se dejanje zgodi znotraj ankete (na primer, da se vprašanje prikaže ali skrije). V območju Odjemalec izberite anketo in dejanje, ki ga želite izvesti, nato pa izberite Shrani. Več informacij: Usmerjanje v odjemalcu

  • Strežnik: To možnost izberite, če se dejanje zgodi zunaj ankete (na primer zahteva za stik ali odjava). V območju Strežnik izberite vrsto dejanja, nato pa izberite uporabnike ali čakalne vrste, ki jih želite obvestiti (če so na voljo). Izberite Shrani.

  Dejanje usmerjanja odzivov ankete

 14. V območju Dejanja izberite znak za plus (+) ter poiščite in izberite dejanje, ki ste ga ustvarili.

 15. V območju Sicer ustvarite dejanje tako, da upoštevate korake za dodajanje dejanja odziva. To dejanje se sproži, ko zgoraj omenjeno dejanje odziva ne izpolnjuje določenega pogoja za odziv.

  Primer: V anketo ste dodali vprašanje Net Promoter Score in želite zbrati povratne informacije, ko je ocena nižja od 5.

  Dejanje »Sicer« usmerjanja odzivov ankete

Aplikacija Mnenje strank

 1. Odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite dodati pravilo usmerjanja odzivov.

 4. V razdelku Sorodno izberite Usmerjanje odziva.

  Usmerjanje odzivov ankete

 5. Izberite Dodaj novo usmerjanje odziva.

 6. V razdelku Splošno vnesite ime za pravilo usmerjanja odziva in nato izberite Shrani, da lahko nadaljujete postopek urejanja usmerjanja odziva.

 7. V razdelku Pogoji izberite Dodaj nov pogoj odziva.

 8. V polju Vprašanje poiščite in izberite vprašanje, za katerega želite ustvariti pravilo. Ko izberete vprašanje, je nekaj polj omogočenih, kot je določeno z izbrano vrsto vprašanja.

 9. Izberite vrednosti za polja Operator, Vrednost za primerjavo, in Odgovor.

  Opomba

  Polja se bodo razlikovala na podlagi izbrane vrste vprašanja in operatorja.

  Pogoj usmerjanja odzivov ankete

 10. Izberite Shrani.

 11. Pomaknite se na pravilo usmerjanja odziva, ki ste ga ustvarili.

 12. V razdelku Dejavnosti izberite Dodaj dejanje obstoječega odziva. Na desni strani zaslona se prikaže podokno.

 13. Izberite Novo.

 14. Vnesite ime dejanja, nato pa izberite enega od naslednjih obsegov:

  • Odjemalec: To možnost izberite, če se dejanje zgodi znotraj ankete (na primer, da se vprašanje prikaže ali skrije). V razdelku Odjemalec izberite anketo in dejanje, ki ga želite izvesti, nato pa izberite Shrani. Več informacij: Usmerjanje v odjemalcu

  • Strežnik: To možnost izberite, če se dejanje zgodi zunaj ankete (na primer zahteva za stik ali odjava). V razdelku Strežnik izberite vrsto dejanja, nato pa izberite uporabnike ali čakalne vrste, ki jih želite obvestiti (če so na voljo). Izberite Shrani.

  Dejanje usmerjanja odzivov ankete

 15. Pomaknite se na pravilo usmerjanja odziva, ki ste ga ustvarili.

 16. V razdelku Dejavnosti izberite Dodaj dejanje obstoječega odziva. Na desni strani zaslona se prikaže podokno.

 17. Poiščite in izberite dejanje, ki ste ga ustvarili.

 18. Izberite Dodaj.

 19. V razdelku Sicer ustvarite dejanje tako, da upoštevate korake za dodajanje dejanja odziva. To dejanje se sproži, kadar prej omenjeno dejanje odziva ne izpolnjuje določenega pogoja za odziv.

  Primer: v anketo ste dodali vprašanje Net Promoter Score in želite zbrati povratne informacije, ko je ocena nižja od 5.

  Dejanje »Sicer« usmerjanja odzivov ankete

Usmerjanje v odjemalcu

Z usmerjanjem v odjemalcu bo anketa interaktivna in relevantna za anketiranca. Tako lahko na primer prikažete ali skrijete vprašanje na podlagi odgovora na drugo vprašanje.

Opomba: Pazite, da ne ustvarite prevelikega logičnega drevesa s številnimi kombinacijami dejanj odzivov, saj bo tako pri preskušanju ankete potrebnega veliko dela. Namesto tega anketo razdelite na več manjših anket in pošljite povabila različnim skupinam ljudi.

Ko oblikujete interaktivno anketo in za možnost Obseg izberete Odjemalec, so na voljo naslednja dejanja:

 • Prikaži: Prikaže stran, razdelek, mrežo ali vprašanje na podlagi danega odgovora.

 • Skrij: Skrije stran, razdelek, mrežo ali vprašanje na podlagi danega odgovora.

 • Preskoči na: Preskočite na razdelek, vprašanje ali mrežo na podlagi odgovora na vprašanje.

 • Končaj anketo: Pomaknite se na konec ankete. Ta funkcija je uporabna pri vprašanjih za razvrščanje.

 • Verižna anketa: Odpre drugo anketo na podlagi danega odgovora.

 • Preklapljaj vidljivost: Spremeni vidljivost iz vidnega v skrito oz. obratno, odvisno od trenutnega stanja kontrolnika.

Na podlagi izbranega dejanja se prikažejo dodatna polja. Če potrebujete pomoč, se s kazalcem miške pomaknite na katero koli polje, da preberete opise orodij.

Oblikovanje interaktivnih anket z uporabo oznake odgovora

Če želite prilagoditi vprašanje glede na odgovor na prejšnje vprašanje, morate uporabiti oznako odgovora. To vam omogoča, da vstavite dinamično besedilo glede na odgovor na prejšnje vprašanje v nadaljnja vprašanja in odgovore v anketi med izvajanjem.

Oznaka odgovora mora izpolnjevati naslednje zahteve:

 • Oznaka odgovora se mora začeti in končati s podčrtajem, vsebuje pa lahko samo alfanumerične znake (0–9, A–Z in a–z).
 • Oznaka odgovora ne sme presegati 100 znakov.
 • Vsaka oznaka odgovora v anketi mora biti enolična.

Naslednje vrste vprašanj je mogoče uporabiti za zajem odgovorov v oznaki odgovora:

 • Kratek odgovor
 • Dolg odgovor
 • En odziv
 • Net Promoter Score®
 • Rezultat prizadevanja za stranko
 • CSAT
 • Ocena
 • Numerični odgovor
 • Ocena s čustvenimi simboli
 • Seznam ocen
 • Ena ocena v stolpcih

Oznako odgovora je mogoče uporabiti v:

 • besedilu vseh vrst vprašanj.
 • izbirnem besedilu vprašanj z enim ali več odgovori, razen spustnega seznama.

Naslednji primer prikazuje uporabo oznake odgovora.

Ustvarite anketo, s katero želite ugotoviti, kakšne navade pitja čaja in kave imajo sodelavci. Vprašanja oblikujete, kot je prikazano:

1. stran v oblikovalniku anketnih vprašanj

2. stran v oblikovalniku anketnih vprašanj

Pri zgornjem vprašanju se v polje Oznaka odgovora pri 1. vprašanju vnesli _pijača_. Oznaka odgovora _pijača_ shrani odgovor na 1. vprašanje.

Oznaka odgovora

Pri ogledu ankete med izvajanjem je _pijača_ v naslednjih vprašanjih zamenjana z odgovorom iz 1. vprašanja.

Shranjena oznaka odgovora za prvo vprašanje v anketi med izvajanjem

Zamenjana oznaka odgovora v anketi med izvajanjem

Če želite dodati oznako odgovora:

Spletni odjemalec

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, v katero želite dodati oznako odgovora.

 4. Po potrebi anketi dodajte vprašanja. Če so vprašanja že dodana, pojdite v urejevalnik vprašanj.

 5. V razdelku Napredno vnesite vrednost v polje Oznaka odgovora.

  Oznaka odgovora

 6. Shranite vprašanje in objavite anketo.

Aplikacija Mnenje strank

 1. Odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, v katero želite dodati oznako odgovora.

 4. Po potrebi anketi dodajte vprašanja. Če so vprašanja že dodana, izberite vprašanje, ki mu želite dodati oznako odgovora.

 5. V podoknu Lastnosti vnesite vrednost v polje Oznaka odgovora.

  Oznaka odgovora

 6. Shranite vprašanje in objavite anketo.

Dodajanje možnosti »Odjava« v anketo

Anketo lahko konfigurirate tako, da vključite povezavo, ki anketirancu omogoča odjavo iz ankete. Če ta možnost ni konfigurirana, bo anketiranec preusmerjen v drugo anketo, da navede razloge za odjavo. Ko je odgovor prejet v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, je mogoče posodobiti možnosti za stik z anketirancem, da ne bo več prejemal drugih anket.

Opomba

Dejanje odjave je možno samo za zapise strank, shranjene v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, ne pa tudi za anonimne ankete.

 1. Ustvarite anketo z vprašanji v zvezi z razlogi za odjavo.

 2. Odprite anketo, kateri želite dodati možnost odjave.

 3. V možnosti Povzetek za polje Dovoli odjavo izberite Da . Prikazani sta dve novi polji: Anketa za odpoved naročnine in Besedilo povezave za odpoved naročnine.

 4. V polju Anketa za odpoved naročnine izberite anketo, ki ste jo ustvarili, da izveste razloge za odjavo.

 5. V polje Besedilo povezave za odpoved naročnine vnesite besedilo, ki bo prikazano anketirancu.

 6. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Ustvarjanje možne stranke s pomočjo odgovorov v anketi

Anketo lahko konfigurirate tako, da samodejno ustvari možno stranko na podlagi odgovorov anonimnega anketiranca.

Spletni odjemalec

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite samodejno ustvariti možno stranko za anonimnega anketiranca.

 4. V možnosti Povabila in dejanja za polje Ustvari možno stranko za anonimne odgovore izberite Da.

 5. Shranite spremembe.

 6. V polju Anketa izberite Oblikovalnik.

 7. Uredite vprašanja, ki jih želite konfigurirati za ustvarjanje možne stranke, tako, da na seznamu Preslikava odgovora izberete atribut možne stranke. Več informacij: Shranjevanje odgovorov v polje po meri s preslikavo odgovora

  Preslikava odgovora za ustvarjanje možne stranke

 8. Shranite spremembe.

Aplikacija Mnenje strank

 1. Odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite samodejno ustvariti možno stranko za anonimnega anketiranca. Več informacij: Shranjevanje odgovorov v polje po meri s preslikavo odgovora

 4. V možnosti Povabila in dejanja za polje Ustvari možno stranko za anonimne odgovore izberite Da.

 5. Shranite spremembe.

 6. V polju Anketa izberite Oblikovalnik.

 7. Izberite vprašanje, ki ga želite konfigurirati za ustvarjanje možne stranke, tako, da na seznamu Preslikaj odgovor v izberete atribut možne stranke.

  Preslikava odgovora za ustvarjanje možne stranke

 8. Shranite spremembe.

Ko anketa ustvari anonimni odgovor in je konfigurirana za ustvarjanje možnih strank, je za ustvarjanje možne stranke v ozadju priklican potek dela Ustvari možno stranko. Entitete možnih strank se preslikajo v polja odgovorov v anketi, kot je opisano v naslednji tabeli.

Entiteta možne stranke Polje odgovora v anketi
Naziv delovnega mesta Naziv delovnega mesta
Službeni telefon Telefon
Pošlji po e-pošti Pošlji po e-pošti
Podjetje Podjetje
Spletno mesto Spletno mesto
Država/regija Država
Kraj Kraj
Ulica 1 Ulica 1
Ulica 2 Ulica 2
Ulica 3 Ulica 3
Država/območje Stanje
Poštna številka Poštna številka
Faks Faks
Ime Ime
Priimek Priimek
Lastniku Lastniku
Nagovor Nagovor
<<Katero koli polje po meri>> <<Besedilo po meri>>

Ko je ustvarjena možna stranka, se polje Anketiranec v odgovoru v anketi posodobi z ID-jem možne stranke.

Samodejno pošiljanje e-poštnega odgovora

Anketo lahko konfigurirate, da stranki (kupec, stik ali možna stranka) samodejno pošlje e-poštni odgovor, ko je anketa dokončana. Za poslano e-poštno sporočilo se uporabi splošna vrsta e-poštnih predlog. Več informacij o tem, kako ustvariti novo e-poštno predlogo vrste »Globalno«: Ustvarjanje predlog za e-pošto

Opomba

E-poštno sporočilo se pošlje samo za neanonimne odgovore.

Spletni odjemalec

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite poslati samodejni odgovor.

 4. V možnosti Povabila in dejanja za polje Samodejno pošlji e-poštni odgovor izberite Da. Prikaže se polje E-pošta.

 5. Na seznamu E-pošta izberite e-poštno predlogo.

 6. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Aplikacija Mnenje strank

 1. Odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite poslati samodejni odgovor.

 4. V možnosti Povabila in dejanja za polje Samodejno pošlji e-poštni odgovor izberite Da. Prikaže se polje Predloga e-poštnega sporočila.

 5. Na seznamu Predloga e-poštnega sporočila izberite predlogo e-poštnega sporočila.

 6. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Ocenjevanje v anketi

Odlična funkcija anket Mnenje strank je zmožnost ocenjevanja posameznih vprašanj ali skupine vprašanj v anketi. Uporablja se lahko na te načine:

 • Ustvarite »kazalo« po meri za merjenje zvestobe, zadovoljstva, težav, veselja ali katerega koli vidika na podlagi več kot enega vprašanja ali metodologije. Kot merilo lahko na primer izberete kazalnik Net Promoter Score ter njegovo učinkovitost primerjate z učinkovitostjo kombinacije ocene prizadevanja za stranko in ocene storitve.
 • Ukrepajte na podlagi skupne ocene ankete. Namesto na podlagi posameznih vprašanj je mogoče ukrepati na podlagi skupne ocene. Stranka lahko na primer na eno od vprašanj odgovori, da je zadovoljna, na številna druga pa, da je nezadovoljna. Če je kazalo zadovoljstva nižje od 50 %, je tako mogoče načrtovati naknadni sestanek ne glede na odgovor na določeno vprašanje o zadovoljstvu.

Ocena se izračuna v obliki dveh odstotnih vrednosti v povezavi z odgovorom v anketi:

 • Ocena kot odstotek – to je ocena odgovorjenih vprašanj (logika na strani odjemalca lahko pomeni, da anketirancu niso bila predstavljena vsa vprašanja).
 • Ocena kot odstotek (vse poti) – to je ocena odgovorjenih vprašanj, deljen s skupno možno oceno (ne glede na to, ali so bila vprašanja predstavljena anketirancu).

Konfiguracija ocene:

Spletni odjemalec

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite konfigurirati oceno. Odpre se stran z anketo.

 4. V razdelku Povabila in dejanja za polje Izračunaj oceno izberite Da.

 5. Shranite spremembe.

 6. V polju Anketa izberite Oblikovalnik.

 7. Uredite vprašanja, ki jih želite konfigurirati za oceno, tako, da izberete eno od naslednjih možnosti v polju Definicija ocene:

  • Prezri: brez ocene
  • Samodejno (0–100): najnižji vrednosti je dodeljenih 0 točk, najvišji pa 100 točk.
  • Samodejno (100–0): najvišji vrednosti je dodeljenih 100 točk, najnižji pa 0 točk.
  • Uporabniško določen obseg/teža: skrajno levi vrednosti je dodeljena vrednost polja Najnižja vrednost ocene, ki jo določite. Polje Najvišja vrednost ocene je skrajno desna vrednost.

  Opomba

  Če za najnižjo vrednost določite 10 in za najvišjo vrednost 1, lahko ocenjevanje v poljih obrnete.

  • NPS: način ocenjevanja Net Promoter Score. Uporablja se posebej za Net Promoter Score.

  Opomba

  Polje Definicija ocene je vidno za vprašanja z enim odgovorom in ocene.

 8. Shranite spremembe.

Aplikacija Mnenje strank

 1. Odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite konfigurirati oceno. Odpre se stran z anketo.

 4. V razdelku Povabila in dejanja za polje Izračunaj oceno izberite Da.

 5. Shranite spremembe.

 6. V polju Anketa izberite Oblikovalnik.

 7. Izberite vprašanje, ki ga želite konfigurirati za ocenjevanje.

 8. V podoknu Lastnosti izberite eno od naslednjih možnosti s seznama Ocenjevanje:

  • Brez: brez ocene

  • Samodejno (0–100): najnižji vrednosti je dodeljenih 0 točk, najvišji pa 100 točk.

  • Samodejno (100–0): najvišji vrednosti je dodeljenih 100 točk, najnižji pa 0 točk.

  • Uporabniško določeno: skrajno levi vrednosti je dodeljena vrednost polja Najnižja vrednost ocene, ki jo določite. Polje Najvišja vrednost ocene je skrajno desna vrednost.

   Opomba

   Če za najnižjo vrednost določite 10 in za najvišjo vrednost 1, lahko ocenjevanje v poljih obrnete.

  • NPS: način ocenjevanja Net Promoter Score. Uporablja se posebej za Net Promoter Score.

   Opomba

   Seznam Ocenjevanje je viden za vprašanja z enim odgovorom in ocene.

 9. Shranite spremembe.

Glejte tudi

Načrtovanje ankete
Oblikovanje osnovne ankete
Razdeljevanje ankete
Analiziranje anketnih podatkov