Razdeljevanje ankete

Ko je anketa pripravljena, jo lahko razdelite in povabite anketirance k sodelovanju. Ankete lahko razdelite na enega od dveh načinov:

 • Anonimno: Pri teh anketah Dynamics 365 ne ve, kdo so anketiranci. Povezavo do ankete lahko razdelite po e-pošti, na družabnih mestih Twitter ali Facebook ali prek drugih spletnih strani. Ta vrsta anket je najbolj primerna za ustvarjanje možnih strank ali zbiranje informacij, pri katerih identiteta anketiranca ni pomembna.

 • Neanonimno: Povezave s povabilom k izpolnjevanju ankete lahko pošljete določenim stikom, kupcem ali možnim strankam v programu Dynamics 365. Povezave s povabilom lahko prilagodite tako, da uporabite ime stranke, izdelka, posrednika itd.

Razdeljevanje ankete anonimnim anketirancem

Če anketo konfigurirate tako, da dovolite anonimno anketiranje, lahko kopirate URL ankete in ga prilepite v sredstvo obveščanja, v katerem ga želite poslati. Lahko ga pošljete po e-pošti, ga objavite na straneh družabnih medijev, kot sta Twitter ali Facebook, ali ga objavite na svojem spletnem mestu.

 1. Vpišite se v program Dynamics 365 ali odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite prejemati anonimne odgovore.

 4. V možnosti Povzetek za polje Anonimni odgovori izberite Da .

  Opomba

  Če za polje Anonimni odgovori izberete Ne in pošljete povezavo stranki, anketa ne bo upodobljena.

 5. V možnosti Povabila in dejanja kopirajte povezavo iz polja Anonimna povezava in ga pošljite anketirancem.

 6. Če želite anketo vdelati v element iframe na vašem spletnem mestu, potrdite polje Zaženi v elementu IFrame. Prikaže se polje URL elementa IFrame s kodo HTML.

 7. Kodo HTML kopirajte iz polja URL elementa IFrame in ga prilepite na svoje spletno mesto.

 8. Shranite spremembe.

Dynamics 365 ne povezuje odgovorov z zapisi stranke v programu Dynamics 365. Če želite ustvariti možno stranko iz anonimnega odziva, nastavite možnost Ustvari možno stranko za anonimne odgovore na Da. Več informacij: Ustvarjanje možne stranke s pomočjo odgovorov v anketi

Razdeljevanje ankete neanonimnim anketirancem

Pri neanonimnih anketah je povezava, ki jo pošljete anketirancem, določena in edinstvena za vsako stranko. Dynamics 365 ustvari URL-je, ki jih uporabite, ko ustvarite povabilo k sodelovanju pri anketi ali ko vdelate izrezek kode ankete v e-pošto.

 1. Vpišite se v program Dynamics 365 ali odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite prejemati neanonimne odgovore.

 4. V možnosti Povabila in dejanja kopirajte vrednost iz polja Izrezek kode e-poštein ga pošljite anketirancem v e-pošti programa Dynamics 365.

  Opomba

  Izberete lahko tudi možnost Kopiraj izrezek kode v orodni vrstici, da kopirate izrezek kode e-pošte.

 5. V možnosti Povabila in dejanja vnesite vrednost v polje Besedilo povezave povabila. Vrednost, vneseno v to polje, anketiranec med izpolnjevanjem ankete vidi kot povezavo.

 6. Shranite spremembe.

Opomba

 • Če je pri ustvarjanju ankete polje Onemogoči večkratno izpolnjevanje nastavljeno na Da, anketiranec lahko anketo izpolni samo enkrat.
 • Besedilo povezave povabila lahko prevedete v drug jezik. Več informacij: Prevajanje besedila povezave povabila

Primer: Ustvarite e-poštno sporočilo in izrezek kode ankete prilepite v telo sporočila.

Dodajanje izrezka kode ankete v e-poštno sporočilo

Ko shranite e-poštno sporočilo, se izrezek kode spremeni v besedilo povezave s povabilom, ki ste ga določili.

Pretvorjeni izrezek kode ankete v e-poštnem sporočilu

Pošiljanje povabila z e-poštno predlogo

Z izrezkom kode ankete lahko ustvarite e-poštno predlogo in jo uporabite za pošiljanje e-pošte stikom v programu Dynamics 365.

Stiku v programu Dynamics 365 lahko pošljete neposredno e-poštno sporočilo tako, da s seznama e-poštnih predlog izberete e-poštno predlogo za anketo.

Pošiljanje neposrednega e-poštnega sporočila stiku

Opomba

E-poštnemu sporočilu lahko dodate več izrezkov anket in jih pošljete svojim anketirancem.

E-poštno predlogo lahko izberete tudi, ko ustvarite e-poštno sporočilo v programu Dynamics 365:

 1. V orodni vrstici izberite možnost Vstavi predlogo.

 2. Izberite predlogo e-poštnega sporočila.

 3. Izberite Izberi. Telo in zadeva e-pošte se izpolnita, kot je določeno v predlogi.

Ustvarjanje povabila k anketi ali dejavnosti ankete

Ustvarite lahko povabilo za anketo ali dejavnost ankete ter tako ustvarite povezave s prilagojenimi povabili, ki jih razdelite z e-poštnim programom, ki ni Dynamics 365. Prednosti teh povezav s prilagojenimi povabili so naslednje:

 • V anketo lahko dodate predhodno znane podatke.

 • Vnesete lahko dodatne podatke, ki bodo povezani s povabilom za anketo. To je mogoče doseči tako, da nastavite:

  • Polje Zadeva.

  • Vsa vnaprej pripravljena polja za dejavnost ankete, kot je Stopnja ali Opomnik.

  • Vsa dodatna polja po meri za entiteto.

 • Dejavnost ni e-poštna dejavnost – gre lahko na primer za telefonsko anketo.

Če želite ustvariti povabilo za anketo ali dejavnost ankete:

Spletni odjemalec

 1. Vpis v storitev Dynamics 365.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite ustvariti povabilo za anketo ali dejavnost ankete.

 4. Izberite puščico dol poleg imena ankete na vrhu zaslona in nato izberite Povabila za anketo.

 5. Izberite možnost Dodaj novo dejavnost ankete.

 6. Vnesite zahtevane podatke v razdelka Splošno in Dodatno. Če potrebujete pomoč, se s kazalcem miške pomaknite na katero koli polje, da preberete opise orodij.

  Opomba

  Če v anketi uporabljate predhodno znane podatke, se prepričajte, da so vneseni v ustrezna polja za predhodno znane podatke v razdelku Dodatno.

 7. Izberite Shrani. Povezava s povabilom je prikazana v polju Povezava povabila.

 8. Kopirajte povezavo in jo delite prek e-poštnih storitev drugih ponudnikov.

Aplikacija Mnenje strank

 1. Odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite ustvariti povabilo za anketo ali dejavnost ankete.

 4. V razdelku Sorodno izberite Povabila za anketo.

  Izbira povabil za anketo

 5. Izberite možnost Dodaj novo dejavnost ankete.

 6. Vnesite zahtevane podatke v razdelka Splošno in Dodatno.

  Opomba

  Če v anketi uporabljate predhodno znane podatke, se prepričajte, da so vneseni v ustrezna polja za predhodno znane podatke v razdelku Dodatno.

 7. Izberite Shrani. Povezava s povabilom je prikazana v polju Povezava povabila.

 8. Kopirajte povezavo in jo delite prek e-poštnih storitev drugih ponudnikov.

Opomba

Če e-poštno sporočilo pošljete s programom Dynamics 365, se samodejno ustvari dejavnost ankete za anketiranca.

Prilagajanje povabil za anketo

Če želite prilagoditi povabilo k sodelovanju pri anketi v e-poštnem sporočilu programa Dynamics 365, se prepričajte, da izrezek kode ankete vsebuje predhodno znane podatke, nato dodajte navpičnico (|) in parametre po elementu GUID v e-poštnem povabilu. Sintaksa za vstavljanje predhodno znanih podatkov v izrezek ankete je:

[Survey-Snippet-Start][ID]|[PIPE_NAME]=[PIPE_VALUE][Survey-Snippet-End]

Razpoložljiva imena predhodno znanih podatkov so:

 • user
 • customer
 • product
 • service
 • datetime
 • location
 • other1
 • other2
 • lang

Ta izrezek kode ankete vsebuje predhodno znane podatke za stranko, uporabnika in Other_1 (uporablja se pri številki primera):

Hvala, _CUSTOMER_PIPED_DATA_! Vaše povratne informacije nam bodo v pomoč pri izboljševanju storitve, ki vam jo ponujamo. Vzemite si čas in odgovorite na nekaj vprašanj o številki primera OTHER_1_PIPED_DATA_ in tem predstavniku za stranke: USER_PIPED_DATA_.

V e-poštno povabilo dodajte podatkovno polje za predhodno znane podatke, ki naj mu sledita znak za enakost (=) in vrednost. Dodate lahko več parametrov, ločenih z znakom |. Če uporabimo zgornji primer izrezka kode ankete, bi bila naslednja vrstica v e-poštnem povabilu:

[Survey-Snippet-Start]bd3b2cc6-3597-e511-80bd-00155db50802|customer=Marie|other_1=298724|user=Nancy[Survey-Snippet-End]

stranki prikazana tako:

Hvala, Marie! Vaše povratne informacije nam bodo v pomoč pri izboljševanju storitve, ki vam jo ponujamo. Vzemite si čas in odgovorite na nekaj vprašanj o številki primera 298724 in tem predstavniku za stranke: Nancy.

Besedilo povezave povabila lahko prevedete v drug jezik z uporabo cevi lang. To vam omogoča, da prilagodite besedilo povezave povabila glede na območne nastavitve anketiranca.

Primer: Ustvarite e-poštno sporočilo in prilepite izrezek ankete skupaj s cevjo lang v telo e-poštnega sporočila. V tem primeru je v cevi navedena francoščina.

Izrezek ankete s cevjo »lang«

Ko shranite e-poštno sporočilo, se izrezek spremeni v besedilo povezave povabila v jeziku, ki ste ga določili.

Prevedeno besedilo povezave povabila k anketi

Opomba

 • Če cev lang ni določena, je besedilo povezave povabila prikazano v privzetem jeziku.
 • Če prevod ni na voljo za šifro jezika, ki je navedena v cevi lang, se prikaže sporočilo o napaki.

Samodejno pošiljanje povabil za anketo

Povabilo za anketo lahko ustvarite iz poteka dela, da zberete povratne informacije po dogodku ali dejavnosti stranke. Tako lahko na primer po zaprtju primera pošljete anketo o zadovoljstvu po, da pridobite povratne informacije.

Ustvarite lahko potek dela, da pošljete e-pošto, kot je prikazano na spodnji sliki. Izrezek kode ankete lahko prilepite v telo e-poštnega sporočila, da ustvarite povabilo z določenim URL-jem. Prav tako lahko vstavite predhodno znane podatke, da prilagodite povabilo za anketiranca.

Samodejna povabila za izpolnjevanje ankete

Spremljanje povabil za anketo

Nadzorno ploščo ankete lahko uporabite za spremljanje anket, ki ste jih poslali anketirancem. Uporabite nadzorno ploščo. da izberete kombinacijo pogledov in grafikonov za prikaz rezultatov, ki vas zanimajo. Ustvarite lahko tudi oseben, prilagojen pogled za prikaz rezultatov.

 1. Vpis v storitev Dynamics 365.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, kateri želite slediti.

 4. V polju Anketa izberite Nadzorna plošča.

  Izbira nadzorne plošče za ankete

 5. S seznama pogledov in grafikonov izberite pogled in grafikon, na primer Moja odprta povabila za anketo kot pogled in Povabila za anketo po mesecu kot grafikon. Prikaže se ustrezni grafikon.

  Grafikon nadzorne plošče za ankete

Glejte tudi

Načrtovanje ankete
Oblikovanje osnovne ankete
Oblikovanje napredne ankete
Analiziranje anketnih podatkov