Pridobivanje povratnih informacij z anketami rešitve Mnenje strank

Ustvarite lahko ankete in jih pošljete strankam, da od njih pridobite dragocene povratne informacije o vaših izdelkih ali storitvah. Stranke lahko anketo izpolnijo prek telefona, tabličnega računalnika ali osebnega računalnika. Z rešitvijo Mnenje strank za Dynamics 365 lahko ustvarjate in pošiljate ankete ter odgovore shranite v Dynamics 365 skupaj z drugimi podatki za Dynamics 365. Pri prodaji morebitni stranki ali reševanju primera storitve si lahko ogledate zgodovino povratnih informacij stranke. Ko stranka zaključi anketo, se lahko na podlagi povratnih informacij samodejno ustvarijo možne stranke.

Opomba

Rešitev Mnenje strank za Dynamics 365 je na voljo s storitvijo Microsoft Paket posodobitev za Dynamics CRM Online 2016 in novejšimi različicami.

Življenjski cikel ankete

Ankete imajo različne stopnje – od analiziranja potreb do analiziranja prejetih odgovorov.

1. korak: načrt ankete

 • Analizirajte zahteve za anketirance

 • Izberite vrste vprašanj, ki jih želite vključiti v anketo

2. korak: oblikovanje ankete

 • Po potrebi ustvarite novo temo

 • Po potrebi naložite logotip podjetja

 • Ustvarjanje ankete in dodajanje anketnih vprašanj

 • Predogled ankete

 • Prevajanje ankete za potrebe anketirancev

 • Objava in preizkus ankete

3. korak: razpošiljanje ankete

 • Razdeljevanje ankete anonimnim ali neanonimnim anketirancem

 • Ustvarjanje poteka dela za avtomatizacijo povabil k anketi, če je potrebno

4. korak: Analiziranje anketnih podatkov

 • Ogled odgovorov v anketi

 • Ustvarjanje in analiza poročil

Izjava o zasebnosti

Če omogočite funkcijo Mnenje strank za Dynamics 365 in nato v storitvi Dynamics 365 objavite anketo, bo definicija ankete poslana storitvi Azure in shranjena v shrambi storitve Azure. Ko anketiranec pošlje anketo (tako, da odpre povezavo povabila k anketi, poslano po e-pošti), se odgovori v anketi začasno shranijo v storitveno vodilo Azure, nato pa se pridobijo in shranijo v storitev Dynamics 365. Ko se odgovori shranijo v storitev Dynamics 365, se izbrišejo iz storitve Azure.

Upoštevajte, da je med upodabljanjem ankete za anketiranca podatke storitve Dynamics 365, kot so ime stranke, ime izdelka, številka primera in podobno, mogoče vključiti v anketo (v elemente ankete, kot so vprašanja, odgovori in podobno). Ko je ustvarjena povezava povabila k anketi, se podatki programa Dynamics 365 pošljejo iz programa Dynamics 365 in shranijo v Zbirki podatkov Azure SQL v zameno za identifikator, ki se uporabi v povezavi povabila k anketi. Ta identifikator je uporabljen za prikaz podatkov programa Dynamics 365 v anketi, ko je anketa odprta prek povezave povabila k anketi. Identifikatorji v povezavi do ankete, ki se anketirancu pošlje po e-pošti, se shranijo v e-poštnem sistemu anketirancev.

Skrbnik lahko omogoči funkcijo Mnenje strank za Dynamics 365 tako, da jo namesti kot rešitev v organizacijo storitve Dynamics 365. Poleg tega lahko skrbnik to funkcijo pozneje onemogoči tako, da rešitev odstrani iz organizacije storitve Dynamics 365.

Komponente in storitve Azure, povezane s funkcijo Mnenje strank za Dynamics 365, so podrobno opisane v nadaljevanju.

Opomba: Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/support/trust-center/).

Storitve v oblaku (https://azure.microsoft.com/services/cloud-services/)

Storitev oblikovanja (spletna vloga)

Ta storitev zagotavlja več spletnih storitev za komunikacijo med organizacijo storitve Dynamics 365 in večnajemniškimi komponentami Azure za Mnenje strank za Dynamics 365. Ankete so na primer objavljene in shranjene v shrambi zbirke dvojiških podatkov Azure. Odgovori v anketi so pridobljeni iz čakalne vrste storitvenega vodila Azure in vrnjeni, da se ohranijo v organizaciji Dynamics 365. Vse zahteve so preverjene v storitvi Azure Active Directory.

Izvajalno okolje ankete (spletna vloga)

To je spletni program, ki ankete posreduje anketirancem. Poslani odgovori na anketo se začasno shranijo v čakalno vrsto storitvenega vodila Azure, preden jih obdela in pridobi asinhrona storitev Dynamics 365.

Obdelovalec odgovorov (vloga delavca)

Ta vloga delavca je odgovorna za obdelavo neobdelanih izpolnjenih anket v odgovore na anketo, ki jih je mogoče ustvariti v programu Dynamics 365.

Obdelovalec potiskanja (vloga delavca)
Ta vloga delavca je odgovorna za obdelavo veljavnih odgovorov v anketi in posodabljanje v obliki zapisov entitete storitve Dynamics 365.

Shramba ključev Azure (https://azure.microsoft.com/services/key-vault/)

Vse storitve v oblaku shranijo konfiguracijske podatke v shrambo ključev Azure. Podatki organizacije in najemnika so shranjeni v storitev SQL Azure.

Zbirka podatkov Azure SQL (https://azure.microsoft.com/services/sql-database/)

Mnenje strank za Dynamics 365 v storitvi SQL Azure shranjuje:

 • Podatke v cevi

 • Metapodatke anket

 • Podatke organizacije (najemnika)

  Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure (https://azure.microsoft.com/services/storage/)

  Definicije anket in delno izpolnjeni (shranjeni) odgovori so shranjeni v shrambi zbirke dvojiških podatkov Azure.

  Omrežje za dostavo vsebine Azure (CDN) (https://azure.microsoft.com/services/cdn/)

  Rešitev Mnenje strank za Dynamics 365 z omrežjem za dostavo vsebine Azure posreduje statično vsebino v izvajalnik ankete, na primer slike (vključno z naloženimi slikami, kot so logotipi strank), JavaScript in CSS.

  Azure Active Directory (https://azure.microsoft.com/services/active-directory/)

  Rešitev Mnenje strank za Dynamics 365 s storitvijo Azure Active Directory preverja pristnost spletnih storitev.

  Storitveno vodilo Azure (https://azure.microsoft.com/services/service-bus/)

  Sporočila, ki se ustvarijo, ko je anketa prikazana/poslana, se začasno shranijo v čakalni vrsti storitvenega vodila Azure organizacije (najemnika), dokler vloga delavca Azure odgovorov v anketi ne pošlje v primerek storitve Dynamics 365 organizacije in jih shrani kot zapise entitete storitve Dynamics 365.