Selitev z rešitve Dynamics CRM na mestu uporabe na storitev Dynamics 365

Microsoft ponuja smernice za selitev zbirke podatkov Dynamics CRM (na mestu uporabe) v Dynamics 365 in Microsoft Dataverse. Smernice so na voljo v obliki orodij in dokumentacije ter z izvedbo konfiguracijskih opravil, kadar je to primerno in izvedljivo. To je na voljo za vse upravičene stranke, ki uporabljajo storitve Dynamics 365 in so povabljene v program.

V okviru ugodnosti središča za FastTrack je na voljo pomoč pri selitvi iz izvornega okolja v Dynamics 365 in Dataverse.

Opomba

 • Podatke, preseljene prek storitev FastTrack, je mogoče prenesti, shraniti in obdelati povsod, kjer ima Microsoft svoje prostore (razen če je v okviru vašega dogovora za FastTrack navedeno drugače). Storitve FastTrack niso zasnovane ali namenjene za podatke, ki so predmet posebnih zakonskih ali regulativnih zahtev.
 • Za izvedbo selitve mora biti vaše izvorno okolje različica storitev Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 ali Dynamics CRM 2016, strežnik SQL Server pa mora biti različica strežnikov SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 ali SQL Server 2016, pri čemer morata biti različici storitve Dynamics CRM in strežnika SQL Server usklajeni z dokumentiranimi izjavami o možnosti podpore.
 • Zaradi nepredvidenih težav (med drugim neberljivih ali poškodovanih elementov v izvornem okolju) nekaterih elementov morda ne bo mogoče preseliti.
 • Stranka je odgovorna za ublažitev ali popravljanje nepodprtih prilagoditev ali sprememb na ravni strežnika SQL Server, ki lahko morda preprečijo selitev zbirke podatkov s tem postopkom.

V naslednji tabeli so opisana pričakovanja pri selitvi v vašem obstoječem izvornem okolju.

Dejavnost Pričakovanje glede izvornega okolja
Selitev storitve Dynamics 365 (online) Podprte različice storitev Dynamics CRM (na mestu uporabe): Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016.
Podprte različice strežnika SQL Server – SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016.
Različici storitve Dynamics CRM in strežnika SQL Server morata biti usklajeni z dokumentiranimi izjavami o možnosti podpore različic.
Podatki strežnika SQL Server morajo biti v samo eni datoteki .mdf in eni datoteki .ldf.
Uporabniki spadajo v eno domeno.
Ko se projekt selitve začne, bodo veljali drugi predpogoji za SQL Server; ti se lahko obravnavajo sproti s potekom selitve.

Selitev v storitev Microsoft Dataverse

Omogočanje selitve

Če za selitev podatkov uporabite Microsoft, vam lahko morda zagotovimo pomoč pri omogočanju storitve Microsoft Dataverse in izvornega okolja za selitev. Odvisno od vira lahko morda izvedemo različne korake za omogočanje. Pomoč, ki jo zagotavljamo, obsega kombinacijo orodij in dokumentacije ter izvedbo konfiguracijskih opravil, kadar je to primerno in izvedljivo.

Za izvedbo nekaterih dejavnosti je treba Microsoftu zagotoviti ustrezen dostop in dovoljenja.

Pravilnik o selitvi in postopek selitve

 • Tehnična organizacija selitve se izvede prek orodij, ki gostujejo na portalu Dynamics 365 Lifecycle Services. Microsoft vam bo omogočil uporabo portala Dynamics 365 Lifecycle Services v skladu s pogodbo o uporabi orodij za selitev za upravljanje postopka selitve.
 • Pri vseh selitvah je potreben ustrezen dostop do izvornega okolja in ustrezna dovoljenja zanj.

Končno stanje

Pričakovano končno stanje po paketu selitev vključuje:

 • Okolje storitve Dynamics CRM iz ustrezno načrtovanih in primernih virov v izvornem okolju se preseli v Microsoft Dataverse.
 • Microsoft po selitvi zagotovi poročilo za preseljeno okolje.

Pričakovano končno stanje po zaključku vseh selitev vključuje:

 • Podatki iz primernega izvornega sistema se preselijo v Microsoft Dataverse, kot je določeno v spodnji tabeli.
 • Vrsta podatkov, ki so predmet selitve, je odvisna od izvornega okolja, kot je opisano v spodnji tabeli:
Izvorno okolje Vrsta selitve Kaj je predmet selitve Kaj ni predmet selitve
Dynamics CRM (na mestu uporabe) Nadgradnja in selitev Vsi podatki Onemogočeni uporabniki ne bodo preseljeni.
Lastništvo Koda integracij ne bo preseljena.
Skupna raba Integracije ne bodo preseljene.
Zgodovina spremljanja sprememb Sinhronizacija s programom Outlook
Metapodatki Sinhronizacija s strežnikom Exchange

Med selitvami Microsoft izvede naslednje:

 • Izvede delavnico s pregledom selitve, ki pokriva postopek in pristop za izbrani scenarij selitve.
 • Zagotovi zahtevana orodja za ocenjevanje in selitev, ki so primerna za scenarij.
 • Ekipi za selitev zagotovi zahtevani dostop do izvornega in ciljnega okolja za ocenjevanje in selitev.
 • Stranki omogoči uporabo portala Dynamics 365 Lifecycle Services in orodja za selitev iz storitev Dynamics CRM On-premises na Dynamics 365 Online skladno s pogoji in določili za tako uporabo.
 • Zagotovi pomoč pri uporabi orodij za ocenjevanje in selitev (če je primerno).
 • Konfigurira infrastrukturo za selitev v okviru priprav na selitev vsebine (kadar je primerno).
 • Izvede omejeno preskusno selitev, da preveri veljavnost infrastrukture za selitev in potrebnih zahtev.
 • Izvede pilotno selitev pred produkcijsko selitvijo sistema CRM.
 • Zagotovi pomoč pri določanju razporeda selitve za izbrani scenarij.
 • Sodeluje pri razvrščanju težav v zvezi s selitvijo in zagotovi informacije o potencialnih možnostih za popravke/posodobitve.
 • Pripravi končno poročilo o selitvi za posamezno selitev.
 • Zagotovi pomoč po selitvi med preskušanjem uporabniškega sprejema do pet dni po zaključku selitve.

Med selitvami izvedete naslednje:

 • Zagotovite priporočene projektne vire za dejavnosti ocenjevanja in selitve. To vključuje:
  • vodenje projektov,
  • preskušanje uporabniškega sprejema (UAT),
  • skrbnike, odgovorne za izvorne in ciljne platforme z vsebino.
 • Zagotovite zahtevano infrastrukturo za dejavnosti ocenjevanja in selitve (če je potrebno).
 • Microsoftovemu osebju zagotovite dostop in dovoljenja za pripravljalno in ciljno okolje za izvajanje dejavnosti selitve (če je potrebno).
 • Dokončate zbiranje podatkov za ocenjevanje (če je primerno).
 • Dokončate dejavnosti popravkov/posodobitev, opisane v poročilu popravkov/posodobitev, ki ga zagotovi FastTrack (če je primerno).
 • Zagotovite razpored selitve s predlogami in pomočjo v okviru storitve FastTrack.
 • Izvedete zagotavljanje kakovosti selitve in preskušanje uporabniškega sprejema.
 • Izvedete popravke/posodobitve po selitvi (če je primerno).
 • Načrtujete in izvedete upravljanje sprememb in komunikacijo z uporabniki (če je primerno).
 • Upravljate in konfigurirate vse spremembe izvornega sistema in naprav, ki so potrebne za uspešno dokončanje dejavnosti ocenjevanja in selitve.

Opomba

V okviru selitev se uporabljajo samo računi, ki izpolnjujejo varnostne zahteve, določene med vključevanjem. Če ne uporabljate takšnih računov, lahko pride do zakasnitev pri selitvi.