Načrti izdaje za Dynamics 365 in Microsoft Power Platform

Odkrijte novosti v aplikacijah Microsoft Dynamics 365 in Microsoft Power Platform.

Dynamics 365

Dynamics 365 – 2. faza izdaj za leto 2020

Funkcije, ki so bile izdane od oktobra 2020 do marca 2021.

Dynamics 365 – 1. faza izdaj za leto 2021

Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2021.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform – 2. faza izdaj za leto 2020

Funkcije, ki so bile izdane od oktobra 2020 do marca 2021.

Microsoft Power Platform – 1. faza izdaj za leto 2021

Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2021.

Arhivirani načrti izdaje

Dynamics 365

  • 1. faza izdaje za leto 2020 - Končna posodobitev: 23. oktober 2020. Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2020.
  • 2. faza izdaje za leto 2019 - Končna posodobitev: 30. april 2020. Funkcije, ki so bile izdane od oktobra 2019 do marca 2020.
  • April 2019 - Končna posodobitev: 21. februar 2019. Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2019.
  • Oktober 2018 - Končna posodobitev: 26. oktober 2018. Funkcije, ki so bile izdane od oktobra 2018 do marca 2019.
  • Pomlad 2018 - Končna posodobitev: 6. avgust 2018. Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2018.

Microsoft Power Platform

  • 1. faza izdaje za leto 2020 - Končna posodobitev: 23. oktober 2020. Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2020.
  • 2. faza izdaje za leto 2019 - Končna posodobitev: 30. april 2020. Funkcije, ki so bile izdane od oktobra 2019 do marca 2020.
  • April 2019 - Končna posodobitev: 21. februar 2019. Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2019.
  • Oktober 2018 - Končna posodobitev: 26. oktober 2018. Funkcije, ki so bile izdane od oktobra 2018 do marca 2019.
  • Pomlad 2018 - Končna posodobitev: 6. avgust 2018. Funkcije, ki so bile izdane od aprila do septembra 2018.