Microsoft Docs

Na sajtu docs.microsoft.com nalazi se Microsoft tehnička dokumentacija, reference za API, primeri koda, brzi počeci i uputstva za projektante i IT stručnjake.

Docs directory

Docs Directory