Dodavanje i uređivanje instanci za više regiona

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Kada je reč o višenacionalnim kompanijama sa zaposlenima i klijentima širom sveta, možete da kreirate instance softvera Microsoft Dynamics 365 (na mreži) specifične za vaše globalne regione i da upravljate njima. Ne morate da kreirate instancu u istom regionu u kojem se nalazi Dynamics 365 (na mreži) zakupac. Lokalne instance mogu korisnicima u tom regionu da omoguće brži pristup podacima. Obavezno pročitajte članak Primena višestrukih instanci da biste razumeli funkcije višestrukih instanci.

Kupite Dynamics 365 (na mreži)instancu na stranici Kupovina pretplate. Morate da imate aktivan Microsoft Dynamics 365 (na mreži) nalog da biste dovršili kupovinu. Klijenti koji imaju plaćenu pretplatu na korisničku licencu Microsoft Dynamics 365 (na mreži) Professional ili Microsoft Dynamics 365 (na mreži) Enterprise mogu da kupuju dodatno skladište i instance.

Morate imati ulogu Office 365 globalnog administratora ili ulogu administratora Dynamics 365 (na mreži) sistema da biste mogli da obavite ove zadatke. Više informacija potražite u članku Dodeljivanje uloga administratora.

Napomena

Da biste zatražili mogućnost kreiranja Microsoft Dynamics 365 (na mreži) instanci (proizvodnje i koje ne obuhvataju proizvodnju) u više geografskih regiona, obratite se menadžeru za poslovni kontakt ili tehničkoj podršci

Koje informacije su mi potrebne za kreiranje instance?

U toku početne konfiguracije instance, možete da prihvatite podrazumevane vrednosti ili da unesete neke druge da biste kreirali Microsoft Dynamics 365 (na mreži) instancu.

 • Region. Odaberite nešto od sledećeg: Azija i Pacifik (APAC); Kanada (CAN); Evropa, Bliski Istok, Afrika (EMEA); Indija (IND); Japan (JPN); Severna Amerika (NA); Okeanija (OCE); Južna Amerika (LATAM/SAM).

  Savet

  Da biste videli trenutne centre podataka za vaš region, pogledajte članak Gde su moji podaci?

 • Ime. To je obično ime vaše organizacije i prikazano je u aplikaciji Dynamics 365 (na mreži).

 • URL. Ime URL adrese se koristi za pravljenje URL adrese preko koje će se korisnici prijavljivati u Microsoft Dynamics 365 aplikaciju. Preporučujemo vam da zato ograničite dužinu imena URL adrese kako biste smanjili ukupnu dužinu URL adrese.

 • Namena. Ova vrednost se koristi za povezivanje instance sa određenom namenom i prikazana je samo u biraču instanci. Na primer, ako će ovu instancu koristiti samo sektori prodaje i marketinga, možete da unesete Contoso prodaja i marketing ili ukoliko će instanca biti korišćena za razvoj i testiranje, unesite odgovarajuće ime kao što je Contoso razvoj.

 • Bezbednosna grupa instance. Ova vrednost određuje Microsoft Online Services bezbednosnu grupu koja obuhvata korisnike koji će imati pristup ovoj instanci aplikacije Microsoft Dynamics 365 (na mreži). Za više informacija, pogledajte članak Kontrola korisničkog pristupa instancama: bezbednosne grupe i licence.

  Važno

  Ako ne navedete bezbednosnu grupu, svi korisnici povezani sa pretplatom koji imaju licencu za Microsoft Dynamics 365 (na mreži) biće dodati novoj instanci.

 • Jezik organizacije. Ovaj jezik će se koristiti za Microsoft Dynamics 365 (na mreži) aplikaciju.

 • Osnovna valuta. Prilikom dodavanja instance, morate izabrati osnovnu valutu da bi instanca bila pripremljena. Iako u aplikaciji Microsoft Dynamics 365 možete da dodajete valute, za izveštavanje će se koristiti samo osnovna valuta.

  Upozorenje

  Kada se podesi, osnovnu valutu nije moguće promeniti.

Kreiranje regionalne instance

Sledeći koraci se primenjuju na klijente koji ne kupuju proizvod putem količinskog licenciranja. Klijenti koji koriste količinsko licenciranje treba da pogledaju stranicu: Kupovina sistema Microsoft Dynamics 365 putem količinskog licenciranja.

Korak 1: Kupovina dodatne instance

 1. Globalni administratori se prijavljuju u Office 365 centar administracije, a zatim u oknu za navigaciju treba da kliknu na Plaćanje > Kupovina usluga.

 2. Pomerite klizač nadole do odeljka Pretplate na dodatke, a zatim postavite pokazivač miša preko Dodatna neproizvodna instanca sistema Microsoft Dynamics 365 (na mreži) ili Dodatna proizvodna instanca sistema Microsoft Dynamics 365 (na mreži), a zatim kliknite na Kupite odmah.

 3. Nastavite kroz ekrane da biste kupili dodatne instance.

  Možete da izaberete proizvodne i neproizvodne (Sandbox) instance. Informacije o licenciranju potražite u članku Microsoft Dynamics 365 cene i licenciranje.

Korak 2: Konfigurisanje dodatne instance za region

 1. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora.

 2. Kliknite na Centri administracije > Dynamics 365.

 3. Izaberite karticu Instance.

 4. Izaberite instancu koju želite da konfigurišete, a zatim kliknite na Konfiguriši.

  Važno

  Ako se instanca ne pojavi na listi ili njeno stanje nije spremno za konfigurisanje, sačekajte nekoliko minuta i pokušajte ponovo.

  Ne možete da pokrenete novu Dynamics 365 (na mreži) instancu dok ne kliknete na Konfiguriši i dovršite postupak konfigurisanja.

  Microsoft Dynamics 365 (na mreži) instance nisu spremne sa probnim podacima kada ih konfiguriše globalni administrator koji nema Dynamics 365 (na mreži) licencu. Probne podatke je moguće dodati kasnije, kada je instanca konfigurisana i spremna za korišćenje i može ih dodati korisnik koji ima licencu za Dynamics 365 (na mreži) i koji ima ulogu Microsoft Dynamics 365 administratora sistema. Više informacija potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje uzoraka podataka.

 5. Na stranici konfiguracija nove instance izaberite region za instancu.

 6. Unesite ostatak postavki, uključujući izabranu valutu, a zatim kliknite na Sledeće.

  Važno

  Nakon izbora osnovne valute, nije je moguće promeniti.

  Iako u aplikaciji Microsoft Dynamics 365 možete da dodajete valute, za izveštavanje će se koristiti samo osnovna valuta. Da biste izabrali drugu valutu, kliknite na dugme Promeni valutu i izaberite jednu ili navedite prilagođenu valutu.

 7. Na stranici za potvrdu proverite da li su postavke tačne, a zatim kliknite na Konfiguriši.

 8. Na stranici Vaša Microsoft Dynamics 365 organizacija je spremna kliknite na stavku Pokreni Dynamics 365 (na mreži) da biste pokrenuli Microsoft Dynamics 365 (na mreži) da se pripremi instanca za korisnike, kao što je dodeljivanje bezbednosnih uloga, kreiranje timova, prilagođavanje i uvoz podataka. Još informacija: Prvi koraci.

  Savet

  Obratite pažnju na URL adresu Microsoft Dynamics 365 (na mreži) instance prikazanu na stranici. Možete da koristite ovu URL adresu za direktan pristup Microsoft Dynamics 365 (na mreži) instanci.

Konfigurisanje regionalne instance i upravljanje njome

Da biste konfigurisali regionalnu instancu i upravljali njome, najpre morate da izaberete aktivni region koji treba da bude isti kao regionalna instanca.

Izbor regionalne instance za konfigurisanje i upravljanje

 1. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora.

 2. Kliknite na Centri administracije > Dynamics 365.

 3. Izaberite karticu Instance.

 4. Sa padajuće liste izaberite region regionalne instanca za konfiguraciju. Na primer, da biste uredili instancu u Japanu, izaberite APAC region.

  Napomena

  Ako ne vidite padajuću listu Vaš trenutni region je:, nemate sve instance izvan vašeg trenutnog regiona.

 5. Izaberite instancu koju želite da konfigurišete, a zatim kliknite na Konfiguriši.

  Dugmad Uređivanje, Kopiraj, i Poništi se pojavljuju kada izaberete regionalne instance podudarne sa aktivnim regionom.

  Napomena

  • Kopirane instance se kopiraju u isti region kao instance izvora.
  • Instance koje su poništene vraćaju se na trenutni region.

Pogledajte i

Uređivanje svojstava instance
Upravljanje Dynamics 365 (na mreži) instancama Sandbox okruženja
Upravljanje instancama sistema Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Razlike između administrativnih uloga Microsoft okruženja usluga na mreži i bezbednosnih uloga sistema Dynamics 365 (na mreži)
Davanje korisnicima pristupa u Microsoft Dynamics 365 (na mreži) kao Microsoft Online uslugu
Upravljanje pretplatama, licencama i korisničkim nalozima