Povezivanje sa uslugom Yammer

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Yammer je privatna društvena mreža koja vašim kolegama u organizaciji obezbeđuje centralno mesto za razgovore, kreiranje i uređivanje dokumenata i deljenje informacija, bez potrebe da pošaljete ijednu e-poruku ili da prisustvujete ijednom sastanku.

Kada podesite organizaciju za rad sa uslugom Yammer, zaposleni će videti poruke u feedu sa vestima na Microsoft Dynamics 365 kontrolnoj tabli kad god neko ažurira informacije o klijentima i moći će da se pridruže razgovoru tako što će i sami objaviti poruke.

Povezivanje organizacije sa uslugom Yammer

Preduslovi

 • Da bi vaša organizacija mogla da koristi Yammer u okviru sistema Dynamics 365, ona mora da kupi Yammer Enterprise licence.

 • Yammer integracija je dostupna samo za Microsoft Dynamics 365 (na mreži).

 • Proverite da li imate bezbednosnu ulogu administratora sistema ili ekvivalentne dozvole u Microsoft Dynamics 365-u.

 • Biće vam potrebne i verifikovane administratorske privilegije za Yammer nalog vaše organizacije, a morate da imate i privilegije za upisivanje organizacije i za konfiguraciju usluge Yammer. Ako niste administrator, ove privilegije neće biti dostupne prema podrazumevanim postavkama i morate da ih dodate.

 • Instalirajte najnovija ažuriranja proizvoda za Microsoft Dynamics 365.

 • Ispunite zahteve za sistem i pregledač.

Povezivanje sistema Dynamics 365 i usluge Yammer

 1. Upišite se za Yammer Enterprise nalog i zabeležite ime mreže koje dobijete. Još informacija: Posetite veb-lokaciju usluge Yammer

 2. Idite na stavku Podešavanja > Sistem.

 3. Odaberite stavku Administracija > Konfiguracija usluge Yammer.

 4. Pročitajte odricanje odgovornosti, a zatim odaberite stavku Continue (Nastavi).

 5. Odaberite stavku Authorize (Ovlasti) Microsoft Dynamics 365 (na mreži) (ili Dynamics 365) da biste se povezali sa uslugom Yammer.

 6. Upišite se u Yammer nalog svog preduzeća koristeći administratorske akreditive.

 7. Pratite uputstva na ekranu da biste prihvatili uslove korišćenja usluge Yammer, zabeležite koja Yammer mreža je konfigurisana za vas i povežite svoju organizaciju sa njom. Nakon što povežete organizaciju, videćete poruku potvrde na dnu ekrana.

  Napomena

  Dynamics 365 podržava samo povezivanje sa primarnom Yammer mrežom. Povezivanje sa spoljašnjim mrežama u usluzi Yammer nije podržano.

 8. Ako želite, ostanite prijavljeni na svom Yammer nalogu i podesite željene postavke organizacije za poruke iz usluge Yammer.

Podesite željene postavke organizacije za poruke iz usluge Yammer (opcionalno)

 1. Uverite se da ste prijavljeni na Yammer nalog svog preduzeća administratorskim akreditivima.

 2. Ako želite, izaberite da li će poruke iz usluge Yammer biti javne (svi vide Microsoft Dynamics 365 poruke u okviru feeda sa novostima) ili privatne (korisnici moraju da „prate“ zapis da bi videli poruke o tom zapisu u okviru feeda sa novostima).

 3. Ako želite, izaberite podrazumevanu grupu u kojoj će se Microsoft Dynamics 365 poruke pojavljivati.

 4. Ako želite, izaberite koje vrste zapisa će pokretati automatske poruke u okviru Yammer feeda sa novostima.

Omogućavanje Dynamics 365 entiteta za Yammer

Kada povežete Dynamics 365 sa uslugom Yammer, moraćete da navedete koji Dynamics 365 entiteti će biti omogućeni za upotrebu sa uslugom Yammer. Korisnici mogu da prate omogućene entitete

 1. Idite na stavku Podešavanja > Sistem.

 2. Odaberite Konfiguracija feedova o aktivnostima > Konfiguracije poruka

 3. Odaberite entitet, a zatim odaberite stavku Activate (Aktiviraj).

 4. Potvrdite aktivaciju, a zatim odaberite Još komandi (…) > Objavi sva prilagođavanja

Šta aktivira automatske poruke do Yammer feeda sa novostima?

Vrste zapisa i pravila navedena na sledećoj listi mogu da se omoguće da aktiviraju poruku iz usluge Yammer automatski. Vrste zapisa koje su podrazumevano omogućene su označene sa „Da“. Ako želite da omogućite entitet ili tip pravila, pobrinite se da su entitet ili pravilo aktivirani, a da su omogućeni tipovi automatskih objava.

ID entiteta objavljene poruke Ime Omogućeno za automatsko objavljivanje poruka
Predmet Novi predmet za poslovni kontakt Da
Predmet Novi predmet za kontakt Da
Predmet Predmet je zatvoren za poslovni kontakt
Predmet Predmet je zatvoren za kontakt
Predmet Predmet dodeljen korisniku/timu
Predmet Slučaj je usmeren na red
Potencijalni klijent Kreiran je novi potencijalni klijent
Potencijalni klijent Potencijalni klijent je kvalifikovan
Mogućnost za poslovanje Nova mogućnost za poslovanje za poslovni kontakt Da
Mogućnost za poslovanje Nova mogućnost za poslovanje za kontakt Da
Mogućnost za poslovanje Verovatnoća za mogućnost za poslovanje ažurirana je za poslovni kontakt
Mogućnost za poslovanje Verovatnoća za mogućnost za poslovanje ažurirana je za kontakt
Mogućnost za poslovanje Mogućnost za poslovanje je ostvarena za poslovni kontakt Da
Mogućnost za poslovanje Mogućnost za poslovanje je ostvarena za kontakt Da
Mogućnost za poslovanje Mogućnost za poslovanje je izgubljena za poslovni kontakt
Mogućnost za poslovanje Mogućnost za poslovanje je izgubljena za kontakt
Poslovni kontakt Kreiran je novi poslovni kontakt Da
Kontakt Kreiran je novi kontakt
Konkurent Kreiran je novi konkurent Da

Kada podesite Yammer, imajte na umu sledeće:

 • Sve objave (razgovori) korisnika se skladište u programu Yammer, a ne u programu Microsoft Dynamics 365.

 • Sve sistemske poruke se skladište u programu Microsoft Dynamics 365.

 • Ako je pravilo „Objavi u Yammer strimu aktivnosti“ (ili atribut posttoyammer) podešeno na „Tačno“ u konfiguraciji pravila poruke, ta aktivnost će objavljivati poruke u usluzi Yammer.

Dodatna razmatranja

Povezivanje sistema Dynamics 365 sa spoljnom uslugom Yammer

Ako ste konfigurisali Yammer tako da koristi jedinstveno prijavljivanje, moraćete da generišete privremenu lozinku i da je koristite za povezivanje sistema Dynamics 365 sa uslugom Yammer.

 1. Upišite se u Yammer pomoću akreditiva za jedinstveno prijavljivanje.

 2. Odaberite Još komandi (…) > Aplikacije

 3. Idite do dna stranice i odeljka Sve aplikacije.

 4. Odaberite karticu Yammer, a zatim izaberite aplikaciju poput Windows Phone. Aplikacija mora da podržava generisanje privremene lozinke.

 5. Dovršite proces da biste dobili privremeno korisničko ime i lozinku.

 6. Iskoristite privremeno korisničko ime i lozinku da biste dovršili konfigurisanje veze sistema Dynamics 365 sa uslugom Yammer.

Dodavanje lokacija usluge Yammer u pregledač kao pouzdanih lokacija

Dodajte lokacije usluge Yammer u pregledač kao pouzdane lokacije. Na primer, za Dynamics 365 (na mreži) dodajte sledeće:

 • https://*.crm.dynamics.com

 • https://*.yammer.com

 • https://*.assets-yammer.com

Obaveštenje o privatnosti

Ako omogućite Yammer, pristajete da delite svoje podatke sa spoljnim sistemom. Podaci uvezeni iz spoljnih sistema u Microsoft Dynamics 365 (na mreži) podležu Microsoft izjavi o privatnosti i kolačićima.

Pogledajte i

Saradnja i komunikacija sa mrežom Yammer
Posetite veb-lokaciju Yammer