Kopiranje instance u instancu sandbox okruženja

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

U programu Dynamics 365 centar administracije možete koristiti instancu kopije da biste kopirali Dynamics 365 aplikaciju i sve podatke iz bilo koje instance u instancu sandbox okruženja. Možete izvršiti bilo potpuno ili minimalno kopiranje.

Savet

Simbol za video Pogledajte sledeći video zapis o kopiranju instance u instancu sandbox okruženja: Nove funkcije sistema Microsoft Dynamics CRM 2013 za proleće 2014. na mreži – kopiranje.

Ovaj video se odnosi na Ispravka 1 za CRM Online 2015 i Ispravka za Dynamics CRM Online 2016.

Napomena

Da biste kopirali instance veće od 100 GB, obratite se tehničkoj podršci.

Instanca potpune kopije

Potpuno kopiranje uključuje sve podatke aplikacije, korisnike i prilagođavanja iz instance izvora i pogodno je za:

 • Testiranje prihvatljivosti od strane korisnika

 • Testiranje nadogradnje

 • Pregled u proizvodnji (TAP/EA)

 • Obuka

Primer scenarija

Isak, programer poslovnih aplikacija, primio je od odeljenja prodaje zahtev za konfiguraciju i primenu rešenja za integraciju društvenih medija drugog dobavljača preduzeća. Isak nikada nije instalirao rešenje ovog dobavljača i nije siguran kakav će uticaj to imati na aplikaciju proizvodnje. On bi želeo da uveze rešenje u okruženje koje je skoro identično proizvodnji, ali izolovano od nje, da bi se upoznao sa rešenjem i načinio odgovarajuće izmene konfiguracije. Isak podnosi zahtev Tomasu, IT menadžeru preduzeća Contoso, da za njega kreira instancu potpune kopije sandbox okruženja.

Kada je potpuno kopiranje završeno, Isak dobija e-poruku od Tomasa, u kojoj ga on obaveštava da je instanca sandbox okruženja spremna. Isak se prijavljuje na instancu sandbox okruženja i pravi neophodne promene kako bi bio siguran da instanca sandbox okruženja neće imati uticaja na spoljne proizvodne usluge. Kada promene budu završene, Isak isključuje režim administracije i omogućava usluge u pozadini. Isak ima mogućnost da koristi instancu potpune kopije sandbox okruženja da bi obavio testiranje i kasnije ručno uveze rešenje u proizvodnju.

Instanca minimalne kopije

Minimalno kopiranje uključuje samo korisnike, prilagođavanja i šemu iz instance izvora i pogodno je za:

 • Iterativni razvoj tima

 • Partnerska/ISV rešenja

 • Dokaz koncepta

Primer scenarija

Isak ima veliki razvojni projekat za odeljenje prodaje koji počinje sledeće nedelje. On ima tim programera spreman da počne rad na projektu, čiji su neki članovi interni programeri u preduzeću Contoso, a drugi su spoljni dobavljači. Contoso aplikacija prodaje sadrži informacije koje mogu lično da identifikuju korisnika (PII) za koje je menadžer prodaje izričito naveo da ne smeju biti dostupne nijednim spoljnim stranama iz razloga privatnosti i zakonske odgovornosti. Isak zahteva instancu minimalne kopije sandbox okruženja koja ne sadrži nikakve podatke o proizvodnji niti korisnike. Pored toga, Isak kreira Office 365 bezbednosnu grupu da bi razvojnom timu dao pristup instanci sandbox okruženja.

Nakon izmene i omogućavanja nekih dodatnih komponenti, programerska instanca sandbox okruženja funkcioniše isto i potpuno je izolovana od aplikacije proizvodnje. Razvojni tim radi nekoliko nedelja na izmenama u ovoj instanci. Oni pakuju promene u rešenje i vrše izvoz/uvoz radi primene na instancu potpune kopije sandbox okruženja. Nakon uspešnog kruga testiranja i davanja saglasnosti, promene se ručno primenjuju na proizvodnju.

Entiteti kopirani u okviru minimalnog kopiranja

Sledeći entiteti se kopiraju tokom procesa minimalnog kopiranja:

Entiteti
BusinessUnit
ConnectionRole
Valuta
DuplicateRule
DuplicateRuleCondition
EmailServerProfile
FieldPermission
FieldSecurityProfile
ImportMap
InternalAddress
Poštansko sanduče
Organizacija
Položaj
Izveštaj
Resurs
ResourceGroup
Uloga
RollupField
SavedQuery
SLAKPIInstance
Rešenje
Tema
Tim
Predložak tima
Predložak
SystemUser

Za kopiranje instance

 1. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora.

  Napomena

  Globalni administratori mogu da kopiraju sve dostupne instance. Dynamics 365 Administratori sistema mogu da kopiraju instance za koje imaju ulogu administratora sistema.

 2. Kliknite na Centri administracije > Dynamics 365.

 3. Izaberite karticu Instance.

 4. Izaberite instancu, a zatim kliknite na Kopiraj.

 5. Na stranici Kopiranje instance izaberite ciljnu instancu, tip kopiranja, podesite podešavanja instance po potrebi, a zatim kliknite na Kopiraj.

  Ciljna instanca može biti instanca sandbox okruženja ili instanca pregleda, ali ne proizvodna instanca.

  Upozorenje

  Ciljna instanca će biti izbrisana i zamenjena kopijom podataka i prilagođavanja iz instance izvora. Nećete moći da vratite izbrisane podatke.

 6. Kliknite na da u dijalogu za potvrdu.

Po završetku procesa kopiranja, ciljna instanca je postavljena u režim administracije i operacije u pozadini su onemogućene. U sledećem odeljku su opisane preporučene radnje administratora za novokreiranu instancu kopije (ciljne).

Dalji koraci nakon kopiranja instance

Da biste bili sigurni da novokreirana instanca kopije (ciljne) ne utiče na proizvodnu instancu, kada operacija kopiranja bude završena, dešavaju se dve stvari:

 1. Novokreirana instanca kopije se postavlja u režim administracije. Samo oni koji imaju Dynamics 365 bezbednosne uloge administratora sistema i stručnjaka za prilagođavanje sistema mogu da se prijave i upravljaju instancom kopije. Obični korisnici programa Dynamics 365 ne mogu da se prijave i koriste instancu kopije.

 2. Operacije u pozadini su onemogućene u instanci kopije. Onemogućene operacije uključuju tokove posla i sinhronizaciju sa programom Microsoft Exchange.

Pregled komponenti

Trebalo bi da pregledate status komponenti aplikacije u instanci kopije sa spoljnim vezama, kao što su Yammer, e-pošta, dodatne komponente, prilagođene aktivnosti toka posla itd. Pregledajte ih i razmotrite koje radnje treba preduzeti:

 1. Onemogućite komponentu.

 2. Preusmerite komponentu na drugu instancu usluge, kao što je neka koja koristi Exchange ili SharePoint.

 3. Ne činite ništa – ostavite komponentu onakvu kakva jeste u instanci kopije. Na primer, možda ćete odlučiti da dozvolite objavljivanje na mreži Yammer i instanci kopije i proizvodnoj instanci.

  Ovo su neke od mogućih komponenti aplikacije u instanci kopije koje mogu da imaju spoljne veze pa stoga mogu da utiču na usluge sa istim vezama u proizvodnoj instanci.

 • E-pošta. Poštansko sanduče ne može biti sinhronizovano sa dve različite instance. Za instancu potpune kopije, poštanski sandučići korisnika u instanci kopije moraju biti onemogućeni tako da poštanski sandučići ne pokušavaju da šalju ili primaju e-poštu ili prate zakazane obaveze, kontakte ili zadatke. Za sledeće stavke podesite sinhronizaciju na Nijedno.

  • Dolazna e-pošta

  • Odlazna e-pošta

  • Zakazane obaveze, kontakti, zadaci

  Još informacija: Podesite način isporuke za dolaznu i odlaznu e-poštu

 • SharePoint. Deaktivirajte ili preusmerite SharePoint u sandbox SharePoint okruženje da biste sprečili uticaj na dokumente u programu Microsoft Dynamics 365 kojima upravlja SharePoint. U sistemu Microsoft Dynamics 365, idite na Podešavanja > Upravljanje dokumentima > SharePoint lokacije. Izaberite lokaciju, a zatim kliknite na opciju Deaktiviraj.

 • Yammer. Onemogućite uslugu Yammer ili je preusmerite na odvojenu Yammer uslugu da biste sprečili da se u instanci kopije postavljaju poruke koje se razlikuju od poruka u proizvodnoj instanci. U sistemu Microsoft Dynamics 365, idite na Podešavanja > Administracija > Konfiguracija usluge Yammer.

  Nakon kreiranja nove instance sandbox okruženja, tokovi posla i sistemski poslovi mogu čekati na izvršenje. Pored ovih poslova, ako ste povezali uslugu Yammer sa programom Dynamics 365 Yammer strimovi aktivnosti će biti asinhrono objavljeni iz Dynamics 365 u Yammer. Ovi strimovi aktivnosti nisu vidljivi preko sistemskih poslova. Ako ima Yammer strimova aktivnosti na čekanju pre nego što je uključena opcija „Onemogući pozadinsku obradu“, ovi strimovi aktivnosti biće objavljeni u trenutnoj Yammer konfiguraciji kada se ponovo isključi opcija „Onemogući pozadinsku obradu“. U instanci sandbox okruženja, ako je vaša trenutna Yammer konfiguracija povezana na istu Yammer mrežu kao i vaša proizvodna sredina, možete videti duple strimove aktivnosti. Da biste izbegli duple Yammer strimove aktivnosti, preusmerite instancu sandbox okruženja na drugu Yammer mrežu (po mogućstvu mrežu za testiranje) pre nego što ponovo uključite procese u pozadini.

 • Proširivost platforme. Razmotrite onemogućavanje sledećih stavki koje mogu da budu pokrenute u instanci kopije i da utiču na komponente spoljnih usluga.

  • Dodatne komponente na strani servera.

  • Prilagođena aktivnost toka posla.

 • Proširivost klijenta. Pregledajte sledeće.

  • JavaScript na strani klijenta. Proverite JavaScript i HTML Veb resurse u pogledu operacija čitanja/pisanja koje mogu da utiču na spoljne usluge.

  • IFRAMES. Utvrdite da li je cilj IFRAME elementa proizvodna instanca.

Pogledajte i

Uvod u instance sandbox okruženja u sistemu CRM Online
Upravljanje Dynamics 365 (na mreži) instancama Sandbox okruženja
Upravljanje instancama sistema Microsoft Dynamics 365 (na mreži)