Globalni administratori i administratori usluge mogu da administriraju bez licence

Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.x
Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 8.x

Prema podrazumevanim postavkama, svim Office 365 globalnim administratorima i Office 365 administratorima usluge koji nemaju Microsoft Dynamics 365 (na mreži) licencu odobrena su sledeća dva nivoa dozvola u usluzi Dynamics 365 (na mreži).

 • Bezbednosna uloga administratora sistema

 • Režim administratorskog pristupa

Bezbednosna uloga administratora sistema se obično odobrava Dynamics 365 administratorima, čime im se omogućava neograničen pristup administrativnim oblastima (Postavke), koje se koriste za upravljanje i konfigurisanje funkcija sistema Dynamics 365.

Režim administrativnog pristupa ograničava pristup na one oblasti sistema Dynamics 365 koje se koriste za konfiguraciju ili prilagođavanje sistema.

Da bi se ovim administratorima omogućio pristup dodatnim oblastima, kao što su oblasti Sales, Marketing i Service, potrebno je dodati Dynamics 365 (na mreži) licencu korisničkom nalogu Office 365 globalnog administratora ili Office 365 administratora usluge, preko portala Office 365 centar administracije. Imajte na umu da se režim administrativnog pristupa ne može promeniti u okviru korisničkog obrasca u aplikaciji Dynamics 365 (na mreži).

Kreiranje naloga Dynamics 365 administratora

 1. Prijavite se u Office 365 centar administracije, a zatim odaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici.

 2. Izaberite postojećeg korisnika sa liste. Ako želite da kreirate nove administrativne korisnike, pogledajte članke Kreiranje ili uređivanje korisnika i Dodeljivanje uloga administratora.

 3. Pored stavke Licence proizvoda, kliknite na Uredi.

 4. Uverite se da Microsoft Dynamics 365 (na mreži) licenca nije dodeljena ovom korisniku, a zatim kliknite na Sačuvaj.

  Važno

  Globalni administratori i administratori usluge Office 365 bez licence imaju pristup administrativnim oblastima aplikacije Dynamics 365 (na mreži). Međutim, ako je administratoru potreban i pristup dodatnim oblastima aplikacije Dynamics 365 (na mreži), morate izabrati Dynamics 365 (na mreži) licencu za korisnika.

 5. Pored stavke Uloge, kliknite na Uredi, a zatim kliknite na Globalni administrator ili Prilagođeni administrator > Administrator usluge. Više informacija o ovim ulogama potražite u članku Dodeljivanje uloga administratora.

 6. Unesite alternativnu e-adresu, a zatim kliknite na Sačuvaj.

Pogledajte i

Upravljanje pretplatama, licencama i korisničkim nalozima