Upravljanje licencama

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Kada kupite pretplatu na Microsoft Dynamics 365 (na mreži), dobijate skup licenci koje dodeljujete korisnicima. Samo licencirani korisnici imaju pristup usluzi na mreži. Morate da dodelite licencu svakom korisniku koji će koristiti uslugu.

Dolazi do sukoba licenci ako vaša organizacija ima više korisnika nego licenci.

Ponestaju vam licence za Dynamics 365 (na mreži)?

Ako vam ponestaju licence, imate nekoliko opcija:

 • Dodajte licence u pretplatu, a zatim dodelite licence korisnicima.

  Sve korake za dodavanje licenci u pretplatu kojom se upravlja preko usluge Microsoft Online Services potražite u članku Upravljanje licencama.

 • Uklonite licence drugih korisnika. Time se onemogućava korisnički nalog u programu Dynamics 365 (na mreži) i oslobađa se licenca da biste mogli da je ponovo dodelite.

  Sve korake za uklanjanje licence kojom se upravlja preko usluge Microsoft Online Services potražite u članku Upravljanje licencama.

 • Uklonite korisnički nalog tako što ćete ga izbrisati. Time se onemogućava korisnički nalog u programu Dynamics 365 (na mreži) i oslobađa se licenca da biste mogli da je ponovo dodelite.

  Savet

  Izbrišite korisničke naloge ljudi koji napuste vaše preduzeće. Time se oslobađaju licence da biste mogli da ih ponovo dodelite.

  Sve korake za brisanje korisničkog naloga kojim se upravlja preko Microsoft Online Services potražite u članku Brisanje ili povraćaj korisnika.

 • Ako dođe do sukoba licenci jer su podaci o vašoj kreditnoj kartici zastareli u Microsoft Online Services, možete da obnovite pretplatu ažuriranjem podataka o kreditnoj kartici, na primer, ažuriranjem datuma isteka kartice ili dodavanjem nove kreditne kartice.

  Za korak po korak uputstva za ažuriranje informacija o kreditnoj kartici, pogledajte Ažuriranje informacija o kreditnoj kartici.

Važno

Odjavljivanje sa portala Office 365 centar administracije ne podrazumeva odjavljivanje iz sistema Dynamics 365 (na mreži). To morate uraditi zasebno.

Da biste otkazali pretplatu na Dynamics 365 (na mreži) iz bilo kog razloga, pozovite službu podrške za fakturisanje na broj telefona za svoju zemlju ili region naveden ovde: Podrška za fakturisanje i brojevi telefona.

Napomena

Ako nemate pristup telefonu, možete da pošaljete zahtev za otkazivanje kao servisni zahtev. Da biste uneli servisni zahtev, prijavite se na svoj nalog, a zatim u okviru opcije Podrška, kliknite ili dodirnite opciju Servisni zahtevi. U oblasti Opis problema, popunite obrazac za nov servisni zahtev tako što ćete izabrati Otkazivanje pretplate.

Važno

Sačuvajte Dynamics 365 (na mreži) podatke na lokaciji na kojoj ih možete preuzeti kasnije, ako bude potrebno.

Pogledajte i

Važne informacije za CRM Online klijente
Upravljanje pretplatama, licencama i korisničkim nalozima
Kreiranje korisnika i dodeljivanje bezbednosnih uloga za Microsoft Dynamics 365 (na mreži)