Istorija izdanja

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Ovo je stranica istorije izdanja za dokumentaciju vodiča za administratore sistema Dynamics 365 Customer Engagement. Imajte u vidu da se neke ažurirane i nove teme odnose na promene nastale od poslednjeg izdanja proizvoda i nisu ekskluzivne za ispravku sistema Dynamics 365 (na mreži) za jul 2017.

Pogledajte sledeće da biste videli još sadržaja „Šta je novo“ i informacije o istoriji izdanja:

Savet

Da biste videli verzije koje se odnose na datume u nastavku, pogledajte Podrška: Dynamics 365 (na mreži) izdanja

Ispravka za jul 2017. za Dynamics 365 (na mreži)

Nove i ažurirane teme Opis promena
Javni pregled: Uvod usluge Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX Dodata je nova tema.
Konfigurisanje pretraživanja po relevantnosti radi poboljšanja rezultata pretrage i performansi Ispravljena tema.
Korišćenje usluge Power BI Ispravljena tema.
Repliciranje podataka u Azure SQL bazu podataka Dodata je nova tema.
Preliminarna funkcija: Upotreba analize odnosa za prikupljanje KPI-ova Dodata je nova tema.

Zasebne teme

Slede teme o funkcijama koje se isporučuju zasebno od prethodnog izdanja proizvoda.

Nove i ažurirane teme Opis promena
Koristite rešenje uvida organizacije za prikaz pokazatelja o vašoj instanci Ažurirane teme za verziju 1.3.0.1
Pozovite korisnike na saradnju sistema Dynamics 365 sa Azure Active Directory B2B Dodata je nova tema.
O centru podataka Microsoft Cloud Nemačka Dodata je nova tema.
Prebacite se iz sistema Dynamics CRM Online u Dynamics 365 (na mreži) Ispravljena tema.
Upravljajte instancama podrške Dodata je nova tema.
Poboljšanja bezbednosti: Sesije korisnika i upravljanje pristupom Dodata je nova tema.