Ponovno postavljanje korisničke lozinke

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Ako korisnik izgubi lozinku, možete ponovo da je podesite. Da biste ponovo postavili korisničku lozinku, morate da budete Microsoft Online Services okruženje globalni administrator, administrator upravljanja korisnicima ili administrator za lozinke.

Detaljna uputstva potražite u članku Ponovno postavljanje korisničke lozinke.

Napomena

Ponovno postavljena lozinka je privremena. Korisnik mora da promeni privremenu lozinku prilikom sledećeg prijavljivanja. Da biste pomogli korisnicima da ispune zahteve za kreiranje nove lozinke u sistemu Microsoft Online Services okruženje, pogledajte Smernice za podešavanje isteka lozinke korisnika.

Pogledajte i

Upravljanje pretplatama, licencama i korisničkim nalozima