Promena instance

Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.x
Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 8.x

Možete da odlučite da je vaš posao prilagođavanja razvijen i testiran na instanci sandbox okruženja sada spreman da ide uživo. Ako st postavili instancu Sandbox okruženja u režim administracije, samo korisnici sa Dynamics 365 bezbednosnim uslugama sistemskog administratora ili sistemskog stručnjaka za prilagođavanje će moći da se upišu na tu instancu. Kada promenite tip instance na „Proizvodnja“, svi korisnici mogu da pristupe vašoj Dynamics 365 organizaciji. Kada konfigurišete ili uredite instancu, možete da je prebacite sa:

  • Iz produkcije u Sandbox

  • Iz Sandbox okruženja u Produkciju

Prebacivanje instance ne menja broj kupljenih licenci. Pregledajte odeljak Ograničenja licence da biste dobili informacije o tome kako prebacivanje može da utiče na dodelu licence.

Promena instance

  1. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora.

  2. Kliknite na Centri administracije > Dynamics 365.

  3. Izaberite karticu Instance.

  4. Izaberite željenu instancu, a zatim kliknite na Uredi. Ako je ovo nova instanca, kliknite na Konfiguriši.

  5. U odeljku Tip instance, odaberite tip instance, a zatim kliknite na Dalje.

  6. Pregledajte postavke, a zatim kliknite na Sačuvaj.

Ograničenja licence

Pregledajte sledeću tabelu da biste videli kako promena tipa instance utiče na Dynamics 365 (na mreži) licence.

Scenario Rezultat Napomena
Prebacivanje sa proizvodne instance na Sandbox. Imate neiskorišćene Sandbox licence. Koristi se Sandbox licenca. Instance sandbox okruženja imaju posebne funkcije, poput uspostavljanja početnih vrednosti i režima administracije. Pogledajte Upravljanje Dynamics 365 (na mreži) instancama Sandbox okruženja
Prebacivanje sa proizvodne instance na Sandbox. Nemate neiskorišćene Sandbox licence. Imate neiskorišćene proizvodne licence. Koristi se proizvodna licenca. Instance sandbox okruženja imaju posebne funkcije, poput uspostavljanja početnih vrednosti i režima administracije. Pogledajte Upravljanje Dynamics 365 (na mreži) instancama Sandbox okruženja
Prebacivanje sa proizvodne instance na Sandbox. Nemate neiskorišćene sandbox ili proizvodne licence. Proizvodna instanca nije promenjena. Potrebno je da kupite instancu Sandbox okruženja. Instance sandbox okruženja imaju posebne funkcije, poput uspostavljanja početnih vrednosti i režima administracije. Pogledajte Upravljanje Dynamics 365 (na mreži) instancama Sandbox okruženja
Prebacivanje sa instance sandbox okruženja na proizvodnu. Imate neiskorišćene proizvodne licence. Koristi se proizvodna licenca. Instanca sandbox okruženja postaje dostupna.
Prebacivanje sa instance sandbox okruženja na proizvodnu. Nemate neiskorišćene proizvodne licence. Moraćete da kupite licencu za proizvodne instance. Pogledajte Dodavanje instance u pretplatu.

Pogledajte i

Upravljanje instancama sistema Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Upravljanje Dynamics 365 (na mreži) instancama Sandbox okruženja
Dodavanje instance u pretplatu