Hantera Valv länkar

Microsoft Defender för Office 365 , som tidigare hette Microsoft 365 ATP eller Advanced Threat Protection, hjälper till att skydda företaget mot skadliga webbplatser när personer klickar på länkar i Office program.

Prova själv!

  1. Gå till administrationscentretoch välj Konfigurera.
  2. Rulla nedåt till Öka skyddet mot avancerade hot. Välj Hantera och välj Valv Länkar.
  3. Välj Global Inställningar och ange url-adressen som du vill blockera i Blockera följande URL:er.
  4. Välj Använd Valv-länkar i Office 365-appen , markera Spåra inte när användare klickar på skyddade länkar i Office 365-appar och välj Låt inte användare klicka sig fram till den ursprungliga URL:en i Office 365-appar. De kanske redan är markerade om du har ställt in standardprincipen. Välj Spara.

Valv Länkar är nu konfigurerade. Det kan ta upp till 30 minuter innan ändringarna verkställs.

När en användare får ett e-postmeddelande med länkar genomsöks länkarna. Om länkarna anses vara säkra går de att klicka på. Men om länken finns med i listan över blockerade länkar visas ett meddelande om att länken har blockerats.