Har du problem med produktnyckeln för Microsoft 365 för företag?

Om det finns ett felmeddelande när du försöker lösa in en produktnyckel för Microsoft 365 för företag kan du prova dessa vanliga lösningar.

Behöver du hjälp omedelbart? Ring Microsoft Support.

Hjälp med en Microsoft 365 Family- eller Microsoft 365 Personal produktnyckel finns i Använda produktnycklar med Office.

Hjälp med produktnyckelfel med Microsoft 365 för företag

Felmeddelande när du anger produktnyckeln... Prova det här...
"Det här är en ogiltig produktnyckel. Försök att ange den igen. Om produktnyckeln gäller för Microsoft 365 Personal eller Microsoft 365 Family kan du lösa in den på office.com/setup."

Om du använder Office 365 Solo i Japan: "Det här är en ogiltig produktnyckel. Försök att ange den igen. Om din produktnyckel är till för Office 365 Solo kan du lösa in den på office.com/setup."
Om du konfigurerar Microsoft 365 Family eller Personligt måste du lösa in produktnyckeln på https://www.office.com/setup. I annat fall kontrollerar du noggrant de siffror och tecken som du anger för företagskunder.
"Produktnyckeln som du angav är inte giltig. Försök att ange den igen." Eller "Den här produktnyckeln är inte giltig. Ange en annan produktnyckel." Kontrollera noggrant de siffror och bokstäver du skriver in. Det är lätt att förväxla 0 och o, 5 och S, l och I, och så vidare. Om du inte lyckas lösa problemet kontaktar du den återförsäljare som du köpte produktnyckeln av.
"Du har redan angett den här produktnyckeln. Ange en annan nyckel." Kontrollera de produktnycklar som du redan har angett för att säkerställa att nyckeln inte har lagts till redan. Om du förnyar en prenumeration med en produktnyckel måste du använda du en ny och oanvänd produktnyckel.

Behöver du köpa en ny produktnyckel? Besök Microsoft Store, besök en återförsäljare eller kontakta din partner, om du samarbetar med en sådan.

Kontakta supporten om problemet kvarstår. Om du arbetar med en partner kontaktar du din partner för produktnyckelsupport.
"Produktnyckeln du angav har upphört att gälla. Ange en annan nyckel." Du måste använda en ny och oanvänd produktnyckel för att förnya en aktuell prenumeration eller aktivera ett nytt abonnemang.

Behöver du köpa en ny produktnyckel? Besök Microsoft Store, besök en återförsäljare eller kontakta din partner, om du samarbetar med en sådan.
"Den här produktnyckeln har redan använts. Ange en annan produktnyckel." Kontrollera att nyckeln inte redan har använts av dig eller en medlem i din organisation. Om nyckeln inte redan har använts på tangenten kontaktar du din partner eller den återförsäljare där du köpte produktnyckeln.
"Det går inte att behandla din begäran just nu. Vänta några minuter och försök igen." Om efterföljande försök resulterar i samma felmeddelande i mer än 15 minuter kontaktar du supporten.
"Det begärda abonnemanget är inte tillgängligt. Detta kan bero på något av följande: Erbjudandet är inte tillgängligt - Tjänsten är inte tillgänglig i ditt land/din region - Det går inte att använda/välja samma provversion två gånger. Kontakta Microsoft Support om problemet kvarstår." Kontakta supporten. Om du arbetar med en partner kontaktar du din partner för support.
"Du har lagt till fler användarlicenser än vad det här erbjudandet tillåter. Det högsta värdet är <x> användarlicenser. Ta bort den här produktnyckeln och ange en som lägger till färre användarlicenser." Kontakta din återförsäljare eller partner. Du har köpt fler licenser än vad som kan användas med den här Microsoft 365 prenumerationen.
"Du måste vara global administratör eller faktureringsadministratör för att lösa in en produktnyckel." Se till att dina behörigheter har angetts som antingen faktureringsadministratör eller global administratör. Kontrollera detta genom att logga in på Microsoft 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå till administrationscentret.

I administrationscentret väljer du Användare > Aktiva användare. I Filter väljer du Globala administratörer eller Faktureringsadministratörer.

Kontrollera att du finns med i resultatet som visas.

Anteckning

När du köper Microsoft 365 via en partner skickar Microsoft ett e-postmeddelande med instruktioner för att hämta din produktnyckel och aktivera din prenumeration i Volume Licensing Service Center. Mer information om volymlicenser finns i Hjälp för befintliga volymlicenskunder.

Hitta och ange produktnyckeln (artikel)
Förnya prenumerationen (artikel)
Köpa licenser för din prenumeration (artikel)