Så här öppnar du en delad kalender från en delningsinbjudan i Outlook

Original-KB-nummer:   10106

Anteckning

Om du vill dela kalendrar eller mappar med andra, eller ändra behörigheterna efter att ha delat snarare än öppnat dem så kan du läsa följande artiklar först:

Vem är det avsett för?

Användare av Outlook, Outlook för Mac, Outlook på webben och Outlook Web App som inte kan öppna delade kalendrar från en inbjudan.

Hur fungerar det?

Vi börjar med att ställa frågor om vilken Outlook-version du använder och vilka problem du har. Sedan guidar vi dig igenom ett antal felsökningssteg som är specifika för din situation.

Viktigt

E-posttjänster från tredje part som Gmail, AOL och Yahoo stöds inte av Microsoft så den här guiden kanske inte är tillämpbar på dem.

Beräknad tidsåtgång:

10-15 minuter.

Välj din version av Outlook

Vet du inte vilken Outlook-version du använder?

Börja med att fastställa vilken Outlook-version du använder.

För Windows

Om du hittar Office-konto:

Om du hittar Hjälp:

Följ dessa steg om du inte hittar vare sig Office-konto eller Hjälp i Arkiv-menyn:

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på Arkiv och leta efter antingen Office-konto eller Hjälp och följ därefter stegen för alternativet du hittade. Om du inte hittar något av alternativen, se stegen nedan.

  1. Klicka på Office-konto och sedan på Om Outlook.

   välj Om Outlook i Office-konto

  2. Här står din produktversion angiven.

   hitta produktversionen 1

  3. Välj OK.

  eller

  1. Klicka på Hjälp och sedan på Mer versions- och copyright-information.

   välj Mer versions- och copyright-information

  2. Här står din produktversion angiven.

   hitta produktversionen 2

  3. Välj OK.

  eller

  1. Klicka på Om Microsoft Office Outlook i Hjälp-menyn.

   Om Microsoft Office Outlook

  2. Här står din produktversion angiven. hitta produktversionen av Outlook 2007 1

  3. Välj OK.

För Mac

 1. Starta Outlook för Mac.

 2. Klicka på Om Outlook i Outlook-menyn.

  hitta produktversionen av Outlook 2007 2

 3. I fönstret Om Outlook visas ett av följande alternativ, beroende på vilken version av Outlook för Mac du använder.

  Outlook 2016 för Mac Outlook for Mac 2011
  Om Outlook-fönstret för Outlook 2016 för Mac Om Outlook-fönstret för Outlook för Mac 2011

För Outlook på webben eller Outlook Web App:

Välj Outlook på webben/Outlook Web App, om du använder en webbläsare för att ansluta till en Office 365- eller Exchange-postlåda.

Outlook på webben

eller

Outlook Web App

För Outlook-appen på mobila enheter eller surfplattor

Välj alternativet Outlook-app på mobila enheter/surfplattor längst ned, om du använder Outlook-appen på mobila enheter eller surfplattor, inklusive Windows Phone, iPhone, iPad och Android-telefoner.

Öppna en delad kalender i Outlook 2010

Anteckning

Om du vill dela en Outlook-kalender med andra istället för att öppna en delad kalender från andra i Outlook 2010, markera Dela en Outlook-kalender med andra.

Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern.

Öppna den här kalendern

Om du ser något annat, vilket problem har uppstått?

Öppna en delad kalender i Outlook for Mac 2011

Anteckning

Läs Visa och dela flera kalendrar, om du vill dela en Outlook-kalender med andra istället för att öppna en delad kalender från andra i Outlook för Mac 2011,

Delningsinbjudan som du fått ser ut som följande skärmbild. Det finns inget alternativ för att öppna den delade kalendern.

Det finns inget alternativ för att öppna den delade kalendern

Så här öppnar du den delade kalendern:

 1. Välj Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Annan användares mapp.

  Annan användares mapp

 2. Välj Sök efter användareIkonen Sök efter användare.

 3. Skriv in namnet på personen som gett dig åtkomst, klicka på Sök och välj personens namn och klicka sedan på OK.

 4. Välj TypKalender-menyn och klicka sedan på OK.

  Den delade kalendern visas i navigationsfältet nedanför rubriken Delas.

Om du inte kan öppna den delade kalendern, vilket problem har uppstått?

Öppna en delad kalender i Outlook Web App

Anteckning

Om du vill dela en Outlook-kalender med andra istället för att öppna en delad kalender från andra i Outlook på webben, markera Dela en kalender i Outlook på webben.

Klicka på Acceptera om du vill öppna en delad kalender från delningsinbjudan. Sedan ser du den delade kalendern i den vänstra rutan under Annan kalender och händelserna i den högra rutan.

Inbjudan till OWA-delad kalender

Om du ser något annat, vilket problem har uppstått?

Det finns inget Acceptera-alternativ

Lös det här problemet genom att öppna direkt i den delade kalendern.

Låt säga att URL:en för Outlook på webben (tidigare Outlook Web App) är https://yourdomain/owa och att en användare (användare@dindomän.com) har delat sin kalender med dig.

Url för OWA-delad kalender

Du kan använda följande URL för att öppna användarens kalender:

https://yourdomain/owa/user@yourdomain.com/?cmd=contents&module=calendar

Löste det här problemet?

Alternativet Öppna den här kalendern finns inte

Det här problemet uppstår när personen som delade kalendern med dig kör en senare version av Outlook.

Kontrollera om Microsoft Exchange visas framför namnet på den delade kalendern i inbjudan, som på följande skärmbild.

Om Microsoft Exchange visas framför namnet på den delade kalendern

Om Microsoft Exchange visas framför namnet på den delade kalendern

Om Microsoft Exchange visas framför namnet på den delade kalendern, beror det vanligen på att den delade kalendern är en standardkalender i Outlook. Öppna den så här:

 1. Välj Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Annan användares mapp.

  fönstret Annan användares mapp

 2. I dialogrutan Öppna annan användares mapp skriver du namnet på användaren som delar kalendern med dig i rutan Namn. Välj typen av delad kalender i rutan Mapptyp och klicka sedan på OK.

Om Microsoft Exchange inte visas framför namnet på den delade kalendern

Om Microsoft Exchange inte visas framför namnet på den delade kalendern beror det vanligen på att den delade kalendern inte är en standardkalender i Outlook. Lägg då först till användarens Exchange-postlåda i din Outlook-profil.

 1. Klicka på Kontoinställningar i Verktyg-menyn i Outlook.

 2. Klicka på fliken E-post i dialogrutan E-postkonton och välj ditt Exchange Server-konto. Klicka sedan på Ändra.

  alternativet Ändra på fliken E-post

 3. Välj Fler inställningar.

 4. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Microsoft Exchange och sedan på Lägg till.

  välja fliken Avancerat på Microsoft Exchange

 5. Skriv in namnet på personen som delade kalendern med dig i dialogrutan Lägg till postlåda och klicka på OK

  lägga till en postlåda

 6. Välj OK > Nästa > Slutför > Stäng.

 7. Expandera Postlåda – Mappägarens_användarnamn i navigeringsfönstret och klicka sedan på kalendern som användaren har delat till dig.

  expandera postlådan och markera den delade kalendern

Anteckning

Läs Det går inte att expandera någon annans postlåda för att hitta en lösning, om det inte går att expandera postlådan.

Löste det här problemet?

Det går inte att öppna någon annans postlåda

Lös det här problemet genom att be personen som delade kalender med dig att ge dig behörighet som Granskare för postlådan.

Viktigt

Följande steg utförs på datorn hos personen som delade kalendern med dig.

 1. Använd någon av följande metoder beroende på vilken version av Outlook du använder:

  I Outlook 2007 högerklickar du på Postlåda – Användarnamn och sedan på Ändra delningsbehörigheter.

  alternativet Ändra delningsbehörigheter

  I Outlook 2010 eller Outlook 2013 högerklickar du på din e-postadress längst upp i mapplistan och sedan på Mappbehörigheter.

  alternativet Mappbehörigheter

 2. Klicka på fliken Behörigheter och sedan på Lägg till.

 3. Ange vilken användare du vill dela kalendern med i dialogrutan Lägg till användare, klicka på Lägg till och sedan OK.

 4. Välj namnet på användaren du har lagt till i listan Namn, klicka på Granskare i rutan Behörighetsnivå och sedan OK.

Löste det här problemet?

Du ser inget eller också saknar du nödvändig behörighet för att öppna den delade kalendern

Be personen som delade kalendern med dig att göra följande på sin dator.

För Outlook-klient för en stationär dator:

 1. Använd någon av följande metoder beroende på vilken version av Outlook du använder:

  I Outlook 2016, Outlook 2013 eller Outlook 2010 högerklickar du på den kalender du vill dela och klickar på Dela och sedan Kalenderbehörigheter.

  välj alternativet Kalenderbehörigheter

  I Outlook 2007 högerklickar du på den delade kalendern och klickar sedan på Ändra delningsbehörigheter.

  välj alternativet Ändra delningsbehörigheter

  Anteckning

  Om Ändra delningsbehörigheter är grått eller inte tillgängligt kan det bero på att du använder en internetkalender som hanteras av en tredjepartstjänst som Gmail, Yahoo eller AOL. Även om du kan ändra de flesta Internetkalendrarna så stöds inte kalenderbehörigheterna.

  Det är också möjligt att din organisation begränsar åtkomsten till delningsbehörigheterna i ditt konto av säkerhetsskäl. I så fall måste du kontakta systemadministratören och be om hjälp.

 2. På fliken Behörigheter väljer du den användare som du vill ge behörighet till.

 3. Klicka på Granskare i rutan Behörighetsnivå och sedan på OK.

  välj granskaren i listan Behörighetsnivå

För Outlook på webben eller Outlook Web App:

Klicka på ikonen för Outlook Kalender  i det övre vänstra hörnet eller längst ned i den vänstra rutan i Outlook på webben eller Outlook Web App, om du vill öppna kalendern. Högerklicka på en kalender som du vill dela med andra och klicka sedan på Delningsbehörigheter. Sedan följer du anvisningarna i Dela din kalender i Outlook på webben.

Behörighet för OWA-kalender

Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook 2016

Anteckning

Läs Dela en Outlook-kalender med andra, om du vill dela en Outlook-kalender med andra istället för att öppna en delad kalender från andra i Outlook 2016 eller Outlook 2013.

Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern.

välj Öppna den här kalendern i delningsinbjudan 1

Om du ser något annat, vilket problem har uppstått?

Öppna en delad kalender i Outlook 2016 för Mac

Anteckning

Läs Dela din kalender i Outlook 2016 för Mac, om du vill dela en Outlook-kalender med andra istället för att öppna en delad kalender från andra i Outlook 2016 för Mac.

Delningsinbjudan som du fått ser ut som följande skärmbild. Det finns inget alternativ för att öppna den delade kalendern.

delningsinbjudan

Så här öppnar du den delade kalendern:

 1. Klicka på Kalender längst ner i navigeringsfältet.

  välj Kalender längst ned i navigeringsfältet

 2. Klickar på Öppna delad kalender på fliken Organisera.

  välj Öppna delad kalender

  Skriv in namnet på personen som har gett dig tillgång till deras kalender i rutan Sök och tryck sedan på Enter.

 3. Välj deras namn och klicka på Öppna.

  sök användarnamn för att öppna en delad kalender 1

  Anteckning

  Den delade kalendern visas i navigationsfältet under rubriken Delad kalender, med namnet på personen som delade ut kalendern nedanför.

Om du inte kan öppna den delade kalendern, vilket problem har uppstått?

Alternativet Öppna delad kalender finns inte

Symptom

När du öppnar din kalender i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 saknas knappen Öppna delad kalender i menyfliken.

Open Shared Calendar button is unavailable

Dessutom saknas alternativet Kalender när du pekar på ÖppnaArkiv-menyn.

Alternativet Kalender finns inte

Orsak

Det här problemet uppstår om kryssrutan Gruppera liknande mappar, till exempel inkorgar från olika konton är markerad och kryssrutan Dölj på den här datorn-mappar avmarkeras i Allmänna inställningar.

alternativen inte är markerade korrekt

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

Välj Exchange-mappen i Mina kalendrar.
 1. Öppna kalendern.

 2. Expandera Mina kalendrar för att visa Exchange-postlådans kalender, På den här datorn-kalendern och kalendrar som är associerade med andra konton som är öppna i Outlook för Mac.

 3. Markera kryssrutan Exchange.

  sök användarnamn för att öppna en delad kalender 2

När du har gjort detta blir knappen Öppna delad kalender tillgänglig i menyfliken.

Öppna annan användares kalender.
 1. Välj Öppna i Arkiv-menyn och klicka på Annan användares mapp.

  välj Andra användares Mapp

 2. Sök efter och välj sedan den användare vars kalender du vill öppna.

 3. Klicka på Kalender i rutan Mapptyp

  sök användarnamn för att öppna en annan användares mapp

 4. Välj Öppna.

 1. Klicka på Inställningar i Outlook-menyn.
 2. Välj Allmänt.
 3. Avmarkera kryssrutan Gruppera liknande mappar, till exempel inkorgar från olika konton.
 4. Om du vill, markera kryssrutan Dölj På den här datorn-mappar.

Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook 2013

Anteckning

Om du vill dela en Outlook-kalender med andra istället för att öppna en delad kalender från andra i Outlook 2016 eller Outlook 2013, markera Dela en Outlook-kalender med andra.

Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern.

välj Öppna den här kalendern i delningsinbjudan 2

Om du ser något annat, vilket problem har uppstått?

Öppna en delad kalender i Outlook 2007

Anteckning

Läs Dela din kalenderinformation, om du vill dela en Outlook 2007-kalender med andra istället för att öppna en delad kalender från andra.

Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på Öppna den här kalendern.

välj Öppna den här kalendern i delningsinbjudan 3

Om du ser något annat, vilket problem har uppstått?

Ytterligare resurser

Grattis! Vi är glada att det här hjälpte dig att lösa problemet.

Här är några ytterligare resurser som du kan ha nytta av:

Ytterligare hjälp

Det var tråkigt att höra att detta inte löste ditt problem. Vi rekommenderar att du går till Microsoft Community om du vill ha mer hjälp.

Här är några ytterligare resurser som du kan ha nytta av:

Lösning för att öppna delad kalender på mobila enheter/surfplattor

Du kan inte se andra användares kalendrar om du använder Outlook-appen på mobila enheter eller surfplattor, inklusive Windows Phone, iPhone, iPad och Android-telefoner, eftersom dessa enheter endast synkroniserar dina egna kalendrar. Lösningen är att du använder Outlook på webben eller Outlook Web App för att visa den delade kalendern, eller att du visar den på en stationär dator med Outlook för Windows eller Mac.

Logga in på ditt Exchange- eller Office 365-konto om du vill visa den delade kalendern från en inbjudan med Outlook på webben eller Outlook Web App. Då ser du en delningsinbjudan liknande denna:

OWA-delad kalenderinbjudan

Öppna den delade kalendern genom att klicka på Acceptera. Sedan visas den delade kalendern i den vänstra rutan under Annan kalender och händelserna i kalendern i den högra rutan.

OWA-delad kalenderlista

Löste det här problemet?

Outlook 2016 svarar inte när du försöker öppna delad kalender

Det här problemet kan uppstå när du uppgraderar till Outlook 2016 utan att helt avinstallera den tidigare Outlook-versionen, vilket gör att Outlook 2016 förblir offline. Lösningen är att ta bort den äldre Outlook-versionen helt och starta om Outlook 2016. Följ anvisningarna:

 1. Tryck på Windows-tangenten, sök efter Kontrollpanelen och öppna den.
 2. Klicka på Program > Program och funktioner.
 3. Leta efter den äldre Outlook-versionen i listan, högerklicka på den och ta bort den genom att välja Avinstallera.
 4. Starta om datorn och starta om Outlook 2016.

Löste det här problemet?

Får andra felmeddelanden när du försöker öppna delad kalender

Försök med instruktionerna nedan om den andra lösningen inte fungerar för dig och du får ett annat felmeddelande:

 1. Se till att du har installerat den senaste Outlook-versionen och att den är helt uppdaterad.

 2. Aktivera Ladda ner delade mappar.

  1. Välj fliken Arkiv.

  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

   Kontoinställningar

  3. Klicka på Exchange-konto på fliken E-post och sedan på Ändra.

  4. Klicka på Fler inställningar och sedan på fliken Avancerat och välj Ladda ner delade mappar

   Ladda ner delade mappar

  5. Klicka på OK, Nästa och Slutför och sedan på Stäng i fönstret Kontoinställningar.

  6. Avsluta och starta om Outlook.

 3. Försök med att stänga av cachelagrat Exchange-läge med följande steg, om det fortfarande inte fungerar:

  Varning

  Vi rekommenderar inte att cachelagrat Exchange-läge stängs av, särskilt inte om du använder Office 365-postlåda. Om du vidtar denna åtgärd, kom ihåg att slå på funktionen igen när du har löst problemet med delade kalendrar.

  1. Välj fliken Arkiv.

  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

   Kontoinställningar

  3. Klicka på Exchange-konto på fliken E-post och sedan på Ändra.

  4. Avmarkera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge under Offline-inställningar

   avmarkera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge

  5. Avsluta och starta om Outlook.

Löste det här problemet?

Du får ett felmeddelande när du öppnar en delad kalender i Outlook 2013

Vilket felmeddelande får du?

Lösning om du får felmeddelanden när du öppnar delade kalendrar i Outlook 2013

Problemet uppstår under följande förutsättningar:

 • Outlook 2013 är konfigurerat för användning med en MAPI- eller HTTP-anslutning.
 • Din primära brevlåda är i cachelagrat läge.
 • Alternativet Hämta delade mappar är inaktiverat.

Använd följande lösning för att aktivera Ladda ner delade mappar i Outlook 2013, om du inte kan installera snabbkorrigeringen:

 1. Klicka på Arkiv i Outlook och Kontoinställningar och välj sedan Kontoinställningar (igen).
 2. Välj Microsoft Exchange-kontot och klicka sedan på Ändra.
 3. Välj Fler inställningar.
 4. Välj fliken Avancerat. Välj alternativet Ladda ned delade mappar.
 5. Klicka på OK, Nästa och Slutför och sedan på Stäng i fönstret Kontoinställningar.

Löste det här problemet?

Allmän felsökning för andra felmeddelanden när du öppnar delade kalendrar i Outlook 2013

Försök med följande instruktioner för allmän felsökning om du får andra felmeddelanden:

 1. Se till att användaren har delat kalendern med dig med korrekt behörighet. Du kan läsa Dela en Outlook-kalender med andra om du vill ha anvisningar om hur man delar kalendrar och beviljar korrekt behörighet.

 2. Kontrollera det högra nedre hörnet för att se till att Outlook är anslutet till nätverket och kan ta emot e-post, samt att det inte är alltför upptaget med andra åtgärder såsom uppdatering av mappar.

  Om du ser Outlook 2013 anslutet indikerar det att Outlook 2013 är anslutet till nätverket och till Exchange-servern. Om du ser Outlook 2013 frånkopplat indikerar det att Outlook 2013 inte är anslutet till nätverket eller Exchange-servern. Kontrollera nätverksanslutningen eller kontakta din nätverksadministratör.

 3. Försök igen senare för att se om den delade kalendern fungerar.

Löste det här problemet?

Du har inte behörighet att visa en delad kalender i Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011

När du försöker öppna en delad kalendermapp i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011, visas följande felmeddelande trots att du har behörighet till mappen:

Outlook kan inte öppna mappen. Du har inte behörighet att öppna den här mappen. Kontakta<Calendar owner's name> för behörighet.

Det här problemet uppstår eftersom ägaren till mappen som du vill komma åt, delar underkalendermappen med dig, men delar inte sin standardkalendermapp (primära) . För att åtgärda problemet måste kalenderns ägare dela både de primära och de sekundära kalendermapparna med dig. Mer info finns i Felmeddelandet ”Du har inte behörighet” när du försöker öppna en delad kalendermapp i Outlook för Mac.

Löste det här problemet?

Du får en tom kalender eller ett behörighetsfelmeddelande på Mac även om du har ledig/upptagen-behörighet i Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011.

En användare ger dig ledig/upptagen-behörighet till sin kalender, men när du försöker öppna användarens kalender i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 får du följande felmeddelande:

Outlook kan inte öppna mappen. Du har inte behörighet att öppna den här mappen. Kontakta <user_name> för behörighet.

Detta problem uppstår eftersom ledig/upptagen-funktionen endast är tillgänglig i Outlook 2010 och Outlook 2013 för Windows. För att öppna en delad kalender i Outlook för Mac måste användaren ge dig behörighet som Granskare eller högre. Alternativt kan du visa användarens ledig/upptagen-information genom att skapa en ny mötesförfrågan och sedan lägga till användaren i Schemaläggningsassistenten. Mer info finns i Användare med ledig/upptagen-behörighet kan inte öppna en annan kalender i Outlook för Mac.

Löste det här problemet?

Du kan inte öppna en eller flera av de delade kalendermapparna i Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011.

I Outlook 2016 för Mac och Outlook för Mac 2011 går det inte att öppna en delad kalendermapp som inte är en underkalender av användarens delade standardkalendermapp.

 • Kalender

 • Sekundär kalender

 • Tredje kalendern

  den tredje kalendern

I det här exemplet är andra kalender-mappen en underkalender av användarens delade standard kalender mapp. Därför går det att öppna andra kalender-mappen i Outlook för Mac. Tredje kalender-mappen är dock inte en underkalender till standard kalender mappen. Därför går det inte att öppna den här mappen i Outlook för Mac. Du kan lösa problemet genom att säga till kalenderns ägare att skapa alla delade kalendrar under standard kalender mappen.

Löste det här problemet?

Lösning för att öppna delad kalender på Mac-system

Vi rekommenderar att du använder Outlook på webben eller Outlook Web App för att öppna en delad kalender på en Mac.

Logga in på Outlook på webben eller Outlook Web App med ditt Exchange- eller Office 365-konto i en webbläsare, klicka på Acceptera i e-postmeddelandet med inbjudan. Sedan visas den delade kalendern i den vänstra rutan under Annan kalender och händelserna visas i den högra rutan.

öppna delad kalender på en Mac

Anteckning

Om du inte känner till Outlook-webbadressen så kontakta systemadministratören och be om hjälp.

Om du ser något annat, vilket problem har uppstått?

Öppna en delad kalender i Outlook 2016 (endast för Office 365-användare i Månadskanal)

Klicka på knappen Acceptera i delningsinbjudan för att öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan. Den delade kalendern läggs till i rutan Kalender under avsnittet Delade kalendrar.

En skärmbild av att öppna en delad kalender i Outlook 2016 för O365-användare

Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook på webben

Öppna en delad kalender från delningsinbjudan genom att klicka på knappen Acceptera i delningsinbjudan. Den delade kalendern läggs till i fönstret Kalender under avsnittet Personers kalendrar.

En skärmbild av att öppna en delad kalender i Outlook på webben

Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook-mobilappar för iOS och Android

Öppna en delad kalender från Outlook-delningsinbjudan genom att klicka på knappen Acceptera i delningsinbjudan. Knappen Acceptera ändras då till Visa och du kan visa den delade kalendern genom att klicka på knappen. Du hittar även använda kalenderpanelen i Outlook-appen om du vill visa en delad kalender. Klicka då på hamburgermenyikonen och välj sedan den delade kalendern i listan över kalendrar som visas i menyn.

En skärmbild av att öppna en delad kalender i Outlook-mobilappar

Löste det här problemet?

Öppna en delad kalender i Outlook.com

När du delar din Outlook.com-kalender med andra personer kan de lägga till den direkt till deras kalendervy i Outlook. Beroende på den behörighet som du ger dem kan de visa din kalender eller redigera den.

Detaljerad information om hur du delar en kalender i Outlook.com finns i Dela din kalender i Outlook.com.

Löste det här problemet?