Objekt som tas bort från en delad postlåda går till fel mapp i Outlook

Sammanfattning

När du använder Microsoft Outlook för att ta bort objekt från en postlådemapp hos en annan användare som du har borttagningsbehörighet för, kommer de borttagna objekten att gå till din egen Borttaget-mapp i stället för till mappen Borttaget hos postlådans ägare.

Mer information

Varning! Om du ändrar i registret på fel sätt kan det orsaka allvarliga problem. De här problemen kan leda till att du måste installera om operativsystemet eller till och med förhindra att datorn startas. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för att kunna återställa det om problem skulle uppstå. Ändra registret på egen risk.

Byta destination för borttagna objekt

Outlook finns en Windows registerinställning som du kan använda för att byta mål för borttagna objekt till postlådans mapp Borttaget.

Gör så här om du vill ändra registerinställningen:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Starta Registereditorn. Det gör du genom att använda någon av följande metoder, lämplig för din version av Windows:

  • Windows 10 och Windows 8.1: Tryck Windows+R för att öppna en dialogruta. Skriv regedit.exe och tryck sedan på OK.

  • Windows 7: Välj Start, skrivregedit.exe i sökrutan och tryck sedan på Retur.

 3. Leta rätt på följande registerundernycklar:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office<\ x.0>\Outlook\Options\General

  Obs! Platshållaren <x.0> representerar din version av Office (16,0 = Office 2016, Office 2019, Office LTSC 2021 eller Office 365, 15,0 = Office 2013).

 4. Högerklicka på värdet DelegateWastebasketStyle och välj sedan Ändra.

  Om registervärdet inte finns följer du dessa steg för att skapa det:

  1. Högerklicka på mappen Allmänt i den sökväg som definieras i steg 3.

  2. Peka på Nytt och välj sedan DWORD-värde.

  3. Skriv DelegateWastebasketStyle och tryck sedan på Retur.

 5. Ändra värdedata i dialogrutan Redigera DWORD-värde till något av följande värden:

  • 8 = Lagrar borttagna objekt i mappen.

  • 4 = Lagrar borttagna objekt i postlådans mapp.

   Obs! Kontrollera att ombudsanvändaren har minst behörighet på redigeringsnivå för mappen Borttaget i ägarens postlåda. Om ombudet inte har de här behörigheterna och det här registeralternativet är inställt på 4 tas antingen objektet bort permanent eller så får användaren ett av följande felmeddelanden:

  • Det gick inte att ta bort objektet, det flyttades eller redan togs bort, eller så nekades åtkomst.

  • Åtgärden misslyckades.

  • Vissa objekt kan inte tas bort. De har flyttats eller redan tagits bort, eller så har åtkomst nekats.

  • Det gick inte att slutföra borttagningen. Objekten kan redan ha tagits bort eller flyttats.

 6. Avsluta Registereditorn.

 7. Starta om Outlook.

Avgöra om DelegateWasteBasketStyle tillämpats med grupprincip

Om registervärdet inte har någon effekt kan en administratör ha tillämpat inställningen med hjälp av en grupprincipinställning. Registervärden för grupprinciper åsidosätter inställningar som har konfigurerats i avsnittet Användarinställningar i registret.

Om du bestämmer att värdet "DelegateWasteBasketStyle" finns i följande registerundernyckel beror det sannolikt på att grupprincipinställningar används i organisationen:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office<\ x.0>\Outlook\Options\General

Obs! Platshållaren <x.0> representerar din version av Office (16,0 = Office 2016, Office 2019, Office LTSC 2021 eller Office 365, 15,0 = Office 2013).

Om du vill granska grupprincipinställningar som gäller för ditt användar- eller datorkonto kontaktar du Active Directory-administratören.

Löstes problemet? Om problemet inte är åtgärdat kontaktar du Microsoft Support.