Network Interfaces

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar ett nätverksgränssnitt.

Delete

Tar bort det angivna nätverksgränssnittet.

Get

Hämtar information om det angivna nätverksgränssnittet.

Get Effective Route Table

Hämtar alla routningstabeller som tillämpas på ett nätverksgränssnitt.

List

Hämtar alla nätverksgränssnitt i en resursgrupp.

List All

Hämtar alla nätverksgränssnitt i en prenumeration.

List Effective Network Security Groups

Hämtar alla nätverkssäkerhetsgrupper som tillämpas på ett nätverksgränssnitt.

Update Tags

Uppdaterar en nätverksgränssnittstaggar.