Användare kan inte ansluta till onlinemöten i Skype för företag Online

Ta fram problemet

Anta att du vill felsöka problem som uppstår när användare försöker ansluta till ett Skype för företag Online-möte (tidigare Lync Online) med hjälp av Lync 2010, Lync 2013, Lync för Windows Store-appen eller Lync för Mac 2011. Innan du börjar bör du fråga dig själv och alla externa användare som upplever problemet följande frågor:

 • Hur många användare påverkas problemet?
 • Finns användarna interna eller externa i din organisation?
 • Kan de berörda användarna återskapa problemet på en enda dator eller på flera datorer?

När du har svaren på de här frågorna kan du gå till följande tabell för att avgöra vilken typ av problem du hanterar. Den här tabellen finns med för att begränsa problemet till en viss kategori. Vissa kategorier kan dock vara utanför de tekniska supportgränserna för en Skype för företag Online-supporttekniker.

Läs tabellen som i följande exempel:

Flera användare... (men inte en enskild användare) ... från utanför vår organisation ... Det går inte att ansluta till Skype för företag onlinemöte från flera datorer: (orsakas vanligtvis av) Lync-federationsproblem eller problem med externt nätverk.

Tänk på att varje kolumn och varje rad är ömsesidigt uteslutande. Det innebär att problemet antingen påverkar en enskild användare eller flera användare, och problemet kan återskapas på en dator eller på flera datorer.

Fråga En enskild användare från vår organisation En enskild användare utanför organisationen Flera enskilda användare inom vår organisation Flera användare utanför organisationen Flera användare både inom och utanför organisationen
Det går inte att ansluta till Skype för företag onlinemöte från en enda dator Klientproblem Klientproblem Klientproblem Klientproblem Klientproblem
Det går inte att ansluta till Skype för företag onlinemöte från flera datorer Problem med användaridentitet eller etablering Lync-federationsproblem eller problem med externt nätverk Nätverksproblem eller avbrott i tjänsten Lync-federationsproblem eller problem med externt nätverk Problem med tjänstens avbrott eller nätverk

Problem

Anteckning

Om du inte upplever något av symptom som anges i följande tabell använder du tabellen omfattning i avsnittet Omfattning för att begränsa problemet till en särskild typ av problem. Du kan sedan felsöka problemet genom att följa stegen som beskrivs här.

Symptom Kategori Felsökning
När du försöker klicka på länken Anslut till onlinemöte i en mötesinbjudan i Skype för företag Online får du "Sidan hittades inte" eller "Sidan kan inte visas" i Microsoft Internet Explorer. Nätverksanslutning Felsöka nätverksproblem
När Skype för företag Online försöker starta ett onlinemöte låser sig klientprogrammet. Klientproblem Felsöka klientproblem
När du försöker klicka på länken Anslut till onlinemöte i en mötesinbjudan får du upprepade gånger en säkerhetsvarning och kan inte ansluta till mötet. Klientproblem Felsöka klientproblem
När du försöker klicka på länken Anslut till onlinemöte i en mötesinbjudan får du felmeddelandet "Mötes-URL är inte giltig". Problem med användaridentitet eller etablering Felsöka identitetsproblem
När du använder Skype för företag Online för att ansluta till en Lync-konferens som organiseras av ett annat företag får du felmeddelandet "referens-ID 43 (käll-ID 241)". Problem med Lync-federation Kontrollera att Domänfederation eller Extern kommunikation är korrekt konfigurerade
När du klickar på länken Anslut till onlinemöte i en mötesinbjudan visas dialogrutan Öppna fil. Dessutom Skype för företag onlinemötet inte onlinemötet. Felaktig filassociat koppling Åtgärda OCSMEET-filassociationer i Windows
Du har provat alla steg i det här dokumentet och kan fortfarande inte ansluta till Skype för företag Online-mötet. Du bestäms att ansluta till konferensen, även om du inte kan delta i ljud, video eller chatt. Ej tillämpligt Ansluta till möten med Lync Web App

Felsöka Windows klientproblem

Lös problemet med en klient eller dator genom att först kontrollera att datorn är uppdaterad. Datorn bör ha de senaste uppdateringarna av operativsystem, ljud- och videodrivrutiner samt uppdateringar av program för att kunna ansluta till ett Skype för företag-onlinemöte för en lyckad upplevelse. Gör så här:

 1. Kör Windows Update och kontrollera att alla valfria maskinvaruuppdateringar är installerade. Se till att video, ljud och nätverksdrivrutiner är uppdaterade.

 2. Kontrollera att Lync är uppdaterat. Se Hämtningsbara filer och uppdateringar för Lync för de senaste Lync-uppdateringarna.

  Välj din version (2013 eller 2010) och välj sedan Lync-klient under Kategori.

Nu när datorn är uppdaterad och uppfyller alla systemkrav rensar du cachelagrade autentiseringsuppgifter eller certifikat från tidigare inloggningsuppgifter:

 1. Kontrollera att användaren har rätt certifikat i Certifikathanteraren. Gör så här:

  1. Öppna Windows i Certifikathanteraren. Det gör du genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriva certmgr.msc och sedan klicka på OK.
  2. Expandera Personligt och expandera sedan Certifikat.
  3. Sortera efter kolumnen IssuedBy och leta sedan efter ett certifikat som är utfärdat av Communications Server.
  4. Kontrollera att certifikatet finns och att det inte har gått ut.
  5. Ta bort certifikatet och försök sedan logga in på Skype för företag Online. Om du inte kan logga in på Skype för företag Online går du till steg 2.
 2. Ta bort användarens autentiseringsuppgifter Skype för företag Online från Windows Credential Manager. Gör så här:

  1. Klicka på Start**, Kontrollpanelen** klicka sedan på Autentiseringshanteraren.
  2. Leta reda på den uppsättning autentiseringsuppgifter som används för att ansluta till Skype för företag Online.
  3. Expandera autentiseringsuppgifterna och klicka sedan på Ta bort från valv.
  4. Försök att logga in Skype för företag Online och ange sedan den nya uppsättningen autentiseringsuppgifter.

Skype för företag Online återfaller till "anonymt medlemskap" om det inte kan autentiseras. Så länge anonyma deltagare inte uttryckligen har blockerats från att ansluta till mötet bör de alltid kunna ansluta till mötet.

Felsöka nätverksproblem

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket. Avgör om datorn kan komma åt andra webbplatser.
 2. Kontrollera att nätverket uppfyller kraven för att ansluta till Skype för företag Online. Mer information finns i Du kan inte ansluta till Skype för företag Online eller så fungerar inte vissa funktioner eftersom en lokal brandvägg blockerar anslutningen.

Åtgärda OCSMEET-filassociationer i Windows

 1. Kontrollera att Skype för företag Online är det standardprogram som används för att öppna OCSMEET-filer. Gör så här:

  1. Klicka på Start, Kontrollpanelen program och klicka sedan på Standardprogram.
  2. Klicka på Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program.
  3. Rulla ned till .ocsmeet och kontrollera sedan att **Microsoft Lync ** är markerat som aktuellt standardalternativ.
 2. Om inte steg 1 löser problemet kan du utföra en reparation av Office eller installera om Lync 2010.

Felsöka identitetsproblem

Det här specifika problemet inträffar när två användare med samma Office 365 organisation delar samma användarnamn (alias). På grund av hur URL-adresser skapas i Lync kommer två användare i samma Office 365 organisation som har samma användarnamn att dela samma mötes-URL:er. Det här gör att Skype för företag Online-konferensen skadas.

Du kan lösa problemet genom att ändra användarnamnet för en användare som har det duplicerade användarnamnet.

Felsöka federationsproblem med Lync

Om externa användare (och endast externa användare) inte kan ansluta till ett Skype för företag Online-möte ska du först avgöra om de försöker ansluta som autentiserade användare eller som anonyma användare.

 • Om användaren försöker ansluta som autentiserad användare från en annan Lync- eller OCS-organisation:
  • Din Skype för företag Online-organisation måste ha extern kommunikation aktiverad och extern kommunikation måste vara helt öppen. Eller så måste den externa användarens domän finnas i listan Tillåt.
  • Den externa organisationen måste också ha federation korrekt konfigurerad från deras sida.
  • Mer information om hur du federerar med en Skype för företag Online-organisation finns på följande Microsoft TechNet-webbplats: Konfigurera federationsstöd för en Skype för företag Online-kund
  • Om autentiserad anslutning inte fungerar, försöker Lync automatiskt ansluta som anonym eller gästanvändare.
 • Om användaren försöker ansluta som en anonym användare från Lync Attendee, eller om Lync Web App eller ringer in till en Skype för företag Online-konferens med ett ACP-åtkomstnummer:

Ansluta till möten med Lync Web App

Om de här felsökningsstegen inte löser problemet, och om det är viktigare att ansluta till mötet omedelbart, kan du använda Lync Web App. Observera att Lync Web App inte innehåller VoIP-funktioner (Voice over IP). Det innebär att deltagarna bara kan visa delningssessioner. Gör så här:

 1. Kopiera URL:en från mötesförfrågan och klistra sedan in den i Internet Explorer. (Varning! Tryck inte på Retur än.)

 2. Lägg till "?sl=1" i slutet av URL-adressen och tryck sedan på Retur.

  Anteckning

  Du måste ha Silverlight installerat för att kunna använda de avancerade funktionerna i Lync Web App.

Felsöka problem med programvara från tredje part

Om du använder programvara från tredje part kan du uppmanas att uppdatera, inaktivera eller ta bort programvaran som ett felsökningssteg. Om problemet är löst när du har vidta någon av dessa åtgärder, kan du hänvisas till tredjepartstillverkaren för mer hjälp eller för att utföra ytterligare felsökning.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.