Initialize-AksHciNode

Synopsis

Kör kontroller på varje fysisk nod för att se om alla krav är uppfyllda för att installera Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI och Windows Server.

Syntax

Initialize-AksHciNode

Description

Kör kontroller på varje fysisk nod för att se om alla krav är uppfyllda för att installera Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI och Windows Server.

Exempel

Exempel

Initialize-AksHciNode

Nästa steg

AksHci PowerShell-referens