Restart-AksHci

Synopsis

Starta om Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI och Windows Server och ta bort alla distribuerade Kubernetes-kluster.

Syntax

Starta om AKS-HCI

Restart-AksHci

Description

Om du startar om Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI och Windows Server tas alla kubernetes-kluster bort om det finns några och Azure Kubernetes Service värd. Den avinstallerar också Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI och Windows Server-agenter och -tjänster från noderna. Den går sedan tillbaka genom de ursprungliga installationsstegen tills värden återskapas. Konfigurationen Azure Kubernetes Service på Azure Stack HCI och Windows Server som du konfigurerade via Set-AksHciConfig och de nedladdade VHDX-avbildningarna bevaras.

Exempel

Exempel

Restart-AksHci

Nästa steg

AksHci PowerShell-referens