Get-GraphApplication

Sammanfattning

Get-GraphApplication är en wrapper-funktion som hämtar graf-programinformationen för det program namn eller den identifierare som anges.

Syntax

Get-GraphApplication [[-ApplicationIdentifier] <Object>] [-ApplicationName <Object>] [-AsJob]

Beskrivning

Anropar programmet get-GraphApplicationGroup på ADFS-datorn för att hämta information om graf-programmet.

Exempel

Exempel 1

Get-GraphApplication -ApplicationName $ApplicationName

Parametrar

-ApplicationIdentifier

Program-ID för program registret i AD FS.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ApplicationName

Program namn för programmet som är registrerat i ADFS.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.