Get-SyslogServerGet-SyslogServer

SammanfattningSynopsis

Hämtar syslog-serverns slut punkt.Gets the syslog server endpoint.

SyntaxSyntax

Get-SyslogServer [-AsJob]

ExempelExamples

Exempel 1Example 1

Get-SyslogServer

ParametrarParameters

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa stegNext steps

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.