Get-ActionStatus

Synopsis

Hämtar status för den senaste åtgärden för åtgärden med det angivna funktionsnamnet.

Syntax

Get-ActionStatus [[-ActionType] <Object>] [[-FunctionName] <Object>] [-AsJob]

Description

Hämtar status för den senaste åtgärden för åtgärden med det angivna funktionsnamnet.

Exempel

Exempel 1

Get-ActionStatus -FunctionName "Start-SecretRotation"

Parametrar

-FunctionName

Namnet på funktionen som statusen efterfrågas för.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ActionType

Ange åtgärdsnamnet.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slutpunkten finns i Använda den privilegierade slutpunkten i Azure Stack Hub.