Get-GraphApplication

Synopsis

Get-GraphApplication är en omserfunktion för att hämta diagramprograminformation för det angivna programnamnet eller identifieraren.

Syntax

Get-GraphApplication [[-ApplicationIdentifier] <Object>] [-ApplicationName <Object>] [-AsJob]

Description

Anropar Get-GraphApplicationGroup på ADFS-datorn för att hämta diagramprograminformationen.

Exempel

Exempel 1

Get-GraphApplication -ApplicationName $ApplicationName

Parametrar

-ApplicationIdentifier

Programidentifierare för programmet som registreras i AD FS.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ApplicationName

Programnamn för programmet som registrerats i ADFS.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slutpunkten finns i Använda den privilegierade slutpunkten i Azure Stack Hub.