Set-AzSLegalNotice

Synopsis

Anger bildtext och text för juridiskt meddelande.

Syntax

Set-AzSLegalNotice [-Caption <String>] [-Text <String>]

Description

Anger rubrik och text för juridiskt meddelande som visas:

  • Efter inloggningen med cmdleten Enter-PSSession .

eller

  • När du öppnar en ny instans av Azure Stack Hub portalen.

Exempel

Exempel 1

Set-AzSLegalNotice -Caption "New caption" -Text "First line\nSecond line\n"

Parametrar

-Caption

Bildtext för juridiskt meddelande.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Text

Den juridiska meddelandetexten, som visas under rubriken.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slutpunkten finns i Använda den privilegierade slutpunkten i Azure Stack Hub.