Dokumentation om Azure Stack Hub-användare

Azure Stack Hub är en hybrid moln plattform som gör att du kan använda Azure-tjänster från företagets eller tjänst leverantörens Data Center.