Introduktion till Azure Stack Hub nätverk

Azure Stack Hub tillhandahåller olika typer av nätverksfunktioner som kan användas tillsammans eller separat:

 • Anslutning mellan Azure Stack Hub resurser
  Anslut Azure-resurser tillsammans i ett säkert och privat virtuellt nätverk i molnet.
 • Internetanslutning
  Kommunicera till och Azure Stack Hub resurser via Internet.
 • Lokala anslutningsmöjligheter
  Anslut ett lokalt nätverk för att Azure Stack Hub resurser via ett virtuellt privat nätverk (VPN) via Internet eller via en dedikerad anslutning till Azure Stack Hub.

  Viktigt

  Du måste skapa en VPN- eller offentlig IP-anslutning för att få åtkomst till lokala resurser.

 • Belastningsutjämning och trafikriktning
  Belastningsutjämna trafik till servrar på samma plats och dirigera trafik till servrar på olika platser.
 • Säkerhet
  Filtrera nätverkstrafik mellan nätverksundernät eller enskilda virtuella datorer.
 • Routning
  Använd standardroutning eller fullständigt styra routning mellan Azure Stack Hub och lokala resurser.
 • Hanterbarhet
  Övervaka och hantera dina Azure Stack Hub nätverksresurser.
 • Distributions- och konfigurationsverktyg
  Använd en webbaserad portal eller plattformsoberoende kommandoradsverktyg för att distribuera och konfigurera nätverksresurser.

Nästa steg