Felsöka problem med anslutningsprogram för programproxy

Den här artikeln hjälper dig att felsöka problem med Azure Active Directory(Azure AD) Programproxy anslutningsappar. Om du använder Programproxy-tjänsten för fjärråtkomst till en lokal webbapp, men du har problem med att ansluta till programmet, använder du det här flödesschemat för att felsöka anslutningsproblem.

Innan du börjar

Den här artikeln förutsätter att du har Programproxy anslutningsappen och har ett problem. När du Programproxy problem rekommenderar vi att du börjar med det här felsökningsflödet för att avgöra Programproxy anslutningsapparna är korrekt konfigurerade. Om du fortfarande har problem med att ansluta till programmet följer du felsökningsflödet i Felsöka Programproxy programproblem.

Mer information om hur Programproxy och använder dess anslutningsappar finns i:

Flödesschema för anslutningsproblem

Det här flödesschemat beskriver steg för steg hur du felsöker några av de vanligaste anslutningsproblemen. Mer information om varje steg finns i tabellen efter flödesschemat.

Flödesschema som visar steg för att felsöka en anslutningsapp

Steg Åtgärd Beskrivning
1 Hitta anslutningsgruppen som tilldelats appen Du har förmodligen en anslutning installerad på flera servrar, vilket innebär att anslutningarna ska tilldelas till anslutningsgrupper. Mer information om anslutningsgrupper finns i Publicera program på separata nätverk och platser med hjälp av anslutningsgrupper.
2 Installera anslutningsappen och tilldela en grupp Om du inte har en anslutning installerad kan du gå till Installera och registrera en anslutningsapp.

Om du har problem med att installera anslutningsappen kan du gå till Problem med att installera anslutningsappen.

Om anslutningsappen inte är tilldelad till en grupp kan du gå till Tilldela anslutningsappen till en grupp.

Om programmet inte har tilldelats till en anslutningsgrupp kan du se Tilldela programmet till en anslutningsgrupp.
3 Köra ett porttest på anslutningsservern På anslutningsservern kör du ett porttest med hjälp av telnet eller något annat verktyg för porttestning för att kontrollera om portarna 443 och 80 är öppna.
4 Konfigurera domäner och portar Kontrollera att dina domäner och portar är korrekt konfigurerade För att anslutningsappen ska fungera korrekt finns det vissa portar som måste vara öppna och URL:er som servern måste kunna komma åt.
5 Kontrollera om en backend-proxy används Kontrollera om anslutningsapparna använder backend-proxyservrar eller kringgår dem. Mer information finns i Felsöka anslutningsproxyproblem och problem med tjänstanslutningen.
6 Uppdatera anslutningsappen och uppdateringsappen för att använda backend-proxyn Om en backend-proxy används bör du kontrollera att anslutningsappen använder samma proxy. Mer information om hur du felsöker och konfigurerar anslutningsappar för att fungera med proxyservrar finns i Arbeta med befintliga lokala proxyservrar.
7 Läsa in appens interna URL på anslutningsservern Läs in appens interna URL på anslutningsservern.
8 Kontrollera den interna nätverksanslutningen Det finns ett anslutningsproblem i det interna nätverket som det här felsökningsflödet inte kan diagnostisera. Programmet måste vara tillgängligt internt för att anslutningsapparna ska fungera. Du kan aktivera och visa händelseloggar för anslutningarna enligt beskrivningen i Programproxy anslutningsappar.
9 Förlänga time out-värdet på backend-delen I Ytterligare inställningar för ditt program ändrar du inställningen Tidsgräns för backend-program till Lång. Se Lägga till en lokal app i Azure AD.
10 Om problemen kvarstår kan du rikta specifika flödesproblem, granska app- och SSO-felsökningsflöden Använd felsökningsflödet Programproxy programfelsökning.

Nästa steg