Azure AD Connect: enhets alternativ

Följande dokumentation innehåller information om de olika enhets alternativ som är tillgängliga i Azure AD Connect. Du kan använda Azure AD Connect för att konfigurera följande två åtgärder:

  • Hybrid Azure AD-anslutning: om din miljö har ett lokalt AD-utrymme och du vill ha fördelarna med Azure AD kan du implementera hybrid Azure AD-anslutna enheter. De här enheterna är anslutna till både din lokala Active Directory och din Azure Active Directory.
  • Tillbakaskrivning av enhet: enhetens tillbakaskrivning används för att aktivera villkorlig åtkomst baserat på enheter till AD FS (2012 R2 eller högre) skyddade enheter

Konfigurera enhets alternativ i Azure AD Connect

  1. Kör Azure AD Connect. På sidan Ytterligare aktiviteter väljer du Konfigurera enhets alternativ. Klicka på Nästa. Konfigurera enhets alternativ

    På sidan Översikt visas information. Översikt

    Anteckning

    De nya alternativen för att konfigurera enheten är bara tillgängliga i version 1.1.819.0 och senare.

  2. När du har angett autentiseringsuppgifterna för Azure AD kan du välja vilken åtgärd som ska utföras på sidan enhets alternativ. Enhets åtgärder

Nästa steg