Visa granskningshistorik för Azure AD-roller i Privileged Identity Management

Du kan använda granskningshistoriken Privileged Identity Management (PIM) för att se alla rolltilldelningar och aktiveringar under de senaste 30 dagarna för alla privilegierade roller. Om du vill behålla granskningsdata längre än standardperioden för kvarhållning kan du använda Azure Monitor för att dirigera dem till ett Azure Storage-konto. Mer information finns i Arkivera Azure AD-loggar till ett Azure Storage-konto. Om du vill se den fullständiga granskningshistoriken för aktiviteten i din Azure Active Directory-organisation (Azure AD), inklusive administratörs-, slutanvändar- och synkroniseringsaktivitet, kan du använda Azure Active Directory-säkerhets- och aktivitetsrapporterna.

Följ dessa steg om du vill visa granskningshistoriken för Azure AD-roller.

Visa resursgranskningshistorik

Resursgranskning ger dig en vy över all aktivitet som är associerad med dina Azure AD-roller.

 1. Öppna Azure AD Privileged Identity Management.

 2. Välj Azure AD-roller.

 3. Välj Resursgranskning.

 4. Filtrera historiken med ett fördefinierat datum eller anpassat intervall.

  Azure AD role audit list with filters

Visa min granskning

Med Min granskning kan du visa din personliga rollaktivitet.

 1. Öppna Azure AD Privileged Identity Management.

 2. Välj Azure AD-roller.

 3. Välj den resurs som du vill visa granskningshistorik för.

 4. Välj Min granskning.

 5. Filtrera historiken med ett fördefinierat datum eller anpassat intervall.

  Audit list for the current user

Nästa steg