Extrahera, transformera och läsa in (ETL) med HDInsight

Data Factory
Data Lake Storage
HDInsight

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Extrahera, transformera och läs in dina stordatakluster på begäran med Hadoop MapReduce och Apache Spark.

Arkitektur

Arkitekturdiagram

Komponenter

Nästa steg

Läs mer om komponentteknikerna:

Utforska relaterade arkitekturer: