Hybrididentitet

Azure Active Directory
Azure Stack Hub
Virtual Machines

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för oss GitHub Feedback!

Behovet av att behålla programkomponenter lokalt behöver inte vara ett hinder för att införa molntekniker. Med Azure Stack Hub kan appkomponenter finnas lokalt medan de interagerar med komponenter som körs i det offentliga Azure-molnet. Den här skissen gör det möjligt för team att hantera identiteter för användare och program på ett sätt som är konsekvent mellan moln.

Arkitektur

Arkitekturdiagram Laddaned en SVG för den här arkitekturen.

Dataflöde

  1. Konfigurera en Azure Active Directory klientorganisation.
  2. Skapa användare.
  3. Distribuera, hantera och använda programresurser i Azure och Azure Stack Hub.
  4. Skapa tjänstprinciper.
  5. Distribuera med tjänstprinciper.
  6. Programresurser kan kommunicera via nätverket.

Komponenter

  • Azure Stack Hub är en hybridmolnplattform där du kan använda Azure-tjänster lokalt.
  • Virtual Machines:Etablera Windows och virtuella Linux-datorer på några sekunder.
  • Lär dig hur du synkroniserar kataloger och aktiverar enkel inloggning med Azure Active Directory (Azure AD).

Nästa steg