Omedelbar sändning på Server lös arkitektur

Blob Storage
Functions
SignalR Service
Web Apps

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Förenkla en-till-många-realtidskommunikation och uppdateringar med hjälp av serverlös kod.

Arkitektur

Arkitekturdiagram – Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.

Dataflöde

  1. Klienten hämtar webbappens innehåll från Blob Storage
  2. Webbappen tar emot SignalR-token och slutpunkt
  3. Användaren ansluter till webbappen
  4. Anslutningsutlösare databashändelse via Functions
  5. Functions push-meddelanden till SignalR Service
  6. ... som i sin tur skickar data till klienten